VISTIN - Q1 23.04.20. Hedge mot oljeaksjer. Høy etterspørsel


Selskapet VISTIN PHARMA med blant andre Øystein Stray Spetalen og Ole Enger på eiersiden og i styre, produserer legemiddelet metformin med høy kvalitet. Vistin produserer ca 30 % av globalt produksjon av metformin. Selskapet har NOK 130 mill på bok, samt har lokaler og produksjonsutstyr til å doble produksjonen, men regner med at godkjenning vil ta opp mot 1.5 år. Selskapet har over lengre tid produsert for full maskin.

I USA har FDA i fjor høst innledet etterforskning av noen metformin produsenter fordi det er funnet små andeler giftige substanser hos noen. Det har ikke kommet noen resultater av etterforskningen.

Selv om FDA har gått ut med melding om at folk må fortsette å ta metformin som vanlig, så øker etterspørselen etter metformin av høyest- og renest kvalitet. Vi bør forvente at dette også slår ut på prisen.

Det er reist bekymring om hvorvidt tilgangen til råstoff stopper opp på grunn av shut-down i blant annet India som følge av Corona-krisen. Metformin er en LIVSVIKTIG medisin for diabetes pasienter, og ledelsen i Vistin har vert i flere møter med myndigheter vedrørende situasjonen rundt metformin, råvaretilgang og produksjonskapasitet. Dere kan være 100% sikre på at vi allerede ville hørt det i mediene om titusenvis av diabetes pasienter ikke hadde fått den livsviktige medisinen sin.

Metformin er en mega-trend. Legemiddelet har i mange år vert brukt til diabetes 2 pasienter. Nær sagt alle med diabetes 2 MÅ GÅ PÅ medisinen, da det ikke finnes gode alternativ som evner å holde blodsukkeret i sjakk (i tillegg reduserer metformin andre komplikasjoner som oppstår hos dem som får diabetes).

Metformin har også blitt det viktigste og mest populære legemiddelet for de som er interessert i livsforlengende medisin. I mange dyreforsøk på alt fra små rundormer til større pattedyr, viser studier konsekvent at metformin forlenger livet. Det er også indikasjoner på at diabetespasienter (diabetes 2 pasienter på metformin) lever lengre enn ellers friske mennesker, og man antar at dette skyldes metformin.

Verdens ledende forsker innen forskning på longevity, Dr David Sinclair tar selv metformin, resveratrol og 73 mg aspirin daglig. Det samme gjør mange ledende skikkelser som forsker på livsforlengelse (lifespan og healthspan). Mange leger i Norge og resten av verden skriver også ut metformin til seg selv.

I de siste årene har man også funnet at metformin øker effekten av mange kreftmedisiner, i tillegg til at du sannsynligvis reduserer risikoen for å pådra deg kreft om du går på metformin regelmessig.
Om du søker i forskningsdatabasen pubmed.gov på "metformin+cancer" får du svært mange treff.

Dette har medført at alle som produserer metformin, produserer alt det de evner og makter. Men etterspørselen fortsetter å øke. Fortsatt er det bare en liten del av jordens befolkning (ca 150 millioner av 7 milliarder) som bruker metformin (2.14%).

Samtidig som antall diabetes pasienter øker radikalt i hele verden, øker også etterspørselen etter metformin for annen bruk.

- kombinasjon med kreftmedisin
- brukt alene for å redusere risiko for kreft og tilbakefall etter at personer har blitt kreftfri
- som hjelp med slanking (reduserer cravings og stabiliserer blodsukker)
- anti-ageing
- Brukes i kombinasjon med HIV medisin fordi den øker effekten av antivirale medisiner (kan kanskje øke effekten av antiviral medisin mot coronaviruset, herpes zoster osv).
- Kvinner med PCOS (som er vanlig, og der det ikke finnes gode alternativ).
- Reduserer / stopper vektøkning mange får når de går på antidepressive medisiner

Bruk i kombinasjon med antidepressiva er kun i startgropen.
Bruk som anti-agein medisin er kun i startgropen, og også nær sagt kun i USA.
Bruk ved PCOS er kun i startgropen
Bruk i kombinasjon med kreftmedisin er i noen land litt i gang, men er ikke systematisk utbredt.
Bruk som hjelpemiddel ved slanking er lite utbredt
Bruk ved HIV er utbredt/vanlig.

Som du selv kan regne ut:
Etterspørselen etter metformin kommer til å fortsette å øke.
Etterspørselen etter metformin av høy kvalitet kommer til å øke.

Vistin kommer til å se fortsatt kraftig økning i etterspørsel, og prisen blir antagelig ikke lavere.

Selskapet har vedtatt å betale ut utbytte for første gang.

I tillegg kan vi også forvente lav norsk krone lenge, som vil øke marginene til Vistin.

Supert case alene. Minst like supert case som hedge om du har oljeaksjer i porteføljen din.

