AKERBP og oljepris II


Den forrige tråden på dette tema ble etterhvert lang, og jeg starter en ny. Jeg begynner med en av de mange artiklene som tar opp forventninger til økende oljepris de kommende årene. Denne hevder at shale-oil som forårsaket det bratte oljeprisfallet i 2014 nå har fått nådestøtet og ikke vil reise seg igjen. Det er deepwatersegmentet som vil måtte løfte global produksjon videre dersom totalproduksjonen skal tilfredsstille demand. Deepwater er i de fleste tilfeller dyr produksjon, og ble forlatt av mange av de store produksjonsselskapene da oljeprisen falt. Jeg anbefaler å lese denne artikkelen grundig, den virker solid og er godt faktabasert. Forfatteren er ingen lettvekter innen gamet. Når vi ser tilbake om et års tid kan det være at vi hadde tidenes mulighet til billig inngang i et solid vekstcase, her link til hyggelig lesning:

https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/This-Could-Be-The-Beginning-Of-A-Tremendous-Oil-Rally.html
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Swing
29.09.2020 kl 14:11 7283

Gi blaffen i hvem som selger på disse nivåer. Kjøp på disse nivåer!
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Vikusen
29.09.2020 kl 15:50 7250

Ferdig lastet seff....
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
omans
29.09.2020 kl 16:15 7227

Samme for meg hva du tror på, jeg sier det som en ærlig sak. Når en skriver dersom, så er det dersom. Jeg diskuterte ikke oljepris. Så da er det dette som gjelder, dersom oljepris under 40, er det en annen sak. Så saken er dersom, og dersom ikke oljepris faller så skal ikke akerbp under 50% retrace , dersom ikke JS eller andre felt stopper prod, eller dersom ikke andre katastrofer.

Alt dette for det burde komme inn kjøpere som ser galskapen mhp underprisinga.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare

Ja riktig gi långt faen kem så selge, Akerbp tjener gode penger mye markedsphyskologi som er nå
vis eg sa det rett;P))) Eg kjøpe titt å ofta nå å dupper den videre ja kjøper eg endå meir.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Iniest
29.09.2020 kl 16:53 7232

Tror første stopp er 153 opp 5.5%
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Swing
30.09.2020 kl 21:32 7082

Omans, jeg er enig i at AkerBP ser relativt billig ut nå. Med dagens kurs får man ca. 5 prosent direkte avkastning ved guidet utbytte, som nok også vil øke lenger frem i tid. Når penger i dag er tilnærmet gratis er jo dette meget bra. Realitetene vil til slutt vinne over spekulasjon og pyramidespill i utbyttefrie grønne jalla emisjonselskende aksjeselskaper. Er man langsiktig kan man vel trygt kjøpe til dagens kurs.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
mohitas
02.10.2020 kl 19:30 6769

Akerbp virker for meg meget sterk denne uken. Den har stått godt imot en dårlig børsuke med lav oljepris.
Skal nok ikke mye gode nyheter til før denne begynner på sin ferd oppover igjen nå.
Hva mener dere?
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare

Kjøpsmulighet i dag. Ingen vet, men tror oljen skal opp ganske snart. Aker BP har lav break-even.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare

Enig at den har virket sterk. Tatt et ganske stort fall i forkant av negativ oljeprisbevegelse.

Slik jeg forstår det skal Russland spesielt øke eksporten sin fremover. Og mange OPEC-medlemmer har ingen konkret plan for å overholde produksjonsnivåene de har forpliktet seg til. Syntes det ser ut som et nedsidepress på oljeprisen ut året, men jeg er knapt en amatør.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
jadden
03.10.2020 kl 09:38 6594

Tredje kvartal er lagt bak, og det nærmer seg rapportering og utbytte. Oljeprisen i kvartalet har vært ca USD 43 i snitt, hvorvidt AkerBp har oppnådd denne prisen eller bedre vet vi ikke. Vi kjenner ikke til om det har vært gjort eventuelle sikringer slik som første halvår der en stor del av produksjonen var prislåst på et vesentlig høyere nivå enn prisen etter skrellet i forbindelse med Covid-19. Likeledes er valutasvingninger også en usikkerhet.
Det vi vet er at utbytte for tredje kvaratal blir USD 0,1967 tilsvarende ca NOK 1,83 med dagens valutakurs som utgjør ganske nøyaktig 5 % p.a. med kurs kr 145 som den sluttet på i går.
Det vil bli guidet ny utbyttesats ved kvartalspresentasjonen, vi kommer ikke tilbake til den eventyrlige satsen på USD 0,5901 tilsvarende NOK 5,45 som ble utbetalt i februar i år, det vil i så fall utgjøre hele 15 % pa. Guidet utbytte for 2021 var faktisk forespeilet å øke ytterligere utover nevnte sats.

