RANA GRUBER - Kvartalstall og utbytte


Rana ligger ann til å levere et første kvartal med en omsetning på +/- 500 MNOK og et driftsresultat på +/- 300 MNOK. Trolig blir tallene enda bedre.

Utbytte alene og isolert sett for 1 kvartal blir trolig +/- 10 kr.

Nå er vi snart halvveis i andre kvartal og stålprisen bar vært enda høyere i 2 kvartal enn første kvartal. Vi kommer til å se et overskudd på godt over 300 MNOK på andre kvartal 2021.

Sålenge stålprisen holder seg over 130 dollar per tonn, vil Rana Gruber tjene 1 milliard i år. Ettersom stålprisen er 190
dollar per tonn nå vil trolig selskapet tjene godt over 1 mrd i år. Si om stålprisen skulle falt 30% nå, så tjener fortsatt selskapet 1 mrd i år. Det sier sitt.

Selskapet er priset til ca 2.8 mrd nå.

Selskapet har ca 500 MNOK på bok og pengene renner inn i er høyt tempo om dagen.

Selskapet burde vært priser på en P/E på 9 med tanke på tilsvarende selskaper. Basert på 2021 tallene til Rana snakker vi en P/E på 2-2,5 nå, hvis du tar ut cashen.
Det er latterlig lav prising.

Selskapet burde triple seg i verdi, så en dobling her er nok uunngåelig.

12 mai kommer første kvartals tallene, så bare å spenne sikkerhetsbeltene.

Her blir det kursfest :-)
Redigert 02.05.2021 kl 00:12 Du må logge inn for å svare

Kommer ikke til å savne han...
Trader94
18.08.2021 kl 18:03 7044

Av topp 50 er han på 21, med 252,000 aksjer igjen.
odisen
18.08.2021 kl 18:53 6975

Hadde ikke han 380 000 her om dagen? Idag er det total omsetningsvolum på 242334. Han står for mye av totalsalget disse dager da. Vil nok være gunstig for kursen når han slutter med nedsalget sitt ja:)
Jopaul
18.08.2021 kl 19:43 6900

Hva tenker folk med tanke på at det ser svakt ut for jernmalmpriser fremover? Vil det gå av seg eller vil det være litt som olje og bli holdt igjen til verden virkelig åpner?

På den andre siden er det ganske fint at han holder kursen nede for jeg kan godt tenke meg å øke min andel :-) I et intervju sa de vel at de har en break even rundt ca 40 dollar om jeg ikke husker feil? Disse aksjene har jeg tenkt å sitte på lenge. Med all infrastrukturen som skal bygges ifm. covid infrastrukturpakker + det grønne skifte er jeg ikke bekymret for at verden plutselig mister interessen for stål med det aller første.
Struts
19.08.2021 kl 06:24 6646

12. mai i år var han oppført med 600,000 aksjer (var vel da eller før det han lanserte sin skryte-you-tube hvor han fremsto som klokketro i troen på at aksjen skulle stige til himmels), og har solgt seg jevnt og trutt (mer eller mindre) siden. I dagens VPS-logg (handler foretatt rundt tirsdfag) går det frem at han selger 5,000 aksjer, og har med det igjen 247,500 aksjer.
Trader94
20.08.2021 kl 12:44 6190

Da har Nordea Bank ABP kommet inn på Topp 50 listen med 87500 aksjer mens Hofstad er ute.
Redigert 20.08.2021 kl 18:14 Du må logge inn for å svare
Loki
25.08.2021 kl 15:34 4950

Da er de dårlige nyhetene her. Det ble 3,86 kroner i utbytte per Rana Gruber aksje for q2 2021.

Hva tror folk om utviklingen videre for Rana Gruber?

Personlig har jeg 150000 kroner i urealisert tap på Rana Gruber med mine 89063 aksjer. Hvor mange har planer om å reinvestere utbyttet i aksjer, enten i Rana Gruber eller andre aksjer?
Redigert 25.08.2021 kl 15:40 Du må logge inn for å svare
Trigem
25.08.2021 kl 15:47 4962

Utbyttet fra Rana skal jeg ikke reinvestere i Rana. Slik jeg ser det skal aksjeprisen sakte men sikkert ned hvis man legger estimerte futuresprisen for hovedråvaren til grunn. Etterspørselen er stabil og tilbudet har stabilisert seg.
Bullen
25.08.2021 kl 16:08 5012

Future pr. 24 august for malmen som jeg mener Rana produserer:
Jernmalm 62% Fe
USD/T
160.07 0.67 0.42% -4.34% -25.60% 2.71% 2021-08-24
Ikke så gærnt det.

