+ mer
Nye favoritter fra Argentina Foto: Svein Lindin

Argentina byr på mer enn tango, kjøtt og billig malbec

 Zuccardi viser vei med malbec av topp kvalitet.

En av de toneangivende produsentene i Argentina er Zuccardi. Kort fortalt har Zuccardi-familien vært med på en lang reise for argentinsk vin siden begynnelsen av 70-tallet. Denne uken er familien aktuell med en serie viner som viser det potensialet Argentina kan ha, om man ser på vinene derfra med nye øyne. José Alberto Zuccardi og sønnen Sebastián har tatt et kvantesprang de ti siste årene. Nå gjenstår det å vise verden at Argentina har mer å by på enn rimelige, kommersielle hverdagsviner.

Nasjonaldruen: Malbec gir god rødvin av gamle vinstokker. Foto: Svein Lindin

Tango, kjøtt og vin

Argentina får nordmenn til å tenke på tango, kjøtt og vin. Vinhovedstaden er Mendoza – en vinøs oase. Mendoza står for to tredjedeler av landets produksjon, nesten 70 prosent av landets vinstokker er plantet der, og strekker seg over 400 kilometer fra nord til sør. Det er et område med lite nedbør og store klimatiske forskjeller. I kombinasjon med skrinn sand- og leirholdig avleiringsjord gir dette særdeles gode betingelser for vindyrking. Like viktig som mikroklimaet er kontrollen over det kunstig regulerte smeltevannet som er ledet ned fra Andesfjellene.

Mendoza

Mendoza ligger en knapp times flytur rett vest for Buenos Aires, og omtales gjerne som den grønne oase i ørkenen på grunn av de vakre trærne som ble plantet da byen ble grunnlagt av spanjolene i 1561. Byen har rundt 121.000 innbyggere. Få andre byer kan vise til så mange trær i gatene, over 50.000 trær er plantet for å gi gatene skygge under den varme ørkensolen.

Zuccardi-familien er historisk sett først og fremst kjent for masseproduksjon av vin. Da Argentinas vinproduksjon ble rammet av økonomisk krise på 80-tallet, sto familien Zuccardi bokstavelig talt i en innsjø av billig bulkvin. Strategien måtte endres. Mange tapperier bukket under, og tusenvis av hektar vinmarker ble revet opp. Av de 50.000 hektar malbec som var plantet i Mendoza, som for det meste var gamle vinmarker, plantet av de første generasjoner europeiske innvandrere, forble knapt 10.000 hektar igjen. Det var i løpet av disse nedgangstidene familien besluttet at de ville gå fra bulk til flaske.

Satset på eksport

Deres første skritt var da de i 1976 så mulighetene i eksportmarkedet. En ny verden åpnet seg, og familieselskapets suksess med merkevaren Santa Julia var et faktum utover 1980- og 90-tallet. Et stort antall ulike viner og stiler, noen med endrueviner og terroir som fokus, andre som blandingsviner, gjorde at ønsket om å spisse porteføljen ble skapt.  I 2002 kom tredje generasjon vinmaker Sebastián Zuccardi på banen. Han hadde arvet farens velkjente energi, så vel som hans åpne, tiltalende væremåte. Som nyutdannet ønolog hadde han en rekke nye ideer, deriblant parsellinndeling, kartlegging og geologiske analyser ned til minste detalj av enkeltvinmarker og parseller.

«Terroiristen» fra Argentina: Sebastián Zuccardi er en av stjernene på den argentinske vinhimmelen. Foto: Zuccardi

En eksakt og krevende presisjonsdyrking har gitt Sebastián Zuccardi en rekke muligheter for vin med tydelig terroir-preg. Det er vel få som setter slike spor etter seg i Argentina som Zuccardi gjør om dagen. Det kjente vinbladet Decanter har kåret Sebastián Zuccardi til årets vinmaker tre år på rad, og litt spøkefullt kalles han «terroiristen» fra Argentina. At Sebastian gjør noe rett er tydelig. Den nye vinstilen, både hos Zuccardi og i Argentina generelt, viser at fremtiden er lettere, friskere og fruktigere.

Nordmenn vil betale mer

Kikker man nærmere på tallene fra Vinmonopolet, viser de at argentinsk vin hadde en foreløpig volumtopp for rundt 15 år siden. Siden er dette blitt utfordret av blant annet amerikansk vin, i tillegg til de store europeiske vinnasjonene som Italia, Spania og Frankrike. I 2020 ble det solgt 1,3 millioner liter argentinsk vin i Norge, hvorav ca. 25 prosent hvitvin.