VISTIN PHARMA har som nevnt 130 millioner på bok.
Det er vedtatt å betale ut utbytte av de innestående 130 millioner kronene.
Potensielt utgjør disse 130 mill ca 2.9 kroner pr aksje. Alt vil nok ikke bli betalt ut i utbytte.
Antall aksjer i selskapet: 44 344 592
Dagens kurs (ca): 7,60
Selskapets markedsverdi: 337 mill
Om man ser bort fra kontantbeholdningen er selskapet med dagens pris verdsatt til 187 millioner kroner.
Dvs dagens kurs (eks kontantbeholdningen utgjør ca 4.2 kroner pr aksje.

Dobling i omsetning forventes om 1 - 1.5 år. (kanskje raskere om myndighetene er behjelpelige med tillatelser). Lokaler og produksjonsutstyr er allerede klart. Etterspørselen er stor.

Selskapet rapporterte 4.2 millioner i net profit for Q4 2019.
Vi bør forvente enda høyere net profit kommende kvartal på grunn av tiltagende etterspørsel (press) som kan øke prisen + valutafordel (fall i norske kroner).

Dersom du regner 12 mill i net profit pr år, så indikerer dagens kurs (Kr 4,20) en forventet P/E på 15,5
For et selskap med en så sterk kapitalsituasjon, og med forventing om dobling i kurs + forventning om fortsatt utbytte, så er dette et spennende case.

Dagens kurs virker veldig billig - i motsetning til mange hypede aksjer.
Om man sammenligner med mange pharma selskap, så er de fleste enten helt uten inntekter, eller priset til en omsetning som enten ligger langt inn i fremtiden, eller som selskapet kanskje aldri vil oppnå.

I VISTIN PHARMA får du et selskap som allerede har inntekter, som leverer overskudd, som har solid cash balanse, som er en del av en mega-trend.
Er det noe mer enn det du forventer av en aksje?Liten skrivefeil i farten som forplantet seg: Det skulle stått:
Dagens kurs gjenspeiler at Vistin Pharma prises til 337 millioner minus 130 millioner = 207 millioner = Kr 4,6 pr aksje = P/E 17.
Earning pr share = ved net profit på 12 mill pr år / (delt på) 44 344 592 aksjer = 0,27
Earning pr share = ved net profit på 17 mill pr år / (delt på) 44 344 592 aksjer = 0,38 (4,6 / 0,38 = 12)

Så får vi se om noen dager om selskapet leverer høyere eller lavere net profit enn 4-5 mill i Q1.

Om ca 1.5 år vil selskapet (med med dobling av volum og samme lønnsomhet), levere net profit (årlig) rundt 30-40 mill (+).
Med dagens aksjekurs når vi ekskluderer kontantbeholdningen (Kr 4,6), omsettes selskapet i dag med en forventet P/E på 5.

Finner dere noen andre selskap i Norge med lavere P/E, hvor den lave P/E'en ikke skyldes dramatisk elendig nedgang i lønnsomhet?


Merk at selskapet ble omsatt til over 27 kroner pr aksje, som priset selskapet til nesten 1.2 milliarder. Nå er det priset til 332 millioner.
Dvs en negativ endring i selskapets markedspris på 868 millioner kroner. Tapet på tradingen utgjorde totalt 184 millioner.

Selskapet selges altså med enorm rabatt i dag versus før de avsluttet spekulasjonen, på tross av at risikoen i selskapet i dag er ekstremt lavt med den cash posisjonen de har + enorm etterspørsel i markedet etter metformin.
rammern
17.04.2020 kl 18:45 9528

At weifa delen ble solgt kunne være vært å ta med !

Jeg tror også at aksjemarkedet skal falle mye videre.
Motsykliske aksjer-, og selskap som vil fortsette å tjene penger i nedgangstider bør utgjøre majoriteten av enhver portefølje.

https://finansavisen.no/nyheter/bors/2020/04/17/7518784/hedgefondforvalter-spar-kollaps-i-aksjemarkedet-bull-pa-gull
KKKKKK
17.04.2020 kl 23:16 9285

Takk Yngling ØH for veldig godt innlegg som jeg støtter 100%. Du har helt rett Vistin er virkelig et veldig bra selskap med 8 % markedsandel av metafobin som det er kontinuerlig økt etterspørsel pga stadig flere med sukkersyke. Corona situasjonen kan medføre nye bruksområder og økt etterspørsel og øke priser som igjen medfører at Vistin styret finner det økonomisk riktig å gjennomføre dobling av produksjonen som må føre til økte ffremtidig orventninger om økt omsetning og inntjening.
God inntjening, godt marked, nye bruksområder, god valutakurs og doblet produksjonskapasitet må vel medføre betydelig forbedret aksjekurs. Tror vi aksjonærer sitter på eierandeler i et meget godt selskap som kan bli en vinner i dagens marked. Mvh Kurt
KKKKKK
17.04.2020 kl 23:17 9281

Takk Yngling ØH for veldig godt innlegg som jeg støtter 100%. Du har helt rett Vistin er virkelig et veldig bra selskap med 8 % markedsandel av metafobin som det er kontinuerlig økt etterspørsel pga stadig flere med sukkersyke. Corona situasjonen kan medføre nye bruksområder og økt etterspørsel og øke priser som igjen medfører at Vistin styret finner det økonomisk riktig å gjennomføre dobling av produksjonen som må føre til økte ffremtidig orventninger om økt omsetning og inntjening.
God inntjening, godt marked, nye bruksområder, god valutakurs og doblet produksjonskapasitet må vel medføre betydelig forbedret aksjekurs. Tror vi aksjonærer sitter på eierandeler i et meget godt selskap som kan bli en vinner i dagens marked. Mvh Kurt

