Selvaag Bolig og utbyttet på 22 kr per aksje


Selvaag Bolig annonserte 18.11.19 at de skal selge store deler av tomteporteføljen sin til Urban Property for 3,4 mrd NOK. To mrd NOK av dette skal deles ut som utbytte, og utgjør 22 kr per aksje. Nå som aksjen står i 64,20 kr, utgjør dette utbyttet 34,3 % av aksjekursen. Etter dette skal SBO satse 100 % som boligutvikler, og vil få høyere utbyttekapasitet enn tidligere siden mindre EK må bindes opp i tomter. SBO har lenge vært underpriset siden aksjemarkedet ikke har priset inn markedsverdien av de verdifulle tomtene - kun priset på resultat/utbytte-multipler. Selvaag gjør disse grepene for å få frem verdiene som ligger i balansen. Med et ekstraordinært utbytte blir det umulig å ikke prise inn dette. Hvis det ikke prises inn, er det penger på gata for dem som kjøper før utbytte. Dette er grep som John Fredriksen-systemet er kjente for, og som er meget aksjonærvennlige. Tanken er å strippe selskaper for eiendeler som ikke verdsettes av aksjonærene, eller som ikke er nødvendige for å drive selskapets kjernevirksomhet for å maksimere aksjonærverdier. I mange selskaper handles aksjer langt under de bokførte verdiene, og SBO var en av dem i mange år. Så lenge verdiene er utilgjengelige for investorene, vil selskapene fortsatt bli priset lavt, helt inntil selskapet tar grep, enten ved å selge eiendeler, splitte selskapet i flere deler, kjøpe tilbake aksjen eller dele ut utbytte. Det er nettopp dette som skjer i SBO nå, og som gjør at selskapet er interessant på kort og lang sikt.

Før meldingen om ekstraordinært utbytte sto SBO i 54,90 kr. Hittil i år har de tjent rundt 4 kr per aksje. La oss si de tjener 5 kr per aksje i 2019, så tilsvarer det en P/E på 10,98 (før melding om utbytte). Nå som de skal dele ut 22 kr i utbytte, og man trekker det fra aksjekursen på 64,20, vil det gi en ex-utbytte-kurs på 42,20 kr. SBO har uttalt at resultatet ikke vil påvirkes nevneverdig av denne transaksjonen, så med 5 kr i resultat og aksjekurs 42,2 kr, vil dette gi en P/E på 8,44, som er altfor lavt. Når samtidig CFO i Selvaag sier at SBO kunne betalt ytterligere 1 mrd i ekstraordinært utbytte, dvs ca 11 kr, og vi vet at selskapet nå er i stand til å betale større utbytter i fremtiden, så burde aksjen steget kraftig. La oss ta et eksempel: Hvis selskapet betaler ut 100 % ordinært utbytte (som de har uttalt er mulig), så vil vi få en utbyttegrad på (5/42,2) 11,84 %! Dette er altfor høyt, og aksjemarkedet kommer til å prise SBO i området 55-60 kr etter utbyttet er trukket fra. Da kommer vi ned på en mer fornuftig utbyttegrad, og opp på riktig P/E-multippel, som bør ligge over 10.

Nå ser vi fremover mot ekstraordinær generalforsamling 9.12 kl 10:00. Dette er kun en formalitet, og salget av tomtene vil bli vedtatt, og dato for ex-utbytte vil bli satt. Ofte blir denne datoen satt til dagen etter EGF, men den vil i hvert fall komme i desember 2019. Selve transaksjonen vil gå gjennom i januar 2020.

Jeg tror aksjen skal kraftig opp før ex-utbytte, alternativt kraftig opp etter ex-dato dersom aksjen ikke har steget til fornuftige nivåer innen da. En tredje mulighet er at aksjen begynner å stige kraftig i januar 2020 når SBO-aksjonærene har fått utbyttet på konto. Det ekstraordinære utbyttet er en ren gavepakke til aksjonærene, men enn så lenge ser det ikke ut som at aksjonærene har tatt i mot denne gaven - enn så lenge...
Redigert 23.12.2019 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
ynot
28.11.2019 kl 00:39 4116

En grei oppsummering det Chri$tian. Men $-tegnet i navnet ditt indikerer nok at du blir blendet av pengene involvert.

DNB har et mer nyansert syn og forventer at P/E estimatene fremover må nedjusteres, og derved tar ned kursmålet til 57, og anbefaler salg av SBO på nåværende tidspunkt.

Sluttkurs: 64,300 +0,31%


Så DnB Markets mener at aksjen er verdt 35 kr ex-utbytte, eller er kursmålet deres 57 kr ex-utbytte? Sistnevnte verdi er mer korrekt.

Håper ikke kundene deres solgte på 37 kr i juni 2018 da dette var kursmålet til DnB Markets den gang https://finansavisen.no/nyheter/boers-finans/2018/06/dnb-markets-nedgraderer-selvaag-bolig

Aksjekursen er 74 % høyere i dag, litt over ett år senere - et elendig aksjetips fra DnB Markets den gangen. Kanskje de treffer denne gangen? Jeg tror ikke det.

Jeg hører ikke på analytikere når det gjelder fremtiden. Det kan derimot være nyttig å snakke med dem om hva som HAR skjedd (historien). Fremtidsanalyser må du gjøre selv hvis du skal tjene penger i dette gamet. Jeg har i hvertfall gitt deg mitt syn, og det opprettholdes uavhengig av hva en nyutdannet aksjeanalytiker i pen dress måtte mene.
Redigert 28.11.2019 kl 12:39 Du må logge inn for å svare

Det er flere tegn på at markedet ikke priser inn de grepene SBO skal gjøre nå. Tomtene de nå selger er bokført til 1,9 mrd NOK, mens de har solgt den til 3,4 mrd NOK, altså 1,5 mrd NOK i gevinst (16 kr per aksje). Aksjen har bare steget 8-9 kr siden nyheten. Legger man 16 kr på 55 kr (sluttkurs før nyheten om tomtesalg), så kommer man til 71 kr, som er Sissener sitt kursmål. Jeg tror imidlertid vi skal helt til 77-80 kr på kort sikt. EK-andelen i SBO går bare ned til 37 % fra 45 %, til tross for utbyttet på 22 kr. Jeg tror markedet vil prise SBO på samme resultat/utbyttemultipler som før melding om utbytte, altså nivået 50-55 kr.

Grepene de gjør nå er en gavepakke til aksjonærene. Rart at det ikke har blitt priset inn. Det er vel pga lav interesse for aksjen.
Redigert 01.12.2019 kl 13:00 Du må logge inn for å svare

Når er ex utbytte?

Endelig dato er ikke satt, men det ble antydet på EGF at utbetalingsdato skulle være rundt 17.1.2020, så jeg vil tippe 10.1.2020 er ex-utbyttedato. Dette vil bli børsmeldt når det er bestemt.

Noen som kan svare på hvilken dato en må sitte som aksjonær for å få utbytte?

Nope, selskapet har ikke sendt melding på det ennå

Utbytte ca 30.1, exdato blir nok 23.-24.1

Høyt volum i dag. Over 67 mill kr omsatt.
ynot
21.01.2020 kl 16:09 1734

I området NOK 22 til 25 lavere enn dagen før.
uopplyst
23.01.2020 kl 10:05 1370

All time high - last day including right 23.1 . utbytte kr. 22,- aksje. Utbetaling 31.januar.

Når er neste utbytte i denne akjsen

Dette store utbyttet var et ekstraordinært utbytte, ektraordinære utbytter skjer bare etter spesielle ting, som her når de solgte tomtene.
De betaler også vanlig utbytte på et par kroner hvert år, men pga den økonomiske krisen pga coronapandemien er det avlyst i år, kanskje utbytte til neste år eller 2022 eller kanskje veldig lenge til.
ynot
05.05.2020 kl 04:43 344

Du må nok lese seg opp om SBO!
Selskapet betaler ut halvårlige utbytter.

SBO gikk sist eks utbytte (NOK 1,50) 27. april.
Utbetales 8. mai.