Limer inn en artikkel fra Finansavisen i går: første kvartal steg råvareprisene brått sammen med lange renter. Utover våren og sommeren reverserte oppgangen. Utbredelsen av deltavarianten av covid-19 var en av årsakene. I tillegg gjorde den raske prisoppgangen at råvareintensiv industri valgte å trekke av lagrene sine istedet for å kjøpe mer råvarer i håp om lavere priser.

Kina begynte å selge metaller fra sine strategiske lagre og instruerte kutt i stål -og metallproduksjon blant annet på grunn av kraftmangel.

Store flommer i kinesiske provinser begrenset også industriproduksjonen mer enn vanlig i sommer. Kina begrenset også små, uavhengige oljeraffenerier i å kjøpe inn mer olje. Samtidig er sommeren generelt ansett som lavsesong for bruk av råvarer.

I tillegg har fall i sekundærlagre, for eksempel en dieseltank hos en aluminiumsprodusent, blir loggført som lavere etterspørsel siden man ikke har oversikt over disse lagrene. Det resulterte i at etterspørselen etter råvarer i sommer har sett svakere ut enn den egentlig har vært. Eneste råvare som har steget i sommer er silikonprisene, til glede for Elkem.

Generelt ser det ut som om lock-downs pga utbredelsen av deltaviruset har gitt mindre påvirkning på etterspørselen etter råvarer enn først fryktet. Og begrensninger på innsamling av skrapmetall og produksjonsbegrensninger på grunn av kraftmangel har også bidratt til større lagerfall enn ventet i råvareverdikjedene. Kobberlagre i Kina er nå 30% lavere enn hva de var i mai.

Lave lagre i verdikjeden, signaler om lavere vekst i smitteutbredelsen i en rekke land, en sesongmessig opptur i etterspørselen som starter i september etter ferieavvikling og Kinas signaler om flere vekstfremmende tiltak utover høsten bør supportere både økte metall -og oljepriser i tiden fremover.

Råvaremarkedene er mer opptatt av nivå på tilbud og etterspørsel enn at vekstmomentet har toppet ut i verdensøkonomien. Råvaremarkedene ser derfor strammere ut i tiden fremover, selv med lavere BNP vekst de neste kvartalene.

Det ser spennende ut for oljeselskapene, Norsk Hydro, Elkem, Boliden, SSAB og Golden Ocean utover høsten.


nyigamet
25.08.2021 kl 17:01 5062

Enig, dårlig nyheter og nå er 'blaffet' over. Tror den aldri kommer seg opp igjen nå. Har blitt kunstig heist opp av roboter de siste tre dager. Hvorfor stige da malmpris og andre fundamentale forhold har stått på stedet hvil? Dette er 'falskt' og noen har sikkert tjent noen få kroner, mens de fleste av oss har både realisert og papirtap.

For min del er jeg endelig ferdig med denne aksjen og følger med andre ut og bay, bay. Lykke til på ferden de som som blir igjen

Dnb trodde det skulle bli 3,1 kr i utbytte så slo jo det ganske bra og kursen gikk kraftig opp på slutten av dagen så her tror jeg ingen ting er over
Andvare
25.08.2021 kl 17:31 5020

Skjønner ikke hvorfor dette oppfattes som dårlig?!? Hva slags forventninger er det folk har? 10 % direkteavkastning på et halvt år. Grei høyrentekonto det?
Vi har heller ikke sett tallene bak. Disse kommer i morgen, og vil si litt om fremtiden.

Og futures ligger vel fortsatt på det dobbelte av break even...?
odisen
25.08.2021 kl 17:34 5039

Jeg synest dette er et godt utbytte. Var det ikke snakk om 2,9 kr.. Dersom det er 4 ganger i året med 3,86 så ville jo det blitt 15,44 kr i året. PÅ dagens sluttkurs er det isåfall hele 23 prosent utbytte. Det er sykt bra. Så man kan jo virkelig ikke forvente så høyt utbytte fremover??