Her skal dere se:
https://www.businesstoday.in/sectors/pharma/aurobindo-pharma-sued-in-us-for-hiding-facts-on-cancer-causing-agent/story/400439.html

Aurobindo Pharma sued in US for hiding facts on cancer-causing agentThe drug makers breached their express warranties with respect to their Metformin drugs because the drugs did not comply with current good manufacturing practices

PTI | Wednesday, April 8, 2020 | 10:38 IST

A class action suit has been filed against some drug manufacturers, including Aurobindo Pharma Ltd. and Emcure Pharmaceuticals, in a U.S. court for allegedly concealing facts about a cancer-causing agent, N- nitrosodimethylamine presence in metformin medicine. Florida-based law firm MSP Recovery filed the petition on April 3 in the U.S. District Court for the Southern District of Florida on behal

Florida-based law firm MSP Recovery filed the petition on April 3 in the U.S. District Court for the Southern District of Florida on behalf of similarly-situated healthcare insurers to recover payments unlawfully induced by the drug makers- Aurobindo Pharma, Aurolife Pharma, LLC, and Heritage Pharmaceuticals LLC.

Metformin is the most prescribed oral pharmaceutical drug for patients with type-2 diabetes. The petition was based on tests done by Valisure, an online pharmacy. Valisures tests revealed that the metformin produced by Aurobindo and Heritage were contaminated with NDMA with levels between 37 and 266 ng per tablet.

As to Heritage's metformin products, the NDMA present was up to 8.6 times the FDAs interim daily limit. The Valisure, while posting the results on its website, however, indicated that Aurobindo passed the FDA test for the NDMA presence. Officials of Aurobindo could not be reached for their comments. The petition claimed that the defendants have manufactured and distributed metformin drugs throughout.

The drug makers breached their express warranties with respect to their Metformin drugs because the drugs did not comply with current good manufacturing practices, were adulterated and contaminated, were not bioequivalent to branded drugs, and could not lawfully be sold, the petitioner alleged.

The defendants knowingly and with an intent to defraud, concealed from plaintiff and class members the material facts concerning their pervasive cGMP violations "...made express and implied representations to plaintiffs assignors and class members that their metformin drugs conformed to applicable standards of quality, purity, identity, and strength, were not adulterated, and were merchantable, fit for human consumption and fit for their intended purpose when, in truth and in fact, the Metformin drugs were contaminated with a probable human carcinogen, the petition said. Also Read: Aurobindo Pharma Gets EIR With VAI Status From U.S. FDA For Hyderabad Facility The petitioner claims are typical because the drug companies, through their misrepresentations and omissions, caused plaintiffs a and the class members to pay for adulterated and contaminated Metformin for which the plaintiff and the class never should have had to pay, the petition alleged.

Det MÅ jo bety ytterligere press i markedet etter høykvalitets metformin fra Vistin Pharma. Om vi ikke ser det på bunnlinjen i Q1 eller Q2, så kommer dette til å slå kraftig ut etter hvert.

Si at Vistin kan ta ut 20% økning i salgsprisen. Har jeg rett i at man da burde forvente ca 3-4 gangen i net profit på nåværende volum? Altså ca 60-80 mill årlig i net profit, eller ca 1,40 pr aksje?
Om man regner at dagens aksjekurs er ca kr 4,60 når man ser bort fra kontantbeholdningen, så kan jo dette bli pene tall fremover

Takker for informative innlegg. Absolutt interessant med en inngang på dise nivå.
dalglish
18.04.2020 kl 13:40 8924

Vistin sin produksjon for 2020 var forhåndssolgt allerede ved inngangen til året, så den prisen er nok satt. Men kronekursen kan nok gi oss en boost inntektsmessig. Nå er det bare til å iverksette de allerede foreliggende planene om utvidelse av fabrikken, slik at vi allerede innen utgangen av 2021 får en dobling i produksjonen. Helsemyndighetene er nok også med på laget her. Problemstillingen med tilgang på viktige medisiner i en krisesituasjon var på bordet allerede før Corona:
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/28/dsb-rapport-akutt-mangelsituasjon-kan-i-verste-fall-fore-til-2500-dodsfall/

Jeg har nå hørt gjennom kvartalspresentasjonene for i fjor, flere ganger. De ligger tilgjengelig her:
http://m.vistin.com/quarterly-reports/category530.html

Slik jeg tolker gjennomgangen er selskapets inntjening veldig sensitiv for EURO / NOK kursen. Det betyr at de selger i Euro.
I Q3 lå vel euroen rundt 9,2. I dag må du ut med over 11 kroner.
Vistin viser til økt inntjening i Q3 som delvis skyldtes 3% bedre valutaforhold Euro/Nok. For halve Q1 har Euro blitt 20% dyrere i forhold til norske kroner. Altså må selskapet nå ha ekstremt mye høyere marginer.

