Axa, tar grep i et «coming market»


ET BLIKK TILBAKE.
For Axa ble -21 dessverre det året, de måtte kvitte seg med ubalansen i selskapet, ved å ta store nedskrivinger gjennom året.
Hele bransjen som er representert på Ose, har på en eller annen måte vert igjennom denne problemstillingen.
Sektoren ble parkert og bygget derfor ubalanser, samtidig som bankene økte pengemengden over år på en svært ekspansiv finanspolitikk.
Den sterke trenden økte verdien på aktiva, som løpende gjorde det mulig å refinansieres gjeld og avverge mislighold.
På dette grunnlag har gjelden kunne fortsette å øke frem til i dag med vel 5 % pr år. (publikum)

ETT BLIKK FREMOVER.
Denne epoken er nå i ferd med å avta, ettersom en tiltagende hyperinflasjon fra knapphetsgoder, sviktende logistikk,
geopolitiske utfordringer, klimahensyn og utfordrende produksjons logistikk, har gjort seg gjeldende.
Denne endringen har en lagtidshorisont, som vil trekke inn kjøpekraft og redusere aktiviteten.
Inflasjonen kan da blir så sterk, at renten settes på hold.
Dette vil redusere verdien på aktiva, som da ikke lenger kan refinansieres.

Denne utviklingen har allerede startet, og vil over tid trekke sektoren tilbake inn i økonomien,
for å reversere tilbake ubalanser bygget over år fra en ekspansiv finanspolitikk.

KOMMENTAR TIL RESULTATSVARSEL Q4-21
Axa vil dekke ekstra ordinær nedskrivingen over balansen, som ikke vil gi noen større utfordring,
en at egenkapitalen reduseres tilsvarende.
Dermed er det ingen behov for emisjon, selv om noen ynder å fremkalle den tanken.
Axa har forøvrig suverent den laveste gjelden, av alle i bransjen registrert på Ose

DETTE VIL PÅVIRKE OVERGANGEN TIL ET LØNNSOMT ÅR -22 FOR AXA:
*Innblanding av nye porteføljer vil påvirke Collection positivt, herifra og utover gjennom -22
*Rapporterer kjøp NPL portefølje i Q4-22 på hele 53 mill Eur opp fra tilsvarende 22 mil i Q4-20.
*Expect NPL investment 200-250 Eur i -22
*Allready committed agreement 117 mill eur for -22 gross IRR 22%
*3PC er nå i en vekst trend (47%), på 44% bedre marginer
*Cost effekt program y-o-y reduction OPEX of 5%
*-90% er nå solgt av REO. Portefolio book value down to 29 mill Eur for year end
(-40 Mill Eur sold in -21 som gir håp om sluttsalg i-22 )

LEDELSEN SKRIVER.
Jeg er helt overbevist om at Axactor er på rett vei.Vi kjøper porteføljer til attraktive priser og har en
invisteringskapasitet på nesten 3x erstatnings-CAPEX.
Kundetilfredsheten er svært høy, vi forbereder effektiviteten og reduserer finansieringskostnadene.
Vi er godt posisjonert for å lykkes fremover, seier Jonny Tsolis, administrerende direktør i Axactor.

Redigert 12.05.2022 kl 12:13 Du må logge inn for å svare

Jeg vil komme myten til livs om forutsetninger for kursoppgang ut ifra potensiale til selskap.

Her vil jeg bruke Norsk Skog, for å illustrere dette.

Overskudd i -19 (av flere årsaker) 2,044 milliard
Underskudd -20 -1,884 milliard
Underskudd -21 -0,353 milliard
På 3 år er resultatet altså 0 og nix kr
Selskapet har isolert sett høy gjeld, Equtiy Ratio 34,3

Ser vi på kursutviklingen så er den all time high 53 kr
egenkapital pr aksje er på 33,24 kr
Kursen fremskrives, på antatt bedre selskapsutvikling over tid.
Noe bedre Q4, pågående omstruktureringer, salg av pellets fabrikk
Summen av dette får investorer til å betale stadig mer for selskapet
selv om verdiene pr dato ikke er reelle. MCap 5 milliard

