Forhold på kjøpersiden

Selgeren bør ha innsikt i flere forhold på kjøpersiden. Dette kan ha betydning for å finne frem til den «rette» kjøper, for å finne ut hva bedriften er verdt, for forhandlingssituasjonen, og ikke minst har det betydning dersom selgeren skal fortsette å arbeide i bedriften, eller fortsette å være aksjonær. I dette kapittelet skal vi derfor se på flere forhold som er knyttet til kjøpersiden ved en bedriftstransaksjon.De fleste bedriftseiere har vel tenkt igjennom hvem som kan være aktuelle kjøpere av deres bedrifter. Listen over mulige kjøpere kan inkludere konkurrenter, leverandører og kunder og andre virksomheter som kan ha nytte av å overta bedriften. Foranledningen kan være bekjente, andre sosiale kontakter eller gjennom forretningsforbindelser generelt. I utgangspunktet skulle man tro at en konkurrent ville være den logiske erverver av virksomheten. En konkurrent kan muligens akseptere en høyere pris bare fordi vedkommende derved kan eliminere eller redusere administrasjonskostnader og andre overheadskostnader. Begrunnelsen til en konkurrent for å kjøpe kan også være for selv å kvitte seg med en konkurrent og få mer markedsmakt. Det er nok likevel mer regelen at konkurrenter ikke er den logiske kjøper av bedriften.Når den mulige kjøper skal finnes, bør søket også skje utover de mest åpenbare kandidater. Markedet er større og ofte også mer internasjonalt, slik at mulige kjøpere bør vurderes fra så mange områder som mulig. Et annet viktig argument for å gå utover egen bekjentskapskrets er at det er lettere å håndtere krav til konfidensialitet og hindre at kjente konkurrenter får innsikt i egen strategi. Det er mer sannsynlig at bedrifter utenfor egen bransje vil behandle opplysninger om bedriften med mer diskresjon enn de som allerede opptrer i samme bransje. Det vil kunne lønne seg å være ute i markedet og lete etter en kjøper i stedet for å gå for det første og enkleste alternativ. Det kan altså ligge noe i ordtaket om at «Den kråka som er ute og flakser, er den som også får noe i nebbet.»Les mer om:

  • Oppkjøp som vekststrategi - alternativ til organisk vekst
  • Hvem kan være aktuell kjøper?
  • Ulemper ved oppkjøp
  • Grader av kontroll for kjøper
  • Kjøpers finansiering av oppkjøpet
  • Kjøpers tilbudsplikt i børsnoterte selskap
  • Hvorfor erfarne kjøpere likevel gjør dårlige kjøp?
Dokumentet er levert av:Advokat Sigurd Knudtzon - Å selge bedriften

Nyheter