De solgte for 68 millioner i Q3. 58 mill i Q4. I Q4 hadde de planlagt nedstenging en periode. Om de får 10% mer nå i Q1 (halve Q1 med 20% bedre valutauttelling), så ser vi kanskje rundt 70-75 mill i omsetning i Q1, og over 80 mill i Q2?
I Q3 øker er ny reaktor i drift + at de har effektivisert driften med 400 tonn. Forsiktig regnet 125 tonn økning pr kvartal?

Vi kan da kanskje se net profit i størrelsen 10-15 mill for Q1?
I så fall kommer kanskje aksjen til å gå som en kule.

Om man ser for seg at 130 mill utgjør 2,9 per aksje, og selskapet leverer 40 mill net profit i 2020. De må nok holde ca 20-30 mill tilbake i selskapet til investeringer. Likevel vil dette gi et mulig utbytte (samlet) på 3 kroner pr aksje.

Selskapet øker produksjonen med ca 500 tonn (+/-) fra i fjor. Jeg antar de får ytterligere økt etterspørsel, og høyere priser nå på grunn av FDA sak mot andre leverandører. Hvem pokkern vil vel kjøpe metformin som er kreftfremkallende? Kunder kommer til å bytte leverandør fra de som nå er saksøkt for å ha kreftfremkallende stoffer i metforminen sin, til leverandører som blant annet kjøper metformin av Vistin. Det kommer til å drive prisene en god stund fremover.
Redigert 18.04.2020 kl 13:49 Du må logge inn for å svare
Alby
19.04.2020 kl 14:24 8693


Ser det kan kommer mer info. d. 23 april. Hva bør mankunne forvente da er det da man tar endelig stilling til endelig utbytte ?

VISTIN PHARMA ASA
TICKER: VISTIN
Legger frem Q1 resultater 23.04.2020.
Generalforsamling 19.05.2020

http://m.vistin.com/quarterly-reports/category530.html#!year2019

(Det er også webcast fra tidligere kvartalspresentasjoner på nettsiden)

Noen nøkkelpersoner:
Ole Enger (Chairman) og Kjell-Erik Nordby (CEO), Øystein Stray Spetalen (styremedlem) mfl.

Vistin Pharma er et selskap skilt ut av Weifa (legemiddelprodusenten) i 2015.
Selskapet produserer 1/3 av all metformin i verden.
Metformin er en mega-trend av flere årsaker (sterk økning i diabetes 2 world-wide (ingen gode alternative medisiner finnes).
- Metformin brukes oftere ved PCOS hos kvinner (mellom 5 og 10% av kvinner i fruktbar alder har PCOS). Flere studier siste år viser positiv effekt ved å ta metformin for disse kvinnene. Bruk til PCOS er bare i startgropen.
Metformin hindrer vektøkning hos pasienter på antidepressiva og for personer som bruker metformin i forbindelse med slanking viser studier at metformin medfører at de ikke går opp i vekt igjen. Bruk til vektnedgang er bare i startgropen.
Metformin har anti-kreft virkning hos personer som allerede har utviklet kreft, og flere studier har allerede vist - og flere studier pågår der metformin testes med god effekt i kombinasjon med andre kreftmedisiner. Bruk mot kreft / i kreftbehandling er bare i startgropen.
Metformin reduserer risikoen for at friske personer utvikler kreft. Metformin er regelmessig brukt på personer med diabetes 2 siden 1957. Studier viser at diabetespasienter på metformin har mindre krefte enn andre.
Metformin forlenger levetiden hos både mindre organismer og hos menneesker (personer med diabetes 2 på metformin lever lengre enn friske personer på tross av at diabetes er en livsforkortende sykdom) +++). Personer som får resept på metformin vil ikke slutte å ta metformin, nær sagt uansett hvordan verden ellers utvikler seg. For de fleste brukerne er metformin livsviktig medisin.
Bruk til anti-agein er bare i startgropen. Veksten i alle disse andre gruppene er kraftig økende og vil få momentum i løpet av noen år. Jeg er sikker på at metformin makredet kommer til å øke mye mer enn over den neste tiårsperioden, enn de 4-5% som er kalkulert inn som økning for diabetes pasienter.


Nedsiderisiko versus oppsiderisiko.
Nedsiderisiko er knyttet til
- Prisbildet i markedet (I tilfelle prisen på metformin skulle falle, selv om alt tyder på det motsatte)
- Selskapets evne til å opprettholde- og øke produksjons- og leveringsvolum
- Forbedring av lønnsomhet i bedriften.
- Andre uforutsette risiki
- Valuta. Om NOK styrker seg kraftig mot EURO

Oppsiderisiko er knyttet til
- Forventning om prisøkninger i markedet (Leveringsknapphet. At FDA har saksøkt to relativt store legemiddelselskap som selger metformin.
Metformin blir mer og mer anbefalt brukt til andre sykdommer og tilstander enn diabetes 2.
Selskapets guiding omkring årlig etterspørselsvekst er kun knyttet til vekst for diabetes 2 pasienter.
Vistin Pharma har R&D prosjekter for levering av andre medisiner som skal inneholde metformin + andre substanser. Det er ikke uttalt når disse er klar til å produseres.
- Myndigheter i mange land har erfart at lagrene med diabetesmedisin har vert for lave (både for metformin og insulin).
I Norge som i andre land er det gitt ordre om at Staten, via grossister skal øke lagrene.
- Økning i produksjonskapasitet
- Valuta. Om EURO holder seg stabil, eller styrker seg overfor NOK.


Tilgangen på metformin til sluttbruker.
Alle produsenter har produsert og levert stort sett alt de har kapasitet til å produsere.
De siste årene har det kommet flere advarsler i en del land om faretruende lave lagre med både insulin og metformin.
Norge (og flere andre land) har i dag rasjonering på metformin. Det vil si at kunder ikke får lov til å hamstre (Det samme gjelder insulin)


Råvaretilgang under corona-krisen.
Det er fra flere hold spekulert i om Vistin Pharma vil ha nok råvarer under krisen,
da råvarer primært kjøpes fra India, og India har stoppet eksport av noen typer medisiner.
Selskapet har selv opplyst at de kun hadde råvarer til noen uker, dersom selskapet ikke mottok nye leveranser.
CEO Kjell-Erik Nordby har hatt flere møter med norske myndigheter om denne situasjonen.
Norske myndigheter kan ikke risikere at pasienter med diabetes 2 pasienter går tom for medisin,
da dette alene ville medføre alvorlige helsekomplikasjoner for pasientene, og dødsfall for mange diabetes pasienter.
Det ville forundre meg veldig om leveransene av råvarer har stoppet helt opp, uten at Vistin Pharma har meddelt dette til norske myndigheter eller børsen.
Journalister henter daglig ut post-journaler fra myndighetene, og ville sette om dette hadde skjedd.
I tillegg ville myndighetene måtte krevd at alle som ikke hadde livsviktig behov for metformin ikke fikk fornyet sine resepter.
Det vet jeg med 100% sikkerhet at det ikke har skjedd.
Dette er likevel et tema som trekkes frem i diskusjonsformum om aksjen på nett, så noen har nok priset inn at det er risiko for leveranseproblemer.
Ved Q1 fremleggelsen 23.04.2020 vil vi få vite svaret.

Faktorer som kan påvirke tilgangen og etterspørselen etter metformin på verdensmarkedet (på kort-/mellomkort sikt).
Den amerikanske myndigheten FDA startet i fjor en etterforskning mot flere produsenter av metformin i USA.
FDA har saksøkt to store produsenter i år på grunn av at de skjulte informasjon at metforminen de har solgt inneholder et kreftfremkallende stoff.
Metformin fra disse produsentene inneholdt det kreftfremkallende stoffet N-Nitrosodimethylamine.
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/laboratory-tests-metformin
FDA har ikke krevd at disse medikamentene må tilbakekalles. Jeg antar at det skyldes en kombinasjon av at mengden
N-Nitrosodimethylamine som er funnet er under grenseverdiene, og at det ville vert vanskelig å finnes andre produsenter
som kunne levert metformin i de mengdene som en tilbakekallelse ville medført.
Spørsmålet er om enkeltkunder, leger, andre legemiddelselskap heretter vil velge å betale mer for å få metformin fra Vistin Pharma,
enn å kjøpe fra produsenter hvor det er funnet N-Nitrosodimethylamine i medisinen, og om dette vil medføre økt pris på Vistin Pharmas metformin.
FDA har saksøkt disse selskapene:
https://www.google.com/amp/s/m.businesstoday.in/lite/story/aurobindo-pharma-sued-in-us-for-hiding-facts-on-cancer-causing-agent/1/400439.html


Noen tall (millioner). Tallene gjelder kun farmasi-delen, og ikke +/- fra trading.
(Q3 i parentes)
Omsetning Q4 56,5 (68)
Net profit (pharma) 3,7 (8,3)
(Q3 2019 og tidligere brukte ikke samme regnskapsstandard som i Q4'19.
8,3 mill som er oppgitt i Q3 kan derfor være noe ulik net profit på 3,7 i Q4.

Dato notert på Oslo Axess: 03.10.2018
Antall aksjer: 44344592
Cash: 130 mill
Selskapet har ingen gjeld
Aksjen er sist omsatt for kr 7,40
Mkap: 328 mill (som inkluderer 130 mill på bok)
Selskapet behøver ikke disse 130 mill, og det er vedtatt å betale en vesentlig del av kontantbeholdningen i utbytte til aksjonærene.
130 mill / 44344592 aksjer = Kr 2,93 (130 mill cash utgjør 2,93 per aksje).
Mkap uten kontantbeholdningen: 198 mill.
Aksjekurs eks kontanter: 4,47


Melding fra selskapet 30.03.2020:
"Current cash position in Vistin Pharma ASA
after closing of the positions is approx. NOK 130 million, with approx. NOK 30
million dedicated to the pharmaceutical segment. The intention is to pay out a
portion of the remaining cash position from the Energy Trading business to the
shareholders. The dividend proposal will be announced well ahead of the Annual
General meeting in May."


Årlig produksjonskapasitet per medio 2019: 3300 tonn.
Effektivitetsprogram skal øke kapasiteten med ca 200 tonn mot slutten av 2019.
Ny reaktor som vil utvide produksjon med 300 tonn fra medio 2020.
(Estimerer 500 tonn + 3300 tonn årlig fra medio 2020).
Investering: ca 10 mill. Nedbetalingstid på investering er kortere enn 2 år.
Har klare innflyttingsklare lokaler til ny produksjonslinje som vil doble produksjonskapasiteten. Kan stå klar ca medio 2021.

