+ mer
I alle prisklasser: Michel Chapoutier har 30 ulike viner tilgjengelig i Norge. Vinene med blindeskrift er lett å kjenne igjen. Foto: Svein Lindin

Vinene med blindeskrift

Chapoutier leverer strålende viner fra Rhônedalen.

Familien Chapoutier er definitivt en av de beste vinprodusentene i Frankrike. Med aner over 200 år tilbake, har syv generasjoner bygget opp firmaet til en av de mest velrenommerte produsentene i Rhônedalen.

Historien startet i 1808, da Polydyr Chapoutier begynte å kjøpe druer for å lage vin som skulle selges lokalt. Noen år senere begynte han å dyrke druer i de bratte skråningene like nedenfor den berømte vinmarken Hermitage. Hans store drøm var å lage vin under sin egen etikett. Drømmen ble en realitet i 1879, og gjenspeiles i det latinske familiemottoet Fac & Spera til familien Chapoutier, som på norsk kan oversettes til «prøv og håp»!

Rhônedalen ligger volummessig like etter Bordeaux når det kommer til å produsere kvalitetsvin. Dalen har et varierende landskap hvor romere og paver har dyrket vin gjennom århundrer, og er et område hvor flere av verdens mest etterspurte viner dyrkes. De fleste hevder at det første stedet som ble beplantet under vindruens vandring nordover mot Bourgogne var nettopp Rhônedalen.

Tett på vinmarkene

Dagens utgave av Maison M. Chapoutier drives av Michel Chapoutier, datteren Mathilde og sønnen Maxime. Det hersker ingen tvil om at Maison M. Chapoutier er blitt en merkevare siden 1990. De produserer over fem millioner flasker i året, og eksporterer vin til 95 land. Vårt inntrykk gjennom mange år med smakinger er at familien Chapoutier lever opp til sitt familiemotto Fac & Spera hver eneste dag.

Chapoutier Foto: Chapoutier

Du ser ikke mye av familien på kontoret. De er ute i vinmarkene med fullt fokus på jordsmonn, mikroklima og tradisjoner. Alle med en sterk tro på at naturen spiller på lag, så lenge den er upåvirket av menneskeskapte kjemiske tilsetninger. I over 30 år har Michel Chapoutier jobbet aktivt for å gjøre om all produksjon etter biodynamiske prinsipper. Ulempen med en slik tilnærming er at man kjenner vinmarkene så godt at man må øke antall etiketter betydelig, og kritikere av Michel Chapoutier mener det er litt for mange. Bare i Norge har Michel Chapoutier nærmere 30 ulike viner tilgjengelig. Hans prosjekter, som Domaine Tournon i Australia, Dominio de Soto i Spania og samarbeidsprosjektet i Portugal med José Bento dos Santos med fokus på gamle vinstokker, viser hans arbeidskapasitet som vinmaker og pådriver i andre vinområder til å fremme det beste ut fra hva jorden gir.

De beste vinene

De beste vinene er etter vår mening fra Michel Chapoutiers egne vinmarker i og rundt Tain l'Hermitage. I den nordlige delen av Rhônedalen er landskapet dramatisk, med bratte skråninger ned mot Rhôneelven. Det er likevel mindre karrig enn i sør, med kirsebærtrær, fersken, kastanje og andre løvtrær. De fleste vinmarkene i Nord-Rhône lokaliseres langs et smalt bånd på den vestlige bredden av Rhône-elven. Den nordlige delen er vesentlig kjøligere med færre soltimer enn i Sør-Rhône, noe som gir mer syrlighet og konsentrasjon i vinene.

Sunne vinmarker: Chapoutier har frontet biodynamisk drift i 30 år. Foto: Chapoutier

Alle vinene har blindeskrift

Et annet forhold som fenger manges interesse når de ser en Chapoutier er blindeskriften. Chapoutier var den første vinprodusenten som innførte blindeskrift på sine etiketter, noe de startet med i 1994 med Monier de la Sizeranne Hermitage-vinen. I 1996 ble dette utvidet til å omfatte all Chapoutiers flaskevin.

Michel Chapoutier hadde ideen om å inkludere blindeskrift på etiketten etter å ha hørt sin venn, den blinde sangeren Gilbert Montagne, forklare på TV at han hadde med en hjelper i butikken for å identifisere hver flaske vin. Vinmarken Monier de la Sizeranne, som Chapoutier lager vinen fra, ble grunnlagt av Sizeranne-familien. Blindeskriften på denne vinen er en hyllest til denne familien, og spesielt et medlem av familien som var blind, Maurice de La Sizeranne. Han var grunnlegger og president for det franske blindeforbundet, og utviklet også en forkortet versjon av blindeskrift. Informasjonen presenteres i blindeskrift og omfatter produsent, årgang, vingård og region så vel som fargen på vinen.