Jeg viser til dette, som en tydelig parallell til Axa, som over samme
tiden har kjørt sammenlignbar omstruktureringen av selskapet.
Selskapet er ikke engang priset til verdien av egenkapitalen ,som for de oppvakte må være et tankekors

Innenfor inkasso vil en selskaps strukturering normalt være langt enklere, og synlige resultater vil kunne vises hurtigere.
Strukturering gav uventa utfordring fra pandemien, etter som den skrev
ned verdier (REO) og tok ut deler av NPL som uheldigvis måtte avskrives.
Lik det eller la det være, det har gitt selskapet en uventet kostnad som kom
som en utfordring i Q4-21 Dette har rykket selskapet noe tilbake til start,
som gjorde at de ligger noe seinere i prosessen med å vitalisere selskapet.
Nye porteføljer er det som automatisk, vil forbedre resultatet. Jeg ser ingen
grunn til å betvil det som ledelsen sier, og forventer en forbedring utover i -22

Dette er min personlige mening, som gjør at styre har min fulle tillit
for alle de tiltak som nå er satt inn. Enhver må ta sine disposisjoner fritt,
det gjør jeg også uansett hva andre mener.

God Helg alle sammen !
Moffsi
05.02.2022 kl 21:27 15690

Blir veldig spennende på Q4. Jeg regner virkelig med at Johnny har noen positive nyheter som kan løfte kursen 🤑

La oss håpe det! Ganske overbevist om at Q1-22 vil bli et kvartal med
innblanding av nye porteføljer, som gir høgre suksessrate også på 3PC.
Videre er det selvsagt et ønske at nye og gamle kunder, etter hvert kan
følges opp i et Corona fritt marked. Det vil helt klart kunne øke Collection
og også normalisere interessen i eiendomsmarkedet. Det vil også kunne
påvirke sluttsalget for REO, der alt tyder på en avvikling i løpet av året.

Personlig er jeg positivt til den strategien ledelsen har valgt, og håper på
at herifra bygges Axa opp, og at vi er ferdige med å rive ned.
Det som da blir viktigest, er at sektoren ikke fornektes den oppgaven
den skal ha i økonomien. Tar vi ikke ut ubalanser før de bygges
for store, så får det samfunnsøkonomiske konsekvenser som ingen ønsker.
Her lever vi inntil videre på en fornektelse, som historisk alltid har vist seg
ikke er en langsiktig god løsning for noen.
Redigert 08.02.2022 kl 00:38 Du må logge inn for å svare
Kvike11
08.02.2022 kl 16:15 14882

Glæder mig bare til der kommer det forventet udbytte, som blev lovet i 1 kvartal 2021.
Intet af det der er sket de sidste 3 mdr. bl.a afskrivninger kan komme for nogen ansattte i AXACTOR, ikke engang ledelsen eller bestyrelsen, da det er gamle sager , som er flere år gamle.
Igen har ledelsen snorksovet, har de ingen Risk Manager, der ud over at lave ticker om fra AXA til ACH, som nok er noget af det dummeste man kunne gøre , kunne rådgive dem, når de ikke slev har kunne finde ud af ret meget.
Fremtiden er dog lys, kan vel ikke være andet med et smadret marked.'
Kan lynhurtigt gå rigtigt stærkt op ad, og ledelsen kan sove videre.
Tectic
08.02.2022 kl 20:37 14719

To tre kvartaler hvor Axactor leverer bra på bunnlinjen er nok det som skal til for å få opp kursen.

Selv er jeg rolig, merket meg at det var et turnaround case før jeg gikk inn i 2020. Driftsmessig så har Axactor gjort mye bra mens jeg har vært med. De har senket kostnadene betraktelig, økt 3pc, slått sammen avdelinger, hatt masse is i magen og gjort gode portoføljekjøp på NPL slik at IRR har gått opp. Svart på stortsett alle mine spørsmål på mail angående drift. Så jeg er ikke bekymret for tiden framover

Så tidlig at bare det å fase ut Reo,s (som tynger regnskapet betraktelig) Vil bidra meget positivt på bunnlinjen. Men som med alt i verden så tar det tid. Men har mann forståelse og kan se framover, så tror jeg Axactor er satt opp for å lykkes.

Tectic, Jeg deler alle dine betraktninger!

*Det som har skjedd i Axa er så inngripende, at det kun er et
spørsmål om tid, før summen av alle de effektene må slå inn.

*Aksjegevinst som kommer fra lave nivå, blir svært ettertraktet, i det
markedet ser det langsiktige potensiale som nå Axa ruller ut.

*Ledelsen må skjønne at om de mener å ha en god plan, så må
Likevel kommunikasjonen være så transparent at de beholder tilliten.

Jeg vekter nå Axa tilbake, i en større andel av min tot. portefølje.
Jeg velger å se dette som en «hump i veien». Det jeg egentlig ser etter,
det ligger noe lenger fremme, rundt neste sving.
Redigert 09.02.2022 kl 11:49 Du må logge inn for å svare
Tectic
09.02.2022 kl 12:48 14401


Helt enig tenketanken,

De andre aktørene i bransjen har ryddet opp i portoføljene, de har tatt støyten. Og felles er vel før alle at de har gjort et comeback, og fortsetter å levere bra.

Situasjon kan fort snu for Axactor også, men det avhenger av at inkassovolumene tar seg opp igjen. Noe det ser ut til å gjøre etter markedupdaten de hadde i januar.

kostnadene er kuttet, men for å utnytte den kostnadsbasen må ACR ha mer volum inn, altså operasjonell skala. Da blir fort lønnsomheten veldig god. Så dette kan snu raskt.
Den var virkelig godt gjennomtenkt, Tectic

Her har du et meget viktig poeng, kommer omsetningen
under et visst punkt er det umulig og få bunnlinje.
Da variable kostnader følger med nedover, mens de fast
vil påvirke mer og mer negativt på resultatet.

Jeg gjekk inn på databasen min på Q3-21 og bare øket revenue
til Kr 700 Mill (for Q3-20 var den på 62 Mill )
( NB! Vi hadde snitt for hele -19 på 713 Mill )

Resultatet på manipulert Q3-21 ved å øke revenue til 700 Mill

Da fikk jeg EBITDA på 48 % ( Høgste er fra Q3-20 på 49%)
EBIT 44,83 % ( I Q3-20 var EBIT 44,49 %)
Profitt før skatt 26% 178 Mill ( Q3-21 profitt før skatt 123 mill )

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Det dette viser er at tar vi topplinjen tilsvarende snitte for hele -19
og setter rett inn i Q3-21 (på dagens kostnadsbasen) så går
resultatet fra 123 Mill til 178 Mill før skatt.
Dette viser at kostnadene fra -19 og frem til i dag Q3-21 er sterkt reduserte.
Når nedskrivingen avsluttes og nye porteføljer blandes inn, vil
suksessrate øke og resultatet vil da neste komme av seg selv.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Effektene av dette vil slå inn i Q1-22 ??
Redigert 10.02.2022 kl 08:51 Du må logge inn for å svare
Tectic
09.02.2022 kl 22:49 14070

Helt rett tenketanken. Å skalere opp/fylle maskineriet både innenfor NPL og 3PC vil ha en massiv effekt på bunnlinjen, kostnadene er senket, og vil ikke øke, snarere tvert imot!

Reos som tynger regnskapet vesentlig på bunnlinjen- vil straks være ute av systemet. Som igjen vil kjøre kostnadene ned!

Det samme vil kostnadene som ble booket i alle kvartaler i 2021, siden de nå er ferdige med kostnadsprogrammet. Finansieringskostnadene har også gått ned, etter refinansiering av gjeld, samt tilbakebetaling og nedbetaling av lån er blitt utført.

De som fikk med seg updaten med spørsmål til Axactor, vil også få bekreftet at portoføljer som blir nedskrevet til 0, dreier seg ikke kun om tap, men har i realiteten blitt refinansiert av skylderen og laget tilbakebetalingsplaner på, for en lengre kurve på nedbetalingen.

Framfor å betale alt tilbake på en regning, vil betalingen strekke seg over en lengre periode. Men i regnskapet blir slikt skrevet ned og betraktet som tap.

Når media skriver at Axactor taper 42 mil euro i kvartalet, så stemmer ikke det helt!

Mye er skrevet ned, og kan faktisk bidra positivt på balansen på et senere tidspunkt.


Tectic ,takk for et informativt bidrag!

For de aller fleste av oss, har Axa vert en hard nøtt å knekke.
Det har lenge vert et nedside Case, da er sjelden «tøm og røm» førstevalget.
Da blir det å prøve å vekte etter performance, og på den måten forsøke
å følge aksje kurven tettes mulig. Denne prosessen er igjen i startgropen,
men nå for å ta tilbake 100% oppside en gang til.

*Axa å hele bransjen som sådan, har lenge vert i et økonomisk vakuum.
*Sterk gjeldsoppbygging, tar ikke sektoren som førstevalg i økonomien.
*Vi ser nå en tiltagende reversering, som vil trekke sektoren tilbake i arbeid.

*Kostnads utvikling fra -17 og frem til Q3-21er ufordelaktig høy
EBITDA -17 var 16,6% i -18 22,4 % i -19 32,3 % og -20 -21 ca17,5%
I Q3-20 var EBITDA 49% uten Nedskriving og moderate kostnader REO
For -19 -20 -21 høye kostnad, grunnet nedskriving og høy kostnad fra REO
EBITDA har på underliggende normal drift, etablert seg innenfor 45-50%
Det vises også om vi periodiserer -19 resultatet med minus Kr 220 Mill, som er mer belasta
REO en snittet i -18 -20 -21 Justert resultatet før skatt blir da i -19 Kr 546,34 mill
i staden for offentlig resultat før skatt 326,34 Mill nok

*Teknologisk høy konkurransefaktor
Frem til i dag har selskapet investert store penger i avansert data Collection
kommunikasjonsprogram, som fra samarbeidende land er tilknytta felles Call senter.
Selskapet fremstår attraktivt i markedet, med en fornyet satsing på 3PC

*REO under avvikling, trolig i løpet av året.
Et kjapt overslag fra -17 og frem til Q3-21 viser at det er solgt
REO for Ca 2,469 milliard på bokført kostnader ca 2,333 milliard
Om ikke tap, så er det svært marginal fortjeneste som er hente ut til nå.
Størrelse på restsaldo, gir berettiget håp om sluttsalg av REO i løpet av-22

*Avgjørende for resultatforbedring i Q1-22
1. Kontinuerlig kjøp og innblanding av nye porteføljer, på bedre IRR
2. Collection uten nedskriving av NPL, må forutsettes
3. Revenue stabiliseres fra 700 ++ Mill kr
4. Kostnadsbase EBITDA beregnes til 45-50%

Budsjett-22
70 Mill Revenue / EBITDA 320 Mill 46% / EBIT 297 Mill 42% /
Finans 160 Mill 23% / Profitt før Skatt 137 Mill 19,57%
Skatt 34,3 Mill 25% Netto 102,8 Mill 14,7%
Som årsresultat: Netto 411 Mill 14,6% / Netto EPS 1,36
Kurs 24 Kr på P/E 18 Fair Value

Dette er på ingen måte et oppkonstruert resultat, bør heller være realistisk.
Selvsagt må alle forutsetningene slå inn, men REO kan til en viss grad
påvirke resultat noe, om ekstraordinære kostnader oppstår utover budsjett.

Grunnlaget for dette, er hva som nå sies den 18,02 ved Q4-21

God Helg!
Redigert 13.02.2022 kl 20:35 Du må logge inn for å svare
Snofall
13.02.2022 kl 13:08 13317

Tusen takk for et veldig godt og balansert faktabasert innlegg. 👏
Snofall
18.02.2022 kl 06:50 12819

Axators styre har i dag gitt sin godkjennelse av en konverteringsplan for omdanning fra SE-selskap til norsk ASA.
Noen som har en formening om hvorfor de ønsker og endre dette?

ASA
Styre lager oftest Omdanningsvedtak og Vedtektsendring mens Generalforsamlingen treffer vedtaket.
Omdanningen meldes til Foretaksregisteret, ved registrering er det omdannet.
Aksjen blir mye mer omsettelig for kjøp og salg, enklere og større adgang til kapital,
også fordi et ASA kan henvende seg direkte til utvalgte personer, det kan ikke et A/S.

Dette tiltaket kan også stette flere behov, alt etter vedtektene. AXA skal nå rigges for fremtiden!
Redigert 20.02.2022 kl 11:34 Du må logge inn for å svare

Jeg hadde forberett et budsjett som for å si det traff veldig godt
Dermed vet jeg at resultatet har underliggende positiv vekst
med veldig god kostnadskontroll. Nedskrivingen tar resultatet.

*OUTLOOK FRA AXA VED RESULTATVARSEL
The revaluation in Q4 is expected to put Axactor back on a collection
performance fluctuating around 100% going forward.

Økes collection til Gross Revenue 97 mill som her antydes, så
vil samme resultat Q4-21 komme betydelig i pluss.

Skal se senere om tid, for å settes dette opp troverdig

Etter å ha studert talla ganske inngående, så ser jeg overskudd i Q1-22
ettersom nye portefølje til bedre IRR nå blandes inn. Noe annet er umulig.
Plansjen i dag viste at Axa var i ferd med å gå tom, før de startet å kjøpe.
Sektoren har slite med å få innpass, så lenge ubalanser kan refinansieres.
Denne epoken ser vi nå ebber ut og sektoren er igjen tilbake i arbeid.

Q4-21 blir periodisert som følger:
Ekstraordinær nedskriving tilbakeføres NPL Kr 370 Mill
Ekstraordinær nedskriving tilbakeføres REO Kr 60 Mill
Ekstraordinært bokført tap i perioden på REO på Kr 22 mill (det er høyst uvanlig)
Total justering resultat Kr 452 Mill

Nr1
Justert Q1-21 gir da et underliggende resultat Kr 32 mill før skatt
Nr 2
Justert Q1-21 Gross Revenue økes fra Eu86M til Eu96m som
tilsvarer Net. Revenue Kr 607M Det gir Kr 88 mill før skatt
Nr3
Justert Q1-21 Her økes Nat. Revenue til Kr 7oo Ref. tidligere budsjett
lenger opp i tråden. Gir da Kr128 mill før skatt

Det er så enkelte! lykkes de med Collection på nye gode portefølje, i et
bedre marked, så kommer overskuddet i Q1-22, samme hva vi mener!
Rett og slett, for at vi ikke lenger skal skrive ned fortjenesten.!

Axa rigges nå med et ASA, som gir en attraktiv markedsadgang, og
ikke minst har i seg større planer for selskapet, herifra og videre inn i 22-23
Redigert 19.02.2022 kl 15:28 Du må logge inn for å svare
Moffsi
18.02.2022 kl 14:26 12380

Må bare skryte av jobben du har gjort med å sette deg inn i case TenkeTanken. OG tusen takk for du deler!!!
Tectic
21.02.2022 kl 11:36 12020

Du har helt rett tenketanken. Bare det at REOs skrives ned, og ikke raporteres på samme måte gjør bunnlinjen bedre. REOs har tynget regnskapene betraktelig de siste to årene.

Grepet gjør at bunnlinjen forbedrer seg automatisk. Fordi at REO-salg, og direkte driftskostnader knyttet til REOer og salgskostnader inkl. amortiseringer ikke lenger reflekteres på nettoresultat i resultatregnskapet. Gitt høy amortisering og lav lønnsomhet til REO, så vil dette faktisk ha en positiv effekt på rapporterte marginer framover.

Redigert 21.02.2022 kl 11:39 Du må logge inn for å svare

Ja riktig Tectic, flere innfallsvinkler

Reo er noe dritt fra -17 til -19 gir den bidrag på bunnlinjen
Fra -20 og -21 så har den bare gitt tap på bunnlinjen,
Salget har da vert mindre, en hva som er ført som salgsutgifter.
Totalt er vi pr dato Kr 97,5 mill i pluss. fra -17 og frem til dags dato.

Når jeg periodiserte Q4-21 så sette jeg salg og utgift REO i 0,-
Da det blir feil å belaste et kvartal med stort tap, når snitte går i pluss.
Det er stor sjanse for salg ligger over utgifter i fortsettelsen, ettersom
her kom en stor nedskriving REO ved Q4-21
Snofall
21.02.2022 kl 16:18 11814

Ser ut som markedet ser rabatten som ligger i aksjen. Fin økning med bra omsetting i dag 😀👍🏼


*Gjennomgang av Q4-21, viste at ubalansene i Axa nå er nøytralisert!
Underliggende resultat på Kr 32 Mill på Net.Revenue Kr 607,3 Mill
Det gir en EBITDA på 31% som viser med all tydelighet, at motoren
fortsatt går på tomgang. ( EBITDA har tidligere vert helt opp i 49 % )
Det viser at vi har et potensiale til å øke Net Revenue på justert Q4-21fra
Net Revenue Kr 607 Mill til Kr 660 -700 Mill gir en EBITDA på 36-40%
Det vil gi et overskudd på henholdsvis Kr 88 -128 mill

*REO i sluttsalget, forventes gir bare dagens snitt marginer.

*Suksessraten, ligger nå på innblanding av nye porteføljer på høyere IRR.
De vil nå gradvis ta over, og vitalisere Collection til en langt sterkere vekst.
For som ledelsen sier: «Vi er overbeviste om at Axactor er på rett veg.»

*Dette vil også investorene ta inn over seg, i bytte med det markedet
som vi ser utvikler seg innenfor dette segmentet.


Hold på aksjene Snøfall,
Jeg er overbevist om at vi får en morsommere reise denne gangen.
Nå har vi markedet med oss, det vil gjøre en stor forskjell
Snofall
21.02.2022 kl 18:23 11763

Ingen fare for at jeg skal hjelpe kursen nedover med det første. Jeg er en langsiktig investor.
Litt på sidelinjen til denne tråden er andre ting som skjer om dagen. Ta en titt på ODL og AKBM.
Takwe
21.02.2022 kl 18:40 11753

Dere fortjener et løft nå👍

Takwe, skulle ønske du var med, skjønner godt din frustrasjon!

Snøfall
Røkke, nedgradert den på Q4, (overvåkes)
Odfjell har solgt, P/E 9 på kurs 40 så Q4? grei den (overvåkes)
lastet lenge med tørrbulk/lng + + fin reise
Se på (hauto) P/E 6 gir kurs 102 (kan kjøpes i morgen) langsiktig
Voffaren
22.02.2022 kl 07:43 11534

Innsidekjøp meldt idag:

https://newsweb.oslobors.no/message/554533

Redigert 22.02.2022 kl 07:45 Du må logge inn for å svare

Vi ligger i etterdønningene fra en minikorreksjon startet juni-21.
Den kulminerte på en tidligere innkjøpsboom av porteføljer, som viste seg ikke hadde kvaliteter for en payback som forutsatt.
Jeg skreve i en tidligfase mye om dette fenomenet her på forum, ettersom vi også måtte ha en glidende kostnad mot bankene
pga.gebyr endring.
Samtidig veit vi at porteføljer fra tidligfase, med sterke og løssluppen gjeldsbygging, ikke har samme innebygget kvalitets barrikader.
Porteføljer fra -19 og utover til -21 gav tap for hele sektoren, selv om tapa ble bokført på ulike årstall og til ulike tider.
For Axa som kom seinest ut av denne ubalansen ved tapsavsetningen slutt -21,
ble det dessverre ÅRSAKEN til den siste duppen ned gjennom kursnivå 7,70
Tapsavsetning kunne teoretisk/legalt ha blitt avsatt tidligere, som ville gi bedre tall i Q3-Q4

Bransjen har nå kjøpt nye porteføljer og blandet inn, og hele bransjen er nå UP&GO
Resultata fra bransjen snudde på nye porteføljer og har siden vist en flott utvikling.
Axa som kom seint ut av ubalansen, kommer av samme årsak til å levere i -22.

Axa har blitt nedskreven fra 3,3 Milliard MCap til 1,7 Milliard MCap
Er det noen som tror Axa har nedskrive og bokført tap for 1,6 Milliard ???
Første target er nå 8 kr noe jeg satser penge på, vil komme rimelig fort!
Axa er kanskje for første gang et virkelig attraktivt og langsiktig Case, ikke minst fordi den NÅ vil ha markedet med seg.

Redigert 27.02.2022 kl 22:04 Du må logge inn for å svare

Bedømmelse av Axa / B2H inn i Q1 -22

Noen kjøreregler:
1. Gjeld minus egenkapital = marginalt mindre gjeld hos Axa
2. Axa investorer er mindre utvannet -107.787.135 mindre aksjer.
3. Axa har 415 Mill i kontanter
4. B2h har 157 Mill i kontanter
5. 70%-75% kursoppgang opp til B2h

*Pr dato har Axa MER verdier i selskapet iflg.balansen Nr 2,3 og 4
*Likevel er Axa STERKT undervurderte i forhold til balansen i selskapa,
som underminerer kursforholdet til Axa med 70-75% i forhold til B2H.

Noen vil vel spørre seg har ikke B2H hatt flotte overskudd? Hvor er pengene?
Svare er de har betalt ned på gjelden, mens Axa har øket den på nedskriving.
Alt i alt har dette gjort, at hverandres balanser pr dato er rimelig lik.

Dette skulle klart bevise at Axa har 70-75% oppside til justert verdi B2H
Det vil vi se at markedet tar tilbake rimelig fort, på bedre markedsutsikter.

Mener det går an å si, at Axa nå trader på en mye «fastere» kursutvikling.
Case på Axa har aldri vert bedre noen gang, Takket alle som solgte i panikk!
Ser vi på realitetene så er B2h MCap 3,8 Milliard Axa 1,7 Milliard ??
Kan noen vise meg med tall hvor verdien ligger hos B2h, tilsvarende 2,1 Milliard?
Den tanken er et luftslott!

De hodeløse i Axa har mistet 70-75% tjapp gevinst tilsvarende 2,1 Milliard!
Det er flere en Terje Mjøs som vil slå kloa i de penga, bare vent og se!

OBS !!!Axa har fått mange flere aksjonærer også fra de øvrige selskapa på ose.
På 1 mnd har Axa gått opp 2,84% relativt til B2H NED 3,57%
Intrum NED 15,11% og Hoist Finans NED 13,13%

Det er et KJENT fenomen på Ose at man selger seg ned og differensierer
porteføljen, innenfor potensialet til de ulike selskapa i sektoren.
Derfor denne innbyrdes endringen.

Hold dere fast bevegelsen kommer til å bli tydeligere, det er helt utenkelig at
gapet på 2,1 Milliard med gratispenger ikke blir henta.


Noen innfallsvinkler til ettertanke for kvartalstalla Q1-22

Generell info,
REO fra -17 til Q4-21 har snittavkastning på 4 % over år.
REO utelatt her, store variasjoner gjør budsjett uforutsigbart.
3PC fra -17 til Q4-21 snitt Eur 11,852Mill -21 snitt Eur 12,410Mill
NPL Q4-21 hadde Gross Revenue til Net Revenue -43% avskriving

Topplinjen fremover: (Reo i nedsalg)
NPL Collection Eur 70Mill -43% Eur 31,500Mill =Eur 38,500Mill
3PC……….………………………………………....................Eur 16,000Mill
SUM Netto Revenue……….................................Eur 54,500Mill
Dette gir Gross Revenue Eur 54,5+31,5= 86 Mill (nå uten REO)
Dette satt inn i Q4-21 resultatet, får da + Kr 78.903.000,- før skatt (+REO)

Hvordan nå dette budsjettet ?:
+3PC beskrives vil øke fra konkret tiltak, ledelsen har satt inn.
+NPL vekst kommer fra kjøp av nye porteføljer som er innblandet.
+Ingen ekstraordinær nedskriving.
+Generelt bedre marked for innkreving.
+Justerte tall er satt inn i Q4-21 på nøyaktig samme kostnadsbasen.(her kan komme innsparinger)
+REO utelukket her, kommer i tillegg på resultatet med langsiktig avkastning 4%

Jeg håper dette kan være til hjelp, for å få en bedre innsikt i hvor
«skoen trykker» for å få Axa tilbake i vekst.
Tar selvsagt innspill, til diskusjon

God Helg!
Redigert 04.03.2022 kl 11:44 Du må logge inn for å svare

Q4 Presentasjonen og de signal som der er viktig å gripe fatt i. (ligge på hjemmesiden)

HIGHLIGHTS
*Side 8 Blending in Book Der ser vi tidligere kjøp Eur 117 m NPL
tiltenkt for -22 med IRR 22 % NB! Vider kjøp bekreftes for for -22
NB! Her bekrefter de vekst i 3PC pga kjøp CRC Italia på ca Eur 6m
*Side11 Gult Stolpediagram viser fordeling av kjøp Eur 117 m

OUTLOOK
*Side 15 i toppen sier de etter kortversjonen: NPL forutsettes nå har
redusert nedsiderisiko, da den nå forutsettes å fluktuere rundt 100%
(Det må en kunne tolke som en bekreftelse på at NPL er ferdig nedskrive)
*Side 24 illustreres ved gul linje at Collections -22 vil ble høyere en
de 2 siste Q. Også bekreftet ,i en beskrivelse i diagrammet til høgre.
*Side 26 viser trendutviklingen fra -21 og over til -22 der trenden i
overgangen er stigende og vil nå fortsette å øke fra nye kjøp.
*Side28 Dette skjema lover MEGET godt i fortsettelsen her indikeres
Net Revenue Eur 42m Q1-22 som i så fall vil bli kjempebra.

Med en økning på 3PC beskrive på 6 mill så kan en forventes 15mill?
Da har vi Net Revenue : Eur42m + Eur15m =Eur 57 Mill. På de samme kostnadene som Q4-21
vil det gi et driftsresultat på Kr 100 mill før skatt. Med en simulert usikkerhet
til REO og veksten på 3PC så fremkommer resultatet 80-100 mill før skatt som sannsynlig.

Konklusjonen på de ledetrådene en får, er at det ikke kan være et
spørsmålet om overskudd, men bare hvor stort det blir. Dersom det som
er forutsatt i sterk nok grad nå slår inn, vil ubalansen i Axa være under
kontrollert avvikling .Dette vil gradvis sikre driften ytterlig.
Redigert 10.03.2022 kl 14:11 Du må logge inn for å svare

Noen tanker i en komplisert tid:

Den 31 Mars får vi utlagt på hjemmesiden saklisten til Generalforsamlingen
som skal avholdes den 21 April -22 Her skal det blant annet stemmes over vedtektsendringer fra AS til ASA.
1 uke derpå den,28 April får vi Q1-22 (som nødvendigvis må være ferdig i box i løpet av en 14 dagers tid.)

Axa trader nå stadig fastere mot nedsiden. Alt tyder på at her kommer en test
av 6,19 med senere test opp mot 7 kr mot fremleggelsen av Q1 talla.
Forventet resultatforbedring, vil markere starten på en lenger oppgangsperiode,
ettersom markeds aktiviteten fremover i 22-23 forventes bare vil bli sterkere.

Jeg har med hell solgte ned min øvrige portefølje, og setter den aktiviteten inntil
videre på vent. Markedsendringene vi nå er inne i tvinger frem et Bear-marked
på overpriset aksjer, ettersom investert kapital nå må kreve høyere avkastning.
Det vil gi større selektivt kurs press, ikke minst ved kapitalisering av selskapene.

Derfor har jeg tatt hintet fra flere av insiderne og har satset som de, på en
100% oppgang i Axa. En langt bedre Risk Reward, og en Hedge mot den
realitetsjusteringen på pris og verdi, som markedet tilsynelatende nå jobber med.


trani
16.03.2022 kl 13:45 9050

Får nå satse på en løft opp til 8, når usikkerheten har fått lagt seg, og det blir tydeligere på kommende Q.
Tectic
16.03.2022 kl 15:07 8983

Har stokket om på kortene, har solgt noe, beholder Axactor da den er underpriset. Markedet mistet troen på Axactor etter to år med dårlige resultater, men kan nå se at grepene har nytteverdi framover.

-Gamle portoføljer som ikke leverer er skrevet ned

-Reos ut av regnskapet

-Bedre kostnadstruktur

-Insiden kjøper

-3pc øker

-Bedre IRR på NPL