+ mer
Stadig nye rekorder: Engelske  Nyetimber er vinneren i det norske markedet. Foto: Svein Lindin

Seks knallgode bobleviner fra England

Om ti år vil vi le av hvor billige vinene fra England var i 2020. 

Nordmenn har fått interessen opp for engelsk musserende vin under pandemien. Til tross for et rekordhøyt antall viner tilgjengelig fra Champagne (over 1.000), begynte det i det stille for engelsk musserende vin.I 2011 var engelsk musserende nærmest for en kuriositet å regne, med et salg på 38 flasker på Vinmonopolet. Idag er det hele 46 varianter av engelsk musserende i Norge, og interessen har økt betraktelig. I all hovedsak er det to produsenter som skiller seg ut på det norsk markedet: Gusbourne og Nyetimber.

Klimaet endrer seg:  Suksessen til engelsk musserende er i all hovedsak klimaskapt. Druene får over 100 dager med modning. Foto: Nyetimber \

Nye salgsrekorder i 2020

Gusbourne og Nyetimber har en bred og god portefølje i Norge, og høster stor internasjonalt anerkjennelse. Begge fremstår som referanseviner når det kommer til engelsk vin. De to vinprodusentene henter alle sine druer fra egne vinmarker, men skiller seg ut ved å være toneangivende i to retninger: Gusbourne lagrer vinene sine i 36 måneder før salg, og spesialiserer seg på årgangsviner. Nyetimber har vist at de kan balansere mellom å produsere et volum på nærmere en million liter, og samtidig kontinuerlig opprettholde kvaliteten.

Nyetimber har utvilsomt hatt den største salgssuksessen hittil i 2020 med over 16.000 tusen liter solgt, en stor forbedring fra salgstallene i 2019 som lå på beskjedne 7.900 liter. Like bak ligger de litt mindre produsentene Gusbourne og Hattingley som sammen med Nyetimber har stått for 25.000 liter av et totalsalg på 34.200 liter til nå i år. I desember kom også nyheten om at Norge er det største eksportlandet for engelsk musserende vin, foran USA og Japan.

Engelsk idyll:  Nyetimber anlegg åpnes fem helger året for besøk av gode kunder. Foto: Nyetimber

Med aner tilbake til 1086

Nyetimber i West Sussex ble overtatt av det amerikanske ekteparet Sam og Stuart Moss i 1988. Den historiske eiendommen har aner tilbake til 1086 og ble omtalt som Nimbreha i boken Domesday Book, som var den tidens skatteoversikt. Siden ekteparet hadde konkludert med at jordsmonnet var likt det man finner i mer berømte Champagne, plantet de – som de første –både Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier. Første årgang ble lansert i 1992, og de var lenge pionérer i bransjen. Nederlenderen Eric Hereema tok over gården i 2006.

« England banker Champagne på vinkvalitet om dagen »
Vinjournalist Svein Lindin

Fra skip til vin

Eric Hereema var født inn i en bemidlet rederfamilie, men solgte sin andel av familiebedriften for å satse fullt ut på vin. Med over 100 millioner pund i formue bestemte han seg for å utvikle Nyetimber til å bli det som nå har blitt et av prestisjemerkene i England. Enorme investeringer er blitt gjort, og Hereema har utvidet vinmarkene til hele 280 hektar. Det store vendepunktet kom i 2007 da de canadiske ønologene Cherie Spriggs og Brad Greatrix kom på banen. Med sin ekspertise fra vinproduksjon verden over har de hevet kvaliteten og gjort vinen mer presis fra år til år.

« Om ti år vil vi le av hvor billige vinene fra England var i 2020. »
Vinjournalist Svein Lindin

Kun årgangsvin

Satset stort: Grunnlegger Andrew Weeber hos Gusbourne. Foto:Gusbourne

Gusbourne så dagens lys så sent som i 2001, holder til i nærheten av Appledore i Kent og ble startet av den sørafrikanske kirurgen Andrew Weeber. Weeber hadde i flere år vurdert å involvere seg i vinproduksjon. Etter et besøk hos datteren som bodde i området, gjorde han alvor av ideen. Valget falt på den 143 hektar store eiendommen fra 1410 som ofte omtales som «Englands hage». Hovedvekten av vinmarkene ligger i Kent, hvor jordsmonnet er preget av leire og sand. Lenger vest i Sussex har de vinmarker som domineres av flint, kalk og sand. Ved å blande druene fra disse to har Gusborne og vinmaker Charlie Holland skapt mer fyldige, delikate viner med markant syrestruktur. Gusbornes klare filosofi om å la vinene ligge lenger på lager, gjerne opp mot tre år eller lenger før de slippes på markedet, er utvilsomt det som gjør vinene svært gode.

