Søk jobb som sommervikar

Finansavisen har morgendistribusjon over hele landet og holder til i flotte lokaler på Smestad i Oslo.


- Nyhetsredaksjonen - Finansredaksjonen - Featureredaksjonen

Vi søker journalister med økonomisk teft, stor arbeidskapasitet og en god penn. Du får føle næringslivet på pulsen, men det er også rom for andre temaer. Det kreves at man er idérik og har god økonomisk forståelse. Vikariatene gir mulighet til å dekke saker i nyhetsbildet samtidig som man har stor frihet til å jobbe frem egne saker.

 

Finansavisen dekker generelt næringsliv, finansmarkeder, børs og aksjer samt økonomisk politikk. Vi søker sommervikarer til vår finansredaksjon, nyhetsredaksjon
og featureredaksjon.

 

Sommervikarer finansredaksjon
Sommervikarene i finansredaksjonen vil bli med i den daglige dekningen av nyheter
på og rundt Oslo Børs, verdipapirforetak, investorer og finansielle nyheter i inn- og
utland. Kunnskap og/eller interesse for aksjemarkedet er en
forutsetning.

 

Sommervikarer nyhetsredaksjon
Sommervikarene i nyhetsredaksjonen vil inngå i vår dekning av generelt næringslivsstoff,
store og små bedrifter, spennende enkeltmennesker og temastoff.

 

Sommervikarer feature
Sommervikarene i featureredaksjonen vil være med i produksjonen av
magasindelen til lørdag der større intervjuer, lengre reportasjer og mote- og
trendstoff inngår.

 

Journalistisk erfaring fra studentaviser, lokalaviser og lignende er en fordel,
men ingen betingelse.

 

Søknadsfrist: 3. februar.Hvis du har spørsmål om sommervikariatene, kontakt:
Redaktør Steinar Grini på 907 65 576


Søknad kan sendes til: steinar.grini@finansavisen.no

Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse:
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo
Sentralbord
Kundeservice