Hyard- Skal ta ledende rolle i det maritime grønne skifte


Børsmelding fra Havyard ved Q3 rapportering

"Som del av en pågående prosess for å styrke konsernets finansielle stilling og synliggjøre verdier, vurderes det å skille ut eierskapet i datterselskapene Havyard Design & Solutions, Norwegian Electric Systems, Norwegian Greentech and Havyard Hydrogen i et separat maritimt cleantech konsern som planlegges listet på Euronext Growth.
Havyard ser et betydelig markedspotensiale for disse forretningsområdene fremover. Ved å samle disse virksomhetene i et separat og fokusert konsern vil man være godt posisjonert for å ta en ledende rolle i det maritime grønne skiftet."

https://newsweb.oslobors.no/message/519108
Redigert 21.01.2021 kl 09:38 Du må logge inn for å svare

Hva vil det si? Hilsen nybegynner
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare

Jeg går ut fra at de av oss som har mange aksjer i Havyard blir invitert med på tegning i Newco.
Det er vel snakk om en minstetegning på 100.000 Euro i slike sammenhenger.?

Klarte ikke å holde meg unna kjøpsknappen idag heller.
erfaringsmessig har det lønt seg å handle tidlig på dagen på den siste oppgangen, men nå er antall aksjer et jevnt tall, så nå gir jeg meg på snitt inngang gpdt under 11.


Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
auxe
23.12.2020 kl 19:52 3820

Utslippskutt i i skipsfarten tvinges frem med batteri og hydrogen teknologi , med avgifter på fossil energi og det kommer fort, vil tro 2021 vil bli ett år mye av dette skjer i EU krav og etterhvert som Biden begynner å føre sin politikk.
Her ligger HYARD klar.
Den oppgangen vi har sett nu er jeg gla jeg har vært med på, men det beste ligger foran oss, dette blir bare mimring om ett års tid
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
Amore
23.12.2020 kl 19:56 3816

For noe vås Ok. Minstetegning på !00k euro liksom- Men det er ikke en fair måte å få gribbet til seg rimelige aksjer på.
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
focuss
23.12.2020 kl 19:57 3849

Likebehandling av aksjonærer er alltid et viktig prinsipp. Blir det en book building prosess hvor aksjonærenes fortrinnsrett fravikes så blir det en prosess som er åpen for alle enten man er aksjonær eller ikke. Synes nok aksjonærer som har vært lojale og sittet gjennom en vanskelig situasjon fortjener en fortrinnsrett emisjon i newco. Jo flere aksjer man har i Havyard jo flere tegningsretter får man. Ett alternativ er en Hexagon Purus model som er en slags hybrid model En ordning her som ikke tilgodeser Havyard aksjonærene tror jeg er helt uaktuell. Fint de er i gang med å utarbeide prospekt allerede.

Per Sævik vil nok sette sin ære som hedersmann inn på at dette blir en prosess som aksjonærene blir fornøyd med.
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
auxe
23.12.2020 kl 20:05 3807

Nu sitter Sævik familien som eneste Norske Ferjerederi etter att Torghatten nu blir solgt til EQT.
EQT utaler videre satsning på fornybar energi som skal drifte ferjene deres.
Hyard er så til de grader i posisjon, på så mange teknologier nu.
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
Joasen
23.12.2020 kl 20:44 3729

De må jo tenke på at om mange av småsparerne selger seg ut kollapser kursen om de ikke ønsker å dele Newco. Men til nå har de ikke kjørt rettede emisjoner i år, og ved å gi aksjer til aksjonærene vil Sævik og få mange til seg selv.
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare

Er Havyard i en økonomisk situasjon som tilsier at de kan dele ut utbytte?
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
focuss
23.12.2020 kl 20:56 3726

Viktig fra Q3 rapporten:

"Gjeldnemdas arbeid i Havyard Ship Technology AS forventes
avsluttet i 4. kvartal 2020, og det vises til børsmelding sendt
20.10.20. Dette vil ha en positiv effekt på egenkapitalen i 4.
kvartal 2020."
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
ecb
23.12.2020 kl 21:36 3664

