Å selge bedriften

Dette temaet er basert på boken «Å selge bedriften», skrevet av advokat Sigurd Knudtzon. Forfatteren Sigurd Knudtzon har arbeidet med bedriftsoverdragelser i over 20 år - både som advokat og rådgiver, samt som styreleder og styremedlem i bedrifter som har vært på både selger- og kjøpersiden. Han er til daglig partner i SIMONSEN Advokatfirma. I tillegg til sin juridiske bakgrunn har Sigurd Knudtzon en MBA fra Thunderbird Global School of Management i USA, og har ellers studert forhandlinger ved Harvard og strategi ved Handelshøyskolen BI.Boken ble utgitt i 2011. Det er kun noen temaer fra boken som er brukt.Dette temaet tar utgangspunkt i en eier, eller flere eiere for den saks skyld, som vurderer å selge bedriften. Vi går gjennom de forskjellige stadier i en salgsprosess, fra idé og de første tanker, om det er noen alternativer til salg eller begrensninger med hensyn til salg og frem til gjennomføringen av transaksjonen og integrasjonsprosessen med den nye eier. Vi vil gjennomgå temaer og omstendigheter som en selger vil måtte forholde seg til i prosessen.I salgsprosesser vil man gjerne fokusere på egne interesser. For å sikre et best mulig resultat er det imidlertid viktig også å analysere og forstå hvilke interesser som kjøper skal ivareta gjennom sitt oppkjøp. Det er derfor viet nesten like stor plass i boken til for- hold på kjøpersiden. For så vidt vil boken derfor ha relevans også for de som befinner seg nettopp på kjøpersiden i et eierskifte.Les mer om:

  • Hvorfor og når selge bedriften?
  • Forhold på kjøpersiden
  • Hva er bedriften verdt?
  • Salgsprosessen
  • Due diligence
  • Forhandlingene
  • De skattemessige sider
Dokumentet er levert av:Advokat Sigurd Knudtzon - Å selge bedriften

Nyheter