Vi søker én finansjournalist og én nyhetsjournalist

Finansavisen søker journalister med økonomisk teft, stor arbeidskapasitet og en god penn. Journalistene vil føle næringslivet på pulsen, men det vil også være rom for samfunns -og
livsstilsstoff. Det kreves at man er idérik og har god økonomisk forståelse. Stillingene gir mulighet til å dekke saker i nyhetsbildet samtidig som man har frihet til å jobbe frem egne saker.

Nyhetsjournalist
Nyhetsjournalisten vil dekke mye av norsk næringsliv, men med eiendom som spesielt ansvarsområde.
Utdannelse innen økonomi og/eller journalistikk er en fordel. Håndtering av foto vil også være en fordel, men ingen forutsetning.

Finansjournalist
Finansjournalisten vil få ansvar for dekning av børsnoterte selskaper og finansielle markeder
samt aktører utenfor børs. Høy økonomisk utdannelse og interesse for aksjer er en forutsetning.

For begge stillingene må man kunne jobbe selvstendig og samarbeide med andre om saker ved behov. Kandidatene bør ha erfaring med økonomisk journalistikk eller annen relevant erfaring. Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaverog stor frihet, samt konkurransedyktig lønn. Finansavisen har morgendistribusjon over hele landet, og holder til i flotte lokaler på Smestad i Oslo.

Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse:
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo
Sentralbord
Kundeservice