Om disse ryktene om full prospekt ved newco transaksjonen viser seg å stemme er det meget bra for mindre/alle aksjonærer. Man unngår krav om eur 100k minstetegning. Men viktigere så anser jeg det som veldig sannsynlig at dette da blir en offentlig emisjon med tegningsretter som blir notert. Da vil alle aksjonærer motta prorata t-retter for en emisjon. Med denne mekanismen blir emisjonen garantert satt men alle aksjonærer på record date vil kunne tegne seg for antall t-retter de mottar. Sævik og vi andre får da full oppside uten å komme inn med ny cash i stedet for å gjøre emisjonen på en rabatt som gis til nye aksjonærer. Nye aksjonærer må kjøpe retten for å få tildeling. Dette er en meget fair måte å gjøre det på for eksiternde aksjonærer uten utvanning. Dette forklare nok hvorfor det nå har kommet inn større kjøpere som ikke er daytradere samt at MP har slutte å selge. Selger de nå gir de fra seg oppsiden. Sykt positivt, men man må eie aksjen for å være med på oppsiden i newco
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
focuss
23.12.2020 kl 22:01 3627

Jeg regner med at det er ett eller annet meglerhus som utarbeider prospektet. I den prosessen må de komme opp med en verdivurdering av de fire døtrene samt en total verdi. Resultatet blir da basis for etablering av emisjonskurs.
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
ecb
23.12.2020 kl 22:13 3720

Ja, det er Fearnley som skal gjøre dette for hyard.
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare

Beklager min litt flåsete måte å uttrykke meg på vedr tegning i Newco i innlegget litt lenger oppe i tråden.

Det blir høyst sannsynlig ingen book building prosess, men en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer i f t størrelsen på eksponeringen i selskapet med tilhørende tegningsretter, det er det eneste rettferdige.
Det er bare i book building prosesser at det opereres med minstekjøp av aksjer for 100k Euro.

Uansett blir noteringen meget spennende, og ganske sikkert økonomisk givende for de som tegner seg.
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
focuss
23.12.2020 kl 22:28 3720

OK
Det går bra:-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare

:-))
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare

Stille her i julen..
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare

Spent på om det kommer en liten korreksjon neste børsdag før den setter videre fart nordover. Den har langt igjen før den når sin reelle verdi, men mulig at en del verdisikrer etter fin stigning?
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
focuss
26.12.2020 kl 12:12 2894


First in a new line of windfarm service vessels from Havyard
On Friday, New Havyard Ship Technology in Leirvik handed over yet another windfarm service vessel to the Danish shipping company ESVAGT. Havyard thereby cements its position as the leading supplier of special vessels for the offshore wind industry.

https://www.havyard.com/news/2020/first-in-a-new-line-of-windfarm-service-vessels-from-havyard/
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare
focuss
26.12.2020 kl 12:49 2833

Vi har fokusert mye på de 4 ESG selskapene som skal utskilles og børsnoteres i et nytt selskap, Cleantec Newco. Ikke så mye om morselskapet som fortsatt vil være notert på hovedlisten. Her er det, ett lite eventyr i seg selv.

https://www.havyard.com/brands--solutions/havyard-ship-technology/
Redigert 21.01.2021 kl 07:48 Du må logge inn for å svare

Disse nøkkeltallene er imponerende og taler for seg selv:
Her har man plass nok til å bygge 6 paralelle skip av typen brønnskip til fiskefrakt og spisialfartøy til bygging av havvind møller/parker.
Og kapasitet til 600 fagfolk og spesialarbeidere på en gang om nødvendig.
Dette ser lovende ut.
_____________________________________________________________________________________________________________

Key figures
98.000 m2 yard area
Up to 6 projects in parallel
Capacity for up to 600 operators
135 x 20 m built-in dry dock
220 m outfitting quay
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
JeanPaul
26.12.2020 kl 13:26 2801

De skal pusse opp kantinen også, burde gå 50% opp bare på det alene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
focuss
26.12.2020 kl 13:48 2788

Ok
Jeg tenker på det de har meldt at de skal bort fra skipsbygging og konsentrere seg om rep og vedlikehold, sier opp 100 arbeidere etc. Så leste jeg ett eller annet sted at det ikke var sikkert at det ikke kunne endres. Virker som de har ett ben i hver leir og jeg innbiller meg at det kan ha med myndighetenes rammebetingelser å gjøre. At de skal slutte å bygge el ferger og spesialskip til vindindustri og havbruk virker jo ikke å henge på greip.
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare

focuss

Det er vel nærliggende å tro at det blir begge deler.
Det er jo nettopp det vi trenger nå etter det grønne skiftet som gjør at investorer i den grønne sektoren får dollartegn i øynene, og på toppen av dette kom det overraskende sterke vedtaket fra EU om å kutte 55% av Klimagassutslippene fra 1990 nivået, (som nok var betydelig lavere enn f.eks nivået i 2015) og fram til 2030. (Altså veldig store kutt i f t 2015 nivået).
Håper klimautslipp vil stå høyt oppe på agendaen Til EU/EØS landene, USA, Canada, Australia/NZ, og godt utviklede land i Sørøst Asia.
Norge har erklært 50% kutt og opp til 55%.