Smakerommet:

Nyetimber 1086 Rosé 2010
Lys lakserosa farge. Konsentrert. Små bobler. Rødt eple, mineral og sitrustoner på smak og duft. Frisk syrlighet og konsentrert ettersmak med røde bær og mineraler. Topp kvalitet. Passer til fisk og skalldyr.

Pris: 1990 kr (bestilling).
Importør: Winning Brands. 
Varenr: 11584401.
Poeng: 90.

Nyetimber Blanc de Blancs
Lys grønngul farge. Små bobler. Moden grønt eple, brioche og appelsin på duft og smak. Fruktig aromabilde. Moden stil, markert syrlighet og flott syrlighet. Topp kvalitet. Passer til fisk og skalldyr.

Pris: 599 kr.
Importør:Winning Brands.
Varenr: 7344801.
Poeng: 89.

Nyetimber Rosé
Lys lakserosa farge. Små bobler. Fruktig aromabilde med jordbær, mineraler og sitrus. Rik og konsentrert, med balansert syrlighet og god lengde. Passer til skalldyr og aperitif. 

Pris: 400 kr (basis).
Importør: Winning Brands.
Varenr: 7344901.
Poeng: 88

Nyetimber Classic Cuvee
Lys grønngul farge. Fruktig, eple, sitrus og kalkholdig på duft. Små bobler. Markert syrlighet og god fruktkonsentrasjon. Passer til fisk, skalldyr og aperitif.

Pris: 400 kr (basis).
Importør: Winning Brands.
Varenr: 7345101.
Poeng: 88.

Gusbourne Rosé
Lakserosa farge. Små bobler. Rødt eple og sitrus på duft og smak. Flott syrlighet og lang ettersmak. Servér i store glass. Passer til fisk og skalldyr. 

Pris: 420 kr (bestilling).
Importør: Heritage Wines.
Varenr: 8340301.
Poeng: 89.

Gusbourne Blanc de Blancs 2016
Middels gul farge. Små bobler. Grønt eple, sitrus og mineraler på duft og smak. Sublim, fruktdrevet med lang ettersmak. Konsentrert stil. Passer til fisk, skalldyr, aperitif og ost.

Pris: 400 kr (basis).
Importør: Heritage Wines.
Varenr: 11756101.
Poeng: 89.

Sma­ke­rom­met: Hvor­dan vur­de­res vi­nen og av hvem

Vi­nen be­døm­mes med po­eng. Po­eng­sum­me­ne er rent kva­li­ta­ti­ve, uav­hen­gig av pris og ba­sert på et Ro­bert Parker-sy­stem hvor alle vi­ner star­ter med en ut­gangs­ver­di på 50 po­eng og verd­set­tes et­ter føl­gen­de po­eng­for­de­ling: Ut­se­en­de: 0–5 po­eng. Duft: 0–15 po­eng. Smak: 0–20 po­eng. To­tal­vur­de­ring: 0–10 po­eng.

Svein Vinofil Lin­din
Vin­jour­na­list 
Svein har sin bak­grunn fra topp­re­stau­ran­ter i Norge og har si­den 1997 holdt vin­kurs og fore­drag for næ­rings­li­vet og pri­va­te gjen­nom nett­ste­det vinforedrag.no. Til dag­lig ar­bei­der han i som vin­jour­na­list i Hegnar Media med vin­stoff til Fi­nans­avi­sen og Kapital. Svein sma­ker og rei­ser kon­ti­nu­er­lig for å hol­de seg opp­da­tert i den vi­nø­se ver­den.

Stig. A Rogn­stad
Vin­kel­ner 
Stig har vært ho­ved­ei­er og dri­ver av meg­ler­sel­ska­pet Nor­se Securities si­den 1995. Hans vin­in­ter­es­se bi­dro til å gjø­re ham til ho­ved­ei­er av stjer­ne­re­stau­ran­ten Le Ca­nard i fem år, og han tok sin vinkelnerutdannelse i 2008. Stig els­ker å finne kva­li­tets­vi­ner til gode pri­ser og sam­men med Svein Lin­din ar­bei­des det frem ar­tik­ler og smaks­no­ta­ter sent og tid­lig.

 

Premium
Lørdag
Vin