Mer realistisk er det å forvente at utbyttet i februar og resten av 2021 dobles i forhold til nåværende, dvs til USD 0,3934 som i såfall utgjør 10 % p.a. gitt dagens kurs. Med noe økning i børskurs vil det ligge på ca 8 % pa, det er i tråd med utbytteprosent som vi fikk i februar.

Nye prosjekt og produksjonsøkninger er først og fremst Johan Sverdrup fase II i 2022 som medfører ca 50 % økning i forhold til dagens produksjon. Videre er Hod besluttet utbygt og ikke minst Noaka som påbegynnes i 2024, og som det knyttes store forventninger til. Det som jeg sakner er mer spenstige oppkjøp/investeringer som vi så tidligere år, det har ikke vært innmeldt noe i 2020 tiltross for lav oljepris og mye til salgs.

Aksjen stod godt i mot oljeprisfallet i går, en bunn synes å være nær. Gledelig er det også å registrere at det popper opp flere og flere artikler og negative holdninger til bobleaksjene med ESG-fotavtrykk, investorene her vil brenne seg kraftig. Aksjer der man kun kan være inne toppen en uke skal man være meget dyktig for å time.

Trusselen for oljeprisen ligger lite hos Opec+ og overholdelse av produksjonsbegrensninger, de er rimelig flnke til å holde hva de har lovet. Da er trusselen værre med at Kina nå signaliserer hjelp til Iran med å få opp produksjonen til gamle høyder, det kan bli stygt. Det kan også være med og true handelsavtalene mellom USA og Kina, og det sure handelsklimaet vi så i fjor kan gjennoppstå. Produksjonen i Libya forventes også å entre markedene på nytt, heller ikke bra. På den annen side viser erfaringene at det alltid oppstår uroligheter ett eller annet sted i verden som legger begrensninger på produksjonen.

Skal vi håpe på at kursen nærmer seg 190+ fremover mot årsskiftet etter guiding av USD 0,3934 i utbytte pr kvartal for 2021?
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare

De har sikret seg en viss andel på 30 dollar fatet. Tror det var i kvartalsresultatet jeg leste det. Ellers tror jeg du er for optimistisk med utbytteforventningene dine...
Jeg kjøpte meg inn på 151 og er komfortabel med det. På sikt så skal oljeprisen over 50 dollar og da står nok aksjen og banker på 200 tallet tenker jeg:)
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare

Vanskelig å vite hvordan det kortsiktig bildet er, valg og Covid19 kan fort presse den sammen med børsen lengre ned. Men er man langsiktig så er det en kjempe inngang. Kjøp og glem i tre år ( sånn som Aker BP ) ansatte. De fikk kjøpe aksjer med en redusert pris nylig igjen å har bindetid på 3 år. Ble solgt nesten 1 mil aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Frodon
04.10.2020 kl 20:58 5858

Hmm, hvorfor tror du utbyttet dobles i februar 2021? Olje næringen fikk mye hjelp under Corona krisen, så å øke utbyttene tviler jeg sterkt på at styret tørr. Men tilbake kjøp av egne aksjer er det ingen som reagerer på moralsk sett? ;)
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
jadden
05.10.2020 kl 08:23 5626

Stig Myrseth ser for seg en mulig ny supersyklys innen olje, det skyldes underinvistering over flere år. Når ting normaliseres etter Coronaen blir tilbudet for lite, etterspørselen går opp til gammelt mønster. Denne gangen stiller ikke skiferproduksjonen opp i USA grunnet utfasing av borrerigger og manglende risikovillighet, produksjonen har tross alt aldri levert lønnsomhet.

Stig Myrseth skriver bl.a:

"I samme periode som antallet elbiler på veien nærmer seg ti millioner, har det totale antallet biler økt mer enn det tidobbelte.

Når nasjoner går fra 4.000 dollar pr. innbygger i BNP til rundt 10.000 dollar, følger oljeetterspørselen en «s-kurve» med eksponentiell vekst. Stadig flere asiatiske land treffer nå den bratte delen av kurven.

