Due diligence - Hva undersøkes

Due diligence-undersøkelser utføres gjerne av tre forskjellige team:

Det kan også være behov for andre typer av due diligence, som enten ikke dekkes av de tre typiske due diligence-prosesser, eller hvor det er behov for en egen undersøkelse med særlig fag- eller bransjekompetanse som følge av bedriftens særlige virksomhetsområde. Dette kan være miljøundersøkelser ved industribedrifter; tekniske undersøkelser ved produksjonsbedrifter; og IT-undersøkelser dersom virksomheten er basert på avanserte og spesifikke IT- systemer, og ikke minst undersøkelser av immaterielle rettigheter ved bedrifter som har store verdier knyttet til varemerker, patenter og andre opphavsrettslige interesser. Det kan også være behov for å foreta en egen undersøkelse av bedriftens arbeidsmiljø og organisasjonskultur. En slik undersøkelse kan ha stor betydning som forberedelse til den senere integrasjon som skal skje mellom bedriften og kjøperens virksomhet. Mange bedriftskjøp kunne ha blitt mer vellykket dersom kjøper faktisk hadde foretatt slike undersøkelser og vært bedre forberedt når to forskjellige bedriftskulturer skal slås sammen. 

Nyheter