Ifølge kategorisjef Trond Erling Pettersen hos Vinmonopolet har gjennomsnittsprisen pr. liter for argentinsk vin økt betraktelig mer enn prisøkningen i samfunnet for øvrig. 

– Så selv om norske kunder ikke kjøper like mye argentinsk vin som før, kjøper de dyrere og bedre viner fra Argentina. Betalingsviljen for argentinsk vin er på høyde med vin fra USA og Spania, og nærmer seg italiensk vin, avslutter kategorisjef Trond Erling Pettersen hos Vinmonopolet.

Abonner på «Ukens vintips» i Apple Podcast eller Spotify og få tipset før alle andre direkte i din podcastspiller.

Smakerommet 

Zuccardi Tito 2017
Mørk rød farge. Konsentrert. Mørke bær, pepper og blåbær på duft og smak. Fyldig og rik smak med balanserte tanniner og syrlighet. Passer til storfe, lam

Pris: 245,90 kr (bestilling).
Varenr: 2247701
Importør: Excellars.
Poeng: 88.

Zuccardi Serie A Malbec 2015
Dyp rød farge. Plomme, mørke bær og krydderpreg på duft og smak. Balansert syrlighet og moderate tanniner. Passer til storfe, lam.

Pris: 163 kr (bestilling).
Varenr: 756901.
Importør: Excellars.
Poeng: 87.

Zuccardi Polígonos Verdejo 2020
Lys gulgrønn farge. Sitrus, gul frukt og florale toner på duft og smak. Mineralske toner med fruktdrevet ettersmak og god konsentrasjon. Passer til fisk, skalldyr.

Pris: 250 kr (bestilling).
Varenr: 12629401.
Importør: Excellars.
Poeng: 87.

Zuccardi Concreto Malbec 2018
Mørk rød farge. Fruktdrevet, tørket frukt, mørke bær, anis og vegetale toner på duft og smak. Markert alkostikk og tanniner. Fyldig konsentrert vin. Dekanter gjerne vinen. Passer til storfe, lam.

Pris: 256 kr (bestilling).
Varenr: 3412401.
Importør: Excellars.
Poeng: 89.

Emma Bonarda 2018
Middels rød farge. Røde bær, urter og anis på duft og smak. Fyldig anslag med plomme, urter og vegetale toner. Lang ettersmak. 
Pris: 249 kr (lanseres 5.feb).
Varenr: 12685301.
Importør: Excellars.
Poeng: 87.

Santa Julia El Burro Malbec Natural 2020
Lys blålilla farge. Røde svale bær, urter og blomster på duft. Fruktdrevet, leskende og tiltalende. Passer til svinekjøtt, lyst kjøtt.

Pris: 176 kr (bestilling).
Varenr: 12641801.
Importør: Excellars.
Poeng: 88.

Sma­ke­rom­met: Hvor­dan vur­de­res vi­nen og av hvem

Vi­nen be­døm­mes med po­eng. Po­eng­sum­me­ne er rent kva­li­ta­ti­ve, uav­hen­gig av pris og ba­sert på et Ro­bert Parker-sy­stem hvor alle vi­ner star­ter med en ut­gangs­ver­di på 50 po­eng og verd­set­tes et­ter føl­gen­de po­eng­for­de­ling: Ut­se­en­de: 0–5 po­eng. Duft: 0–15 po­eng. Smak: 0–20 po­eng. To­tal­vur­de­ring: 0–10 po­eng.

Svein Vinofil Lin­din
Vin­jour­na­list 
Svein har sin bak­grunn fra topp­re­stau­ran­ter i Norge og har si­den 1997 holdt vin­kurs og fore­drag for næ­rings­li­vet og pri­va­te gjen­nom nett­ste­det vinforedrag.no. Til dag­lig ar­bei­der han i som vin­jour­na­list i Hegnar Media med vin­stoff til Fi­nans­avi­sen og Kapital. Svein sma­ker og rei­ser kon­ti­nu­er­lig for å hol­de seg opp­da­tert i den vi­nø­se ver­den.

Stig. A Rogn­stad
Vin­kel­ner 
Stig har vært ho­ved­ei­er og dri­ver av meg­ler­sel­ska­pet Nor­se Securities si­den 1995. Hans vin­in­ter­es­se bi­dro til å gjø­re ham til ho­ved­ei­er av stjer­ne­re­stau­ran­ten Le Ca­nard i fem år, og han tok sin vinkelnerutdannelse i 2008. Stig els­ker å finne kva­li­tets­vi­ner til gode pri­ser og sam­men med Svein Lin­din ar­bei­des det frem ar­tik­ler og smaks­no­ta­ter sent og tid­lig.

 
Premium
Vin