Jeg tror heller ikke coronakrisen vil medføre vesentlige permanente endringer i oljekonsumet. Forretningsreisende utgjør kun en mindre andel av totalt billettsalg hos flyselskapene, og når verden normaliseres, vil nok turistene igjen søke utenlands."

Hele storyen her: https://finansavisen.no/nyheter/portefoljer/2020/10/04/7573177/supersyklus-i-emning

Så spørres det over hvorfor utbytte i AkerBp skal dobles i 2021? Det er fordi vi i inneværende år ligger på en tredjedel av det som var guidet for 2020 (bortsett fra februarutbetalingen som kom før corona). Den gamle guidingen for 2021 var enda høyere, den skulle justeres opp med 100 mill pr år frem til 2022. AkerBp skal være et utbytteselskap, det er bestemt og ligger i kortene. Andre Akerselskaper har ikke på langt nær samme utbyttekapasitet, og Røkke liker utbytte. Når vi kommer inn i 2021 begynner coronaen å komme på mer avstand, og det er ikke lenger så umusikalsk å ta større utbytter, vi ser at det allerede skjer rundt forbi. En dobling av årets utbytter er likevel langt fra opprinnelig guidet for 2021 og aksjekursen må ut av det stabile sideleiet den er endet i dersom det skal være finansielle muskler til videre vekst. Derfor dobles utbyttet.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Kalle 1
05.10.2020 kl 08:43 5603

https://finansavisen.no/nyheter/olje/2020/10/04/7573457/oljebransjen-strammer-inn-pa-leteprosjekter-kutter-med-nesten-en-tredel-pa-norsk-sokkel

Vi kommer før eller siden til å få for lite olje til forbrukerne.
Men det tar tid å komme dit, så i mellomtiden, kan pengene godgjøre seg i andre markeder enn oljemarkedet.
personlig har jeg solgt alt av akerbp, og satt pengene inn i fond og "grønne" aksjer, i påvente av at dette inntreffer.
Dette gjør jeg k u n for å få tak i flere aksjer i akerbp når tiden er inne for det.
Når det gjelder utbytte fra selskapet, så vil det rett og slett bli for "umusikalsk" å heve det i disse tider, så der tror jeg også at aksjonærene må smøre seg med tålmodighet.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
jadden
13.10.2020 kl 20:11 5036

Goldman Sachs mener at Biden seier vil gavne oljeprisen. Det vil legge kjelker i veien for amerikansk oljeproduksjon, spesielt gjelder det skiferolje. Leting og utvinning på statlig land vil troli bli forbudt, tiden da USA utfordret SA og Russland om å være ledende oljeprodusent er definitivt forbi. Jeg blir stadig mer sterk i troen på at oljeproduksjon blir blant børsvinnerne de kommende årene, analytikerne foretrekker nå AkerBp fremfor Equinor. Ingen overraskelse det, Eqnr vil fortsette det avkastningsløse sløseriet utenlands eller pengene forsvinner i det gigantiske havvindmøllesluket, ufattelig at dette tillates. Men når man ser at tømmerhogger Andersen sitter i styret forklarer det noe, Støre er på jakt etter skjorta hans, intet godt tegn!
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Focus15
13.10.2020 kl 20:16 5039

Lover bra. Er selv i minus 5% på Aker Bp. Hva tenker du om Bwo offshore? Den er synes jeg lavt priset. Bør vel ha en grei oppside.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Egard
15.10.2020 kl 00:49 4744

Inntjeningen til Aker BP i 3 kvartal er jo langt over hva det var i 2 kvartal. 30% høyere oljepris gjør utslag. Hvor mye blir utbyttet 3 eller 4 kr?
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Swing
15.10.2020 kl 08:01 4623

Utbytte blir vel 1,8?
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare

Det stemmer ikke. Realisert oljepris for Aker BP 2. kvartal var på 40,9 dollar fatet om du leser kvartalsrapporten. Ergo er 3. kvartal ganske likt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
jadden
15.10.2020 kl 09:30 4509

Sissener beskriver hva vi strever med i AkerBp:

"Sissener har også sterk tro på at oljeprisen henter seg tilbake og mener Aker BP er et godt kjøp.

– Ingen vil investere i olje om dagen, politikerne skal legge ned oljen og alt ser svart ut, derfor kaller vi Aker BP for «the pain trade». Men selskapet er mest sannsynlig verdens reneste oljeprodusent, det handles på pris til kontantstrøm til rundt 5 ganger og har en direkteavkastning på rundt 10 prosent. Oljeprisen blir også å komme tilbake, mener Sissener.