Ser at det er en del bulk folk her inne. Og dere vet at det inngås lange kontrakter til priser som er de høyeste på 10 år. Hva skal de frakte på disse skipene mon tro?
Trigem
26.08.2021 kl 00:19 4503

Må bare kommentere min egen kommentar:
De fleste råvareprodusenter har sikret langsiktige leveranseavtaler med fastpris til kundene. I tillegg så er vel også dollar sikret opp mot krona. Slik sett så vil jeg ikke tro at Rana er veldig utsatt for sving i råvareprisen. Det er cel heller ikke noen fare for at det blir økt produksjon fremover da det er mye planlegging/klargjøring før en gruve kan gjøre det, her er det snakk om flere år! Det skal derfor mye til før markedet blir "mettet" og det ikke lengre bli lønnsomt å produsere.
rolas
26.08.2021 kl 07:07 4331

Nye rekordresultater for Rana Gruber, produksjonsvolumer sikret frem til 2030

Solid produksjon og et fortsatt sterkt marked for jernmalm løftet Rana Grubers inntekter for første halvår 2021 til over 1,1 milliarder kroner og driftsresultat på 756 millioner kroner. Styret har besluttet å dele ut et utbytte for andre kvartal 2021 på 3,86 kroner/aksje, tilsvarende en utbetalingsgrad på 70 prosent.

Mo i Rana, 26 august 2021 – Den norske jernmalmprodusenten Rana Gruber leverer resultater for andre kvartal med inntekter på 573,6 millioner kroner (Q2 2020: 286,5 millioner), med et tilsvarende driftsresultat på 410,6 millioner kroner – nesten tre ganger så høyt som samme kvartal i fjor (Q2 2020: 143,5 millioner). Gjennomsnittlige hematittpriser i markedet var USD 199,9/tonn i andre kvartal (Q2 2020: USD 91,9/tonn).
Struts
26.08.2021 kl 07:11 4441

Ja, de gutta leverer!

Breakeven er 40$ pr tonn ifølge selskapet. Malmprisen i dag er på ca 160. Selv om prisen skulle falle tilbake vil selskapet tjene penger.
Det synes som det er mange sjeler her som ikke har regnet på hva de har kjøpt, og det er mye sutring og klaging. Ja, malmprisen vil svinge og den er historisk høy.
Samtidig produserer alle land - utenom Kina vel og merke - mer stål enn de noen gang har gjort. Kina er likevel en driver for pris. Nok om det, de som interesserer seg for investeringen sin kan lese mer om malmen ved å google iron ore. Avkastningen vil naturlig nok henge sammen med malmprisen. Samtidig er det viktig å vite at selskapet sikrer kontrakter, hvor de avtaler større leveranser til gitte priser til stålprodusenter - og at de oppnår priser som ligger i rundt USD17 (?) (tallet står i selskapets presentasjonsmateriale) over sitert malmpris pga at de har en høyere renhet på malmen enn den 62% som selges/siteres i markedet. De har i tillegg verdens mest miljøvennlige produksjon - noe som vil være et konkurransefortrinn i fremtiden.

Men for å regne kroner og øre...la oss si at malmprisen faller til $100 for Rana - så vil det innebære et overskudd på ca $60 pr tonn - og hvis vi er optimistiske og ganger dette med oppgitt produksjonskapasitet på 1,8mill tonn så får vi et brutto årsresultat på $ 108 mill = ca 940 mill kroner gitt en dollarkurs på 8,7. Dvs før skatt og nedskrivninger da. Blir nok en fryktelig trist reise fremover dette. Også utbyttepolitikken da. Hvordan skal en makte å måtte ta imot alle disse pengene hele tiden? 5,7% direkteavkastning for Q2? Nei, takke meg til å sette kronene i banken og få 0%, så blir det ikke noe styr med skatten. Og til de som quoter futures langt frem i tid så hadde det vært greit å oppgi kilder/link.

Opplysningene jeg har gitt i dette innlegget kan de som gidder (og ikke allerede har gjort det) lese under investorinfo på hjemmesidene til grubene.
edvin5
26.08.2021 kl 09:07 4184

Hvilken dato må man sitte på aksjene for å få utbytte?
Loki
26.08.2021 kl 09:31 4093

Økt renhet på malmen de tar ut var en meget positiv overraskelse. Høyere renhet betyr lavere kost per tonn. Alt i alt betyr dette en redusert risiko den dagen det blir dårligere jernpriser.

Slik prisen ser ut nå så kan folk kjøpe Rana Gruber til noe under 65 kroner per aksje den 8 september. Dette ser bra ut.

Kommer det melding på ettermiddagen om innsidekjøp tro?
bellx
26.08.2021 kl 13:18 3794

Her kan man kjøpe en pengemaskin med kanskje børsens laveste pe og beste utbytter så stiger rana for øyeblikket 0.5% mens selskaper som aldri tjener penger stiger mye. Sånn har det vært lenge.
Trigem
26.08.2021 kl 13:45 3864

Hvor leste du at renheten er høyere på det som tas ut? Slik jeg leser det så har de et prosjekt på å få en renere råvare slik at utslippene blir mindre under foredling.

For å få renere råvare så er det to ting som gjelder:enten mindre forurensing på det som tas ut og/eller etterfulgt av en renseprosess(som koster penger).
Loki
26.08.2021 kl 14:44 3860

Production of ore has been marginally lower in the first half of
2021 compared to the first half of 2020. The lower production
volumes from the underground mine and open pit mine in Q2
2021 were related to higher raw material stocks entering the
quarter, in addition to higher iron ore quality (implying lower
need for iron ore in the processing plant)

Med renhet mente jeg % jern i råmalmen.
Fortun25
26.08.2021 kl 15:07 3858


Resultat pr aksje første halvår kr 9,60. Utbytte ca 10%.

Denne aksjen er priset hinsides og et godt eksempel på at markedet ikke alltid har rett.
Loki
26.08.2021 kl 15:15 3944

Hva mener du Fortun25? Alle gruveaksjer er priset slik. Bare se på Rio Tinto, Vale, Boliden etc.... Gruveaksjer er upopulære aksjer i dagens aksjemarked.

Selv om Rana Gruber er priset cirka 15% lavere enn de mer kjente gruveaksjene.
Redigert 26.08.2021 kl 15:16 Du må logge inn for å svare
Fortun25
26.08.2021 kl 15:43 3892

Rana må være en av de beste utbytteaksjene på børsen.

Aksjen kommer etter all sannsynlighet å gi et utbytte på 15-20% i år
Redigert 26.08.2021 kl 15:46 Du må logge inn for å svare
Jono
26.08.2021 kl 16:02 3845

Helt utrolig, ikke kursen går som en rakett i dag!
Noen som vet noe jeg ikke har hørt om?
Rana G. er en av få aksjer man ikke trenger en kalkulator.
Kanskje det aller meste positive, at er sikret leveringer av malm til 2030!
Nei, løp og kjøp alle sammen, ikke kast bort tiden på å lese hva jeg tror. :-)
Jono
26.08.2021 kl 16:10 3833

Helt enig med deg, hvorfor jeg stilte spørsmålet om hvorfor noen selger for under 70 kroner, men har også noen brune aksjer som DNO og Petrolia, den siste var med på å gjøre ett av de aller største oljefunnene i fjor, om ikke det største, nettopp startet opp med nye borre aktiviteter.
Rart, men glemte å ta med min aller største post, som er oljeservice selskapet Archer, kan kjøpes for under 4 kroner.
Nei, pleier aldri å anbefale noen å kjøpe en bestemt aksje, men har ingen problemer med å anbefale Rana Gruber til gode venner, selvfølgelig med et forbehold, at ingen som vet, for om noe er sikkert, ingen vet noen ting, bare noen som later som, påstår dumme ting om at det snart kommer en ny istid, huff og gru ...
Jopaul
26.08.2021 kl 16:19 3812

DNO, føler smerten der ja
Jono
26.08.2021 kl 16:27 3815

Vet ikke noe om dine "smerter", men selv er godt i pluss på mine DNO aksjer, har nesten doblet antallet mitt så langt i år, men bare les deg opp på Archer og Petrolia, nesten ingen omsetning, at noe av grunnen til at kursene kanskje er lave, men hvem vet, alltid noen som vet mer enn alle oss andre dessverre ...
Jopaul
26.08.2021 kl 16:36 3851

Har kjøpspris på 9, men kjøper for å få ned kjøpsprisen. Liker selskapet, men her er ikke plassen for å diskutere DNO
Jono
26.08.2021 kl 17:09 3823

Helt enig, men glemte å begrunne hvorfor jeg trakk fram mine "brune aksjer", samme med gruve aksjer selv om de er litt grønne, som jeg også forsøkte etter beste evne å avslutte med, at jeg KAN anbefale mine naboer og gode venner Rana Gruber aksjen, men ikke så mange andre, at denne sluttet på kr. 69,50 er bare ikke til å tro på, men helt sant!
PS: beklager, men måtte korrigere, at nå har skrevet KAN med store bokstaver om det skulle være noen tvil, men om det spiller noen rolle for kursen, tviler jeg på! :-)
Redigert 26.08.2021 kl 17:11 Du må logge inn for å svare