Vi søker én finansjournalist og én nyhetsjournalist

Finansavisen søker journalister med økonomisk teft, stor arbeidskapasitet og en god penn. Journalistene vil føle næringslivet på pulsen, men det vil også være rom for samfunns og
livsstilsstoff. Det kreves at man er idérik og har god økonomisk forståelse. Stillingene gir mulighet til å dekke saker i nyhetsbildet samtidig som man har frihet til å jobbe frem egne saker.

Finansjournalist

Finansjournalisten vil få ansvar for dekning av børsnoterte selskaper og finansielle markeder
samt aktører utenfor børs. Høy økonomisk utdannelse og interesse for aksjer er en forutsetning.

 

Nyhetsjournalist

Nyhetsjournalisten vi hovedsakelig dekke generelt norsk næringsliv, men også offentlig forvaltning.
Journalisten vil skrive om alt fra små oppstartsselskaper til store virksomheter og offentlig ressursbruk.
Utdannelse innen økonomi og/eller journalistikk er en fordel. Håndtering av foto vil også være en fordel,
men ingen forutsetning.

 

Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse:
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo
Sentralbord
Kundeservice