Selger varer i Euro. I Q3 kostet 1 euro ca 10 kroner i snitt. Fra starten av februar 2020 kostet en euro over 12 kroner, og har falt tilbake til 11,20 nå.

Salesvolumes (metric ton)
Q4'17: 658
Q1'18: 826 (Salgspris ca Kr 63,9 pr kg)
Q2'18: 900 (Salgspris ca Kr 60,7 pr kg)
Q3'18: 813 (Salgspris ca Kr 65,7 pr kg)
Q4'18: 598 (Salgspris ca Kr 67,8 pr kg)
Q1'19: 608 (Salgspris ca Kr 70,6 pr kg)
Q2'19: 866 (Salgspris ca Kr 70,5 pr kg)
Q3'19: 930 (Salgspris ca Kr 71 pr kg)
Q4'19: 815 (Salgspris ca Kr 69 pr kg)

Prisvariasjon fra måned til måned skyldes valutaforskjeller og råvaremix. Dvs om de selger mer råvare eller ferdig pakkede medisiner fra måned til måned.

Full produksjonskapasitet vil fremvoer være ca 950 tonn pr kvartal.
Produksjonsvolum i metric ton for 2018: 3137 (Gj.sn 784,25 pr kvartal)
Produksjonsvolum i metric ton for 2019: 3219 (Gj.snitt 804,75 pr kvartal)


(Jeg regner hele tiden med at kontantbeholdningen betales ut i utbytte, og at dette er "veksklepenger".
Dvs du betaler i dag en premie (tillegg) på aksjekursen, mot at du får tilbakebetalt ca Kr 2,90 i utbytte.
Evt at noe holdes tilbake i selskapet til investeringer, men som da medfører at selskapet øker fremtidig inntjening og utbytte).
Dvs at reell aksjekurs i dag egentlig er ca Kr 4,60 pr aksje, som priser Vistin Pharma til 198 mill kroner.


Som du kan se over. Selskapet hadde tidligere noen problemer med leveranse/produksjonsflaskehalser.
Dette ga seg utslag i noen måneder med lavere volum. Disse problemstillingene skal nå (i fjor høst) være løst.
Basert på historikk er det likevel lov å være litt nøktern i forhold til forventet produksjonsvolum.
Effektivitetsprogrammet som ble iverksatt i fjor burde nå ha frigjort 50+ tonn høyere volum i kvartalet fra og med Q1'20.
Fra og med medio 2020 vil det komme ytterligere 75+ tonn per kvartal produksjonskapasitet i forbindelse med instalasjon av ny re

Fra og med medio 2020 vil det komme ytterligere 75+ tonn per kvartal produksjonskapasitet i forbindelse med instalasjon av ny reaktor i eksisterende produksjonslokaler.

I løpet av 2021 kan det som nevnt forventes ytterligere 3000 tonn produksjonskapasitet i tillegg til da eksisterende 3800 tonn.
I løpet av 2021 kan maksimalt produksjonsvolum da bli 6800 tonn, eller 1700 tonn pr kvartal.

Mulig økning i netto fortjeneste fra 2019 - 2020 basert på volum for 2020 og nåværende priser:
Salg i kroner 2019: Kr 228 mill
Salg i 2020 (3800 tonn. Pris 70 pr kg) = Kr 266 mill (basert på samme pris som i dag, og ingen økning kalkulert inn)
Differanse: 38 mill (som burde havne på bunnlinjen / net profit)

Dersom man legger inn estimert prisøkning på ca 7 % som følge av at EURO har styrket seg mot kroner:
(EURO er nå 10% høyere enn den var i 2019, og i ferbuar / mars var EURO 20% høyere mot NOK enn i 2019.
Å bruke 7% er da kanskje et nøkternt anslag)
Det er ikke tatt hensyn til at det kan finnes andre prisdrivere enn valuta i dette eksempelet:
Salg (maks produksjon): 3800 tonn x 75 pr kg = 285 mill
I forhold til salget i 2019 på 228 millioner kroner utgjør dette en potensiell økning i fortjeneste på 57 mill for inneværende år.
(Kanskje en million eller to lavere i første halvdel av 2020, som kanskje blir utlignet på grunn av veldig fordelaktig EURO/NOK i den perioden).

Merk at 57 mill ikke er netto fortjeneste. Netto fortjeneste (Net profit) kan bli høyere, da selskapet også har levert positive regnskapstall tidligere.
Om man da anser at Mkap til Vistin Pharma er 198 mill eks kontantbeholdningen, så virker aksjen svært lavt priset.
Med P/E på 15 burde Mkap (eks kontantbeholdningen) være rundt 800 millioner kroner. Dvs ca 4 ganger høyere verdi enn i dag.

Dersom man ser i krystallkulen, og kalkulerer salg noen år frem i tid:
6800 tonn x Kr 75 pr kg = 510 mill NOK
Dvs cirka dobling i forhold til 2019.

