KjøpLogg inn
Glem høyt ratede statsobligasjoner
Finansco-forvalter Christian Kallevig Arnesen mener nordiske høyrenteobligasjoner, bærekraftinvesteringer, globale indeksfond og verdiaksjer gir bedre risikojustert avkastning, gitt dagens lave rentenivå.
Finansco-forvalter: «Alt» er høyt priset
Nå bør man planlegge for børsfall og rentehevinger, mener Fredrik Dahl. Han liker blant annet høyrentefond og verdiaksjer.
Slik fungerer momentuminvestering
Porteføljeforvalter Kjetil Gregersen viser hvordan du kan tjene på at verdipapirfonds opp- og nedturer har en tendens til å vedvare.
Advarer mot spekulasjon
Kortsiktig handel inn og ut av volatile enkeltaksjer vil for mange gi uopprettelige tap, frykter formuesforvalter Fredrik Dahl i Finansco.
– Det kan være best å investere gjennom aksjeselskap
Aksjeselskaper kan blant annet være nyttige, når man kjøper unoterte aksjer eller ønsker å dele en formue, påpeker Finansco–partner Christian Kallevig Arnesen.
Posisjonert for ESG-megatrend
Selskaper som kan løse viktige miljø- og samfunnsutfordringer vil fortsette å gi god avkastning, ifølge Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen.
Anbefaler høyere boliglån og lengre nedbetalingstid
Nå er det store beløp å spare på å nedbetale boliglånet over lengre tid, og samtidig spare i aksjefond, mener Christian Kallevig Arnesen i Finansco.