## Norge har også forsterket sitt klimamål og skal redusere klimagassutslippene med minst 50 prosent, og opptil 55 prosent sammenlignet med 1990-nivået, ifølge målet regjeringen satte tidligere i år. ##

Etter Pandemien tror jeg de mener alvor.
Politikerne er nok blitt litt mer ydmyke etter at Covid-19 pandemien har satt verden på hodet.

https://e24.no/den-groenne-oekonomien/i/gW3Br9/eu-skjerper-klimamaal-vil-kutte-55-prosent-av-utslippene-innen-2030

Ser nå at Aker Wind (AOW har en MC på over 6 mrd kr.

Det hadde vært noe for Havyard-aksjonærene å komme dit. (Aksjekurs >240).

Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
Kaksi
26.12.2020 kl 14:47 2701

Grønn shipping kommer for fullt nå, har ikke direkte med Hyard å gjøre men viser trenden: https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2020/12/26/7601082/skal-investere-7-5-milliarder-kroner-i-oko-shipping
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
focuss
26.12.2020 kl 14:55 2689

Kaksi
Så det blir dette Erna skal konkurrere med.

"Finansieringspakken er på 870 millioner dollar, tilsvarende rundt 7,5 milliarder kroner, og strekker seg fra 2022 til 2031".
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare

Noen som er gode på TA og kan si noe om de neste motstandsnivåene?
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
Kaksi
26.12.2020 kl 16:01 2616

Tror ikke det er noen særlig motstand før 32 kr, 32 er ath for Havyard
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare

Med gode nyheter ang Cleantech bør vel den kursen passeres etterhvert 👌
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
thypoon
26.12.2020 kl 21:01 2426

Passerer ath i romjulen. Alt går havyard vei nå
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare

Så utrolig synd man ikke er inne med mere!!! Stortro på dette caset! Kommer til og fly nå i romjulen også, tett opp mot 27-28 kroner? Roer seg litt, før utskillelsen drar den videre fra midten av januar? Når tror vi avgjørelsen og utskillelsen blir publisert?
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare

Tror jeg må selge unna litt andre mindre givende poster og legge mer i Hyard på mandag 👌
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare

Har jeg også tenkt noen dager, men den har jo gått «for mye» 🙈 hadde inne kjøp på mer tirsdagen, men ble for gneten, og prisen kom aldri dit ned... angrer som en hund nå!
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
baikal12
26.12.2020 kl 22:24 2323

Er ikke dette eit selskap hvor det meste av egenkapitalen er spist opp? Samt har vel ikke tjent penger på en stund,Mulig de det kan gå noe i det korte bildet, står mellom denne og scana nå i romjula, scana har vel plenty med EK og tjener peng? Samt satser grønt gjennom seasystems. Får sjå, tar muligens 50/50 i begge:)
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare

Med tanke på utskillelse av Cleantech i tillegg til at de har snudd skuta og tjener gode penger så holder jeg en knapp på havyard fremfor scana, men sjeldent dumt å spre risikoen 😊
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
focuss
27.12.2020 kl 19:00 1938

Taksonomi. Bli kjent med begrepet like godt først som sist. Det handler om et system EU utarbeider et system som klassifiserer hvor bærekraftig en virksomhet er. Poeng deles ut etter grad av bærekraft og såkalte ESG fond vil tiltrekkes til selskap som scorer høyt. Det kan få betydning for kostnader av finansiering og fordeler vil gis til selskap med høy score. Jeg tror de fleste forstår at selskap som REC vil score høyt i EU sitt Taksonomi system. At lille Havyard også vil gjøre det tror jeg ikke mange har reflektert over. Elektriske ferger, hydrogendrevne hurtigbåter og skip, produksjon av spesial skip til havvind industrien bør plassere Havyard gunstig inn i EU sitt Taxonomi rangering. Minner om MC på selskapet. Her får man virkelig mye EU prioritert ESG selskap for pengene. Vi må vel si at Havyard minner mye om fugl føniks. Fra konkurstruet til prioritert ESG selskap med en veldig lys fremtid foran seg. Så får vi se hvordan brikkene faller på plass etter hvert. Sier ikke nei takk til noen 100 millioner fra Enova heller. Penger er penger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:15 Du må logge inn for å svare