ANNET: Nye anlegg er mindre arbeidsintensive (lønnskostnader utgjør ca 19 mill i kvartalet for nåværende produksjonsvolum)
Høyere produksjonsvolum vil gjøre lønnskostnader til administrasjon lavere pr produsert tonn.
Selskapet mener de har "state of the art" produksjonsanlegg og har svært godt rykte blant kjøperne i markedet.


Det virker som denne aksjen er glemt. Jeg har gått tilbake i tid for å se hva som er skrevet på ulike forum om aksjen.
Det er skrevet lite om selskapet. Selskapet hadde tidligere ca 300 millioner og to ansatte meglere som spekulerte i derivater.
Disse posisjonene er nå avsluttet, og meglerne er sagt opp. Det er skrevet litt om denne tradingen på nett, mens pharma-delen nær sagt har vert glemt.
Det er nok svært sannsynlig at det manglende fokuset fra investorer på metformproduksjonen har medført at selskapet er altfor lavt priset.

Dett er en aksje jeg mener har svært lav risiko
- Selskapet har ikke gjeld de kan få problemer med å betjene
- Du risikerer ikke utvanning i emisjoner
- Du kan relativt enkelt forutse kommende omsetning og inntjeningsvekst
- Du kan lett forutse at selskapet enten kommer til å betale ut regelmessige utbytter, eller reinvestere i verdiøkende virksomhet
- Sluttbrukerne kommer ikke til å slutte å kjøpe produktet
- Etterspørselen er stigende
- Prisene er i stigende trend
- Valutaforskjellen EURO / NOK er svært gunstig for selskapet
- Nye produkter kan øke omsetningen
- Nye produksjonsfasiliteter kan doble volumet i løpet av 1.5 år fra nå.

Om du er klok og vil leve lenge på kloden, så burde du kanskje vurdere å be legen din om metformin du også?
Du reduserer risiko for kreft
Du holder deg slank
Du reduserer risiko for diabetes
Du kan se frem mot lengre "health span"... dvs leve friskere lengre, og kanskje plusse på et år eller to ... eller mer på livet ditt.
Om du har fått med deg at det kommer til å komme katastrofale resultatvarsel i mang bransjer og i mange aksjer fremover,
så fremstår Vistin Pharma som bunnsolid og "flight to safety", samtidig som oppsidepotensialet i aksjer er betydelig.
dalglish
19.04.2020 kl 15:16 8617

Re Alby
Utbyttet har nok blitt bestemt i styremøte i forkant av resultatet, men forslaget offentliggjøres ifm resultatet. Så vedtas det på GF (var det den 19.mai?) Så den 23. blir spennende ift størrelse på utbyttet, resultatet på farma-delen i Q1 og signalene som kommer ifm tiden som kommer (utbygging, strategiske vurderinger osv)
Redigert 19.04.2020 kl 15:18 Du må logge inn for å svare
inva
19.04.2020 kl 16:26 8547

Takk for grei oppsummering Yngling. Ingen tvil om at det ser bedre ut nå når de har lukket derivat avdelingen.

De har vel nå også en stort fremførbart underskudd, slik at de ikke må betale skatt de neste 3-4 årene?
After closing of all the positions the total loss for the Energy Trading business is approximately NOK 184 million.= ca 40 millioner i skattefordel?

Ulempen med selskapet må vel være at de bare har et ben å stå på. Ved endringer i markedet for Metformin så kan det bli fatalt for selskapet.
Dette kan være ny konkurranse fra land det er billigere å produsere i, eller for eksempel mangel på råvarer. Ved å bare ha en fabrikk er de også veldig sårbare mot skader på eksisterende produksjonslinje, for eksempel ved en brann.

Redern
19.04.2020 kl 16:30 8534

Blir produktet dyrere? Ja, hvert år.
Er det vekst? Ja og utbygging vurderes.

Da bruker W. Buffet å anbefale kjøp. Egentlig enkelt.

Alle selskaper med ett produkt er sårbare. Det gjelder om du sitter i olje, bensin, restauranter, solceller... eller om du produserer kjeks. Om man har klart å lære noe av denne coronakrisen, så er det vel at du er heller ikke beskyttet om du selger både restaurantmat + olje.
Jeg tror man bør diversifisere gjennom porteføljen din, heller enn å kjøpe selskaper som selger olje + kjeks :-)

Om du synes pharma selskap burde være en del av diversifiseringen så er nok metformin et produkt som har vesentlig mindre risiko enn for eksempel å sitte i en eller annen snever kreftmedisin, der nye medisiner lanseres hvert år.

Det er ingenting som tilsier i forhold til pågående studier på diabetes 2, at noen holder på å finne en kur som medfører at pasienter skal slutte på metformin.
inva
19.04.2020 kl 18:44 8372

Ikke uenig med dine svar over, men det må være greit å få frem mulige negative faktorer ved å investere i selskapet.

Hva er grunnen til at Vistin kun selger metformin som en råvare til de som selger sluttproduktet? Prisen Vistin får for 1 kg metformin må være 1/5 del av hva sluttproduktet koster på apoteket? CEO sier jo selv at 1 kg koster omtrent det samme som 1 kg sukker.

