Bedriften og dens rammebetingelser er i løpende endring, og kravene til styret vil forandre seg tilsvarende.Derfor bør styret minst en gang årlig samles og evaluere styrets sammensetning og arbeid.Viktige diskusjonstemaer vil bl.a. være :
  • Styrets sammensetning og kompetanse i lys av de utfordringer selskapet er stilt overfor.
  • Styrets arbeidsform.
  • I hvilken grad styret oppfyller sitt forvaltnings- og tilsynsansvar etter Aksjeloven
  • I hvilken grad styret diskuterer risiko, rammebetingelser, strategi, organisasjon, salg og markedsføring m.v.
  • Daglig leder og samarbeidet mellom styret og daglig leder.
  • Styremedlemmets egen innsats.                 
Til bruk for dette formålet foreligger et eget skjema: Skjemaet innholder ca. 50 spørsmål fordelt på bl.a. ovennevnte kategorier. Spørsmålene besvares ved hjelp av en skala fra 1 til 5.Erfaringen viser at det er fordelaktig å sende ut skjemaet til styrets medlemmer en ukes tid før vurderingsmøtet. Det enkelte medlem fyller (gjerne anonymt) ut skjemaet og sender det til styrets leder, som så regner ut gjennomsnittsscore for hvert spørsmål.Dermed gir de viktigste diskusjonstemaene for internevalueringsmøtet seg selv, og styrets leder kan styre diskusjonen deretter.Praksis viser at for et styre med 4-7 medlemmer vil det være behov for 2-3 timer for  internevalueringsmøtet. Kommer styret til at det er behov for supplering eller endring i styrets sammensetning, signaliseres det til eierne/valgkomitéen.Dokumentet er levert av:  Jon E. Glømmenjon.gloemmen@normentor.no