Abonner på Ukens vintips i Apple Podcast eller Spotify.

Smakerommet:

M. Chapoutier La Sizeranne 2015
Middels rød farge. Konsentrert fruktdrevet med kryddertoner, blåbær og mørke frukter på duft og smak. Tiltalende rød fruktighet. Velbalansert. Passer til storvilt, lam og sau.
Pris: 695 kr (bestilling).
Varenr: 651601.
Importør: Signature Wines.
Poeng: 91.

M. Chapoutier Invitare Condrieu 2017
Middels gulgrønn farge. Gul frukt, fat og krydder på duft og smak. Mineralsk. Flott konsentrert vin med balansert syrlig og fedmefylt ettersmak. Nydelig hvitvin. Passer til skalldyr, ost.
Pris: 449  kr (bestilling).
Varenr: 7641101.
Importør: Signature Wines.
Poeng: 89.

Chapoutier Côtes du Rhône Belleruche 2017
Middels blålilla farge. Modne røde bær, rød frukt, urter og snev av pepper på duft og smak. Flott syrlighet med god konsentrert kjernefrukt i ettersmaken. Passer til svinekjøtt, lyst kjøtt, storfe.
Pris: 500 kr (basis).
Varenr: 9348706.
Importør: Signature Wines.
Poeng: 87.

M. Chapoutier Côte-Rôtie La Mordoree 2008
Middels rød farge med brunlig kant. Utviklet duft av mørke bær, krydder og anis på smak og duft. Konsentrert moden vin med balanserte tanniner og lang ettersmak. Passer til storvilt. Pris: 1.290 kr (bestilling).
Varenr: 11359801.
Importør: Signature Wines.
Poeng: 89.

M. Chapoutier Les Arénas 2017
Dyp blålilla farge. Røde bær, kjølig frukttoner og anis, krydder på duft og smak. Konsentrert lang ettersmak. Nydelig Cornas. Passer til storvilt, lam.
Pris: 400 kr (bestilling).
Varenr: 5095701.
Importør: Signature Wines.
Poeng: 90.

Chapoutier Ermitage Blanc Jubilé 2008
Middels gyllen farge. Utviklet aromabilde med gult eple, honning og mineraler på duft og smak. Fedmerik konsentrasjon og moderat syrlighet. Passer til lyst kjøtt, fisk.
Pris: 749 kr (bestilling).
Varenr: 11928901.
Importør: Signature Wines.
Poeng: 89.

Sma­ke­rom­met: Hvor­dan vur­de­res vi­nen og av hvem

Vi­nen be­døm­mes med po­eng. Po­eng­sum­me­ne er rent kva­li­ta­ti­ve, uav­hen­gig av pris og ba­sert på et Ro­bert Parker-sy­stem hvor alle vi­ner star­ter med en ut­gangs­ver­di på 50 po­eng og verd­set­tes et­ter føl­gen­de po­eng­for­de­ling: Ut­se­en­de: 0–5 po­eng. Duft: 0–15 po­eng. Smak: 0–20 po­eng. To­tal­vur­de­ring: 0–10 po­eng.

Svein Vinofil Lin­din
Vin­jour­na­list 
Svein har sin bak­grunn fra topp­re­stau­ran­ter i Norge og har si­den 1997 holdt vin­kurs og fore­drag for næ­rings­li­vet og pri­va­te gjen­nom nett­ste­det vinforedrag.no. Til dag­lig ar­bei­der han i som vin­jour­na­list i Hegnar Media med vin­stoff til Fi­nans­avi­sen og Kapital. Svein sma­ker og rei­ser kon­ti­nu­er­lig for å hol­de seg opp­da­tert i den vi­nø­se ver­den.

Stig. A Rogn­stad
Vin­kel­ner 
Stig har vært ho­ved­ei­er og dri­ver av meg­ler­sel­ska­pet Nor­se Securities si­den 1995. Hans vin­in­ter­es­se bi­dro til å gjø­re ham til ho­ved­ei­er av stjer­ne­re­stau­ran­ten Le Ca­nard i fem år, og han tok sin vinkelnerutdannelse i 2008. Stig els­ker å finne kva­li­tets­vi­ner til gode pri­ser og sam­men med Svein Lin­din ar­bei­des det frem ar­tik­ler og smaks­no­ta­ter sent og tid­lig.

 
Premium
Vin