Jeg tenker at det ikke er sikkert at de sier noe om størrelsen på utbyttet ifbm presentasjon av Q1'20 nå den 23.04.2020.
Men om de ikke sier noe om det nå, så går det ikke mange dager før det vil komme en egen melding om utbytte.

Redern
19.04.2020 kl 18:58 8334

Utbytte vil bli foreslått i sammenheng med innkalling til GF. Historisk rundt 30. april.

Aksjekursen gjenspeiler at det forventes et resultat på +/- 3-4 millioner pr kvartal fremover.
En forventning om 3,3 millioner priser selskapet eks kontanter med en P/E = 15
En forventning om 4 millioner priser selskapet eks kontanter med en P/E = 12,5

Hva tenker dere om aksjekursen dersom selskapet legger frem tall på torsdag som viser omsetning på ca 73 mill og et sted mellom 8-10 mill net profit for kvartalet?

Det var vel satt litt på spissen det med "1 kg sukker" :-) Men det er vel sagt fordi metformin er en veldig billig medisin sett i forhold til kiloprisen på andre medisiner.
Det som gjør at det ikke er så sannsynlig med mange nye metformin produsenter, er at produksjon krever ganske store investeringer. Du må produsere store mengder for at det skal lønne seg.

Jeg vurderer dette caset mest ut fra at jeg ønsker billig inngang i et selskap som ikke er hausset opp, men hvor de fundamentale vekstvilkårene er solide.
Samtidig er nedsiderisikoen nær sagt minimal på både kort og lang sikt.

Om noen er villig til å betale 500 dollar, så får du konklusjonen i denne analysen om metformin markedet fremover:
https://garnerinsights.com/Global-Metformin-Hydrochloride-Market-Report-2020#description
Redigert 19.04.2020 kl 20:28 Du må logge inn for å svare

Om noen lurer på om Vistin Pharma kommer til å mangle råvarer på grunn av corona epidemien:
https://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/kartlegger-hvilke-medisiner-norge-kan-lage-under-corona-pandemien/ar-BB11LcDu

Jeg er rimelig sikker på at norske myndigheter hadde sendt egne fly for å hente råvarer til Vistin Pharma om det ble nødvendig. Ellers ville vi risikerer at titalls tusen mennesker hadde dødd av diabetes 2 innen kort tid, og enda flere i utlandet som var avhengig av medisin produsert av Vistin Pharma. Ikke f... om myndighetene hadde tillat det.
dalglish
23.04.2020 kl 08:31 7777

Utbytte kr 1. Rekordkvartal for farma med 14 mill i resultat. Vedtatt utvidelse av fabrikk. Hva mer kan en ønske seg?
http://www.vistin.com/details/category527.html?id=2020575
Redigert 23.04.2020 kl 08:33 Du må logge inn for å svare

De har gjort en hedge på salget mot EURO / NOK. Det forklarer kanskje at salgsprisen er ca kr 70,6 pr tonn?

De hedget godt under 11 kroner da?
dalglish
23.04.2020 kl 09:04 7631

På deler av salget, ja. Vistin Pharma fremstår nå som særdeles attraktiv. First movers med utvidelse. Myndighetene med på laget. Hele Europas metformin-leverandør.
Redern
23.04.2020 kl 09:05 7620

En skal være tett i nøtta for å selge Vistin under 10, med utvidelse og 1 kr i utbytte på vei.

Doblet produksjonskapasitet. Det var det vi ville høre + 1 kroner utbytte og et selskap som fortsetter uten gjeld (og uten oljetrading)
Synes det var sterkt at de leverte så høy EBITDA selv om volumet var noe redusert pga av den planlagte nedstengingen for å installere ny reaktor.
Blir bra fremover dette.
Redern
23.04.2020 kl 11:13 7450

Oppdatering Q1:
Utbytte foreslått til NOK 1.
Produksjonen dobles, vil gi økning på bunnlinjen ved start da det ikke trengs dobbel bemanning for å doble produksjonen.
Utbygging sikres med kontanter.
EBT gikk i minus grunnet oljetrading og valutasikring.

Fremtidens tall:
Estimert årsresultat - 60 000 0000 (Konservativt)
Gir en PB på 0,66 og PE på 5 (nåværende balanse, etter utbytte).

Fabrikken er altfor lavt priset. Fremtidig vekst er ikke priset inn.
Redigert 23.04.2020 kl 11:15 Du må logge inn for å svare
ynot
23.04.2020 kl 11:37 7415

Godt mottatt i markedet!

RT: 8,600 +10,82%
Redigert 23.04.2020 kl 11:38 Du må logge inn for å svare
marked
23.04.2020 kl 12:00 7374

Måtte kjøpe meg inn i VISTIN nå. Selskapet leverer solid når man nå trekker fra oljetradingen som de er ferdig med en gang for alle. I tillegg utvides produksjonen. Er enig med de som skriver at dette er den billigste pharmasi-aksjen på Oslo Børs. Har det kommet informasjon om når utbyttet kommer, eller skjer det i begynnelsen av mai. Uansett en trigger det og.

Spørsmål: Hva har meglerhus av kursmål på VISTIN? Over 20 kroner?

Takk.
Redigert 23.04.2020 kl 12:00 Du må logge inn for å svare