Hjertesoner

MDG-TRIKSET: Barna først. Steng alle skoleveier. Foto: NTB Scanpix
Baksiden

Baksideredaksjonens minst urbane medlem skal avgi sin stemme i den nye storkommunen Nordre Follo. Men også her er det bilfri-debatt. Ordførerkandidat Hans Martin Enger og MDG krever “bilfrie hjertesoner rundt alle barneskoler”.

I praksis betyr det stengte veier rundt skoler. Det er bare ett problem. Svært mange bomiljøer i kommunen er bygget med en skole i midten og boligstrøk med blindveier beliggende rundt. Altså ingen gjennomgangstrafikk. I praksis vil MDGs “hjertesone” stoppe alle som vil komme seg på jobb.

Vi ser for oss telefonen til arbeidsgiver: Vi er dessverre nødt til å arbeide hjemmefra i dag. Vi sitter fastlåst i en hjertesone.

Skråblikk
Baksiden