avatar

Bjørn Segrov

Mine siste artikler
– Attraktivt å slutte ut to skip
2020 Bulkers leier ut to av sine store bulkskip til høye rater resten av året.
Henter 13 mrd. kroner i friske penger
Royal Caribbean Group henter 1,54 milliarder dollar – 13 milliarder kroner – i ny aksjekapital.
Frykter at store skipsverft kan forsvinne
Økte garantirammer via Giek og Enova-finansiering må på plass for å berge de store skipsverftene. Det mener to bransjeforeninger.
Opphørssalg i Team Tankers
Team Tankers, tidligere Eitzen Chemical, selger flåten stykkevis og delt. Etter to større transaksjoner sitter rederiet igjen med 14 skip.
Jinhui kjøper
Jinhui Shipping kjøper et supramaxfartøy fra 2004 for 7,3 millioner dollar; 62,4 millioner kroner.
Awilco vil bli stor i vindkraft
Awilco går inn i markedet for service- og vedlikehold av vindparker til havs og skal bygge opp en flåte for transport av personell til og fra vindmøllene.
Sikrer likviditeten
Hurtigruten sikrer seg et nytt lån som skal bidra til å bringe selskapet gjennom resten av nedstengningen som følge av coronapandemien.
Kursfall etter nedskrivninger
Goodwillnedskrivninger senket fjerdekvartalsresultatet i Endúr. På børsen falt aksjen fredag.
ADS-fall før utbytte
ADS Maritime Holding falt kraftig på børsen fredag i forkant av at rederiet betaler et utbytte på 434 millioner kroner.
Tjener mer enn konkurrentene
Arne Fredlys tankrederi slo alle konkurrentene både når det gjaldt dagrater og resultater i fjerde kvartal.