Eiendom

Finansavisen Eiendom kommer ut syv ganger i året, og følger markedet for næringseiendom tett.

Vi skriver dybdesaker om markedet, aktørene, hvem som tjener penger, hvem som taper penger, endring i trender, nye miljøkrav, utenlandske kjøperes inntog i Norge, leie- og salgspriser, og hva som er driverne for prisutviklingen.
Vi følger investorene tett, og rangerer hvert år Norges største eiendomkonger. I tillegg inneholder magasinet artikler om jus, arkitektur og profilintervjuer med sentrale personer.

Finansavisen Eiendom kommer ut med Finansavisen disse datoene i 2017:

  • 10. februar
  • 17. mars
  • 28. april
  • 2. juni
  • 22. september
  • 27. oktober
  • 24. november

 

Finansavisen satser tungt på å dekke næringseiendomsmarkedet, både gjennom løpende dekning i avisen og i magasinet Finansavisen Eiendom. Karre Martin Granerud, magasinansvarlig Eiendom
Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse:
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo
Sentralbord
Kundeservice