– Men, jeg innser at ingen kjøper oljeaksjer. I USA er summen av amerikanske oljeselskaper faktisk mindre enn Tesla, de generer også betydelig mye mer kontanter. Det er mulig man må vente litt, til grønsken blir vasket vekk fra hjernen til folk, avslutter Sissener. "
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Swing
15.10.2020 kl 10:27 4450

Det er mulig man må vente litt, til grønsken blir vasket vekk fra hjernen til folk, avslutter Sissener.

Godt sagt. Tolker også dette som et stikk i siden til de grønne oppblåste aksjene.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Swing
15.10.2020 kl 11:39 4371

Flere gullkorn fra Sissener: The pain trade. Glimrende sagt. Det gjør vondt å kjøpe mer AkerBP, men det kommer til å gjøre godt - i fremtiden.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Johan
15.10.2020 kl 14:26 4294

Tragisk, oljepris går som en gummikule opp å ned...
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Swing
15.10.2020 kl 17:13 4156

Kjør en kombo av begge er mitt tips.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare

Aker BP produserte 201.600 fat olje per dag i tredje kvartal, melder selskapet i en oppdatering.
Det innebærer at selskapet er i rute med for å nå sitt produksjonsmål for 2020.

Aker BP solgte olje til 42,70 dollar per fat i kvartalet sammenlignet med 29,90 dollar per fat i andre kvartal.

Produksjonen i tredje kvartal er dermed litt ned fra andre kvartal, men inntektene øker på grunn av høyere priser.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
RELGEM
16.10.2020 kl 08:35 3866

Adjusted for the differences in taxation, the average realized liquids price including hedging was equivalent to USD 40.9 per barrel in the second quarter.

Third quarter, total petroleum revenues increased compared to previous quarter as higher oil and gas prices more than compensated for lower sold volume..

Produksjonskostnadene per produsert fat oljeekvivalenter gikk litt opp,
fra 8,7 dollar i første kvartal til 9,1 dollar i andre kvartal, i hovedsak på
grunn av kostnader til brønnvedlikehold som forventes å bli REDUSERT i de
kommende kvartaler. Selskapet opprettholder guidingen på 7-8 dollar per boe som
gjennomsnitt for hele året.

Inntektene er bedre og forhåpentligvis så blir utgiftene lavere!!!


Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Swing
16.10.2020 kl 23:22 3717

Det er få uker igjen til valget mellom Donald Trump og Joe Biden i USA. I forkant er investorer spent på hvordan valget vil påvirke økonomien og aksjemarkedet.
Marketwatch har lagd en oversikt over hvilke aksjer som analytikerne på Wall Street tro mest på. Av aksjene analytikerne ser størst oppside i, dominerer energiaksjer.
Disse ti aksjene er mest anbefalt, ifølge Marketwatch:
Diamondback Energy
Devon Energy
Baker Hughes
Valero Energy
Marathon Petroleum
Concho Resources
Pioneer Natural Rescources
Phillips 66
ConocoPhillips
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Swing
16.10.2020 kl 23:30 3736

Venter rotasjon til upopulære sektorer
På mellomlang sikt burde billige kvalitetsselskaper som Yara, Telenor, Mowi og Aker BP gi god avkastning, ifølge aksjemegler Fredrik Brekke.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare

Det betyr då tjing tjing😉🍾 håpa eg får kjøpt meir unda 150kr men men😅
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
jadden
18.10.2020 kl 15:45 3387

Som Swing refererer til, Fredrik Brekke er positiv til bla. AkerBp:

– På mellomlang sikt får vi trolig en coronavaksine og en rotasjon til sektorene som har hengt igjen i markedet, hevder aksjemegler Fredrik Brekke i DNB Markets.

– Vi vil dessuten få en hurtig innhenting i råvareetterspørselen, når samfunnet normaliseres.

Brekke tilføyer at mange aksjer fortsatt er lavt priset i forhold til sin inntjening.

37 prosent rabatt

Også Aker BP er «billig», ifølge megleren.

Han viser til at børsverdien er rundt 37 prosent lavere enn «Net Asset Value» (NAV), samt at neste års forventede utbytte tilsvarer rundt 11 prosent av aksjekursen.

– Da har vi lagt til grunn en oljepris på 53 dollar fatet i 2021, men selv med årets nivå blir utbyttet 7 prosent, utdyper han.

– For øvrig er dagens rabatt mot NAV større enn noen gang på seks år.

I motsetning til mange andre børsaktører, er Brekke ikke kategorisk imot oljeaksjer. Han konstaterer at verden vil trenge denne råvaren i mange år til, og at Aker BP er et veldrevet selskap. Brekke fraråder imidlertid selskapene som ikke direkte produserer olje.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
jadden
19.10.2020 kl 08:16 3151

Sissener kommenterer den nye grønne bølgen:

– Må ha bærekraft

– Men at man må putte penger inn i bærekraftige selskaper, og at antallet slike er færre enn det det er etterspørsel etter, gjør at mange får penger, sier Sissener.

– Det som betyr noe er til slutt cashflow. Man kan ikke alltid basere seg på en idiotisk teori.

Sissener har dratt sammenligningen tilbake til dotcom-bølgen da overgangen til 2000 medførte at mange skiftet ut PC-er og programvare kombinert med fremveksten av internett. Han vil imidlertid ikke si at børsfesten kan gi ny finanskrise.

– Bankene er helt annerledes regulert nå. Og «den gamle økonomien» er faktisk lavt priset. Se på Europris, Storebrand og DNB, men også Hydro der du ikke betaler for driften i det hele tatt. Heller ikke Aker BP og Equinor er dyre selskaper. Det er der de store pengene og utbyttene er, sier Sissener.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Swing
19.10.2020 kl 15:07 3017

Nå har jeg blåst enda mer penger inn AkerBP etter enda mer nedsalg i Aker, men nå får det pinadø være nok av the pain trade.

Gjør jo vondt hver gang.

Jeg vet ikke om det var lurt, men jeg sikler etter de fremtidige utbyttene i AkerBP. Direkte avkastning på 7 prosent ved dagens oljepris på 40-tallet og 11 prosent med oljepris på 50-tallet. Hva da med 60-, 70- og 80-tallet? For ikke å snakke om drømmen om 100...

Pga. dette grønne tullet kommer tilbudet av olje til å synke grunnet liten investeringslyst, mens etterspørselen vil holde seg stabil eller øke da verden hele tiden trenger mer energi og ikke kan få nok energi fra grønn energi.

Snart våkner folk opp til realitetene og innser hvilke selskaper som faktisk skuffer inn penger. En ting er at grønnskollingene ser på de fremtidige inntjeningsmuligheter, som er høyst usikre. En annen ting er grønnskollingene ser ut til å glemme at det også er enorm konkurranse der ute når det gjelder grønske.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Grylls
19.10.2020 kl 15:27 3019

Du klarer sikkert å få fram poengene dine uten å gjenta Sisseners flåsete argumentasjon. 'Grønnskolling', 'grønske' og 'grønne tullet'.

Det som er helt sikkert er at det er mange bobler uten det fundamentale på plass, og at AkerBP vil tjene penger i overskuelig framtid. Det er derimot ikke sikkert at de vil tiltrekke seg tunge investorer så lenge det finnes politiske incentiver for grønne alternativer. At f. eks. selskaper må betale CO2-avgifter fremover er på høy tid, mens andre får betalt for å håndtere det. Da gjelder det å tilpasse seg.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
RELGEM
19.10.2020 kl 15:48 3035

Har problemer med å se at denne aksjen er priset for høyt i forhold til tilgjengelig informasjon i markedet.
Hva som skjer med oljeprisene i framtiden kan man selvsagt ikke forutse, men vil vel påstå at aksjen har fått litt for hard medfart.

Da oljeprisen fikk seg et dipp (1 - 2 september), så var AkerBp priset i intervallet 170 - 175. Brent lå da på ca. 45 dollar fatet.
Oljeprisene har steget med ca. 8.5 prosent fra bunnen og AkerBp har vel gått opp med 5.

Vi kan vel forvente at den vil stige fram mot res. 3. kvartal.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Else
19.10.2020 kl 16:06 3052

Lenge siden vi så 10kr for DNO, men med kursdobling er vi kanskje der igjen. Da må nok først Mossa gjøre en bedre jobb for aksjonærene.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Spartan
19.10.2020 kl 19:31 2988

Rene oljeselskap er døende. Fallende overskudd og kurs gradvis i årene som kommer.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare

Tull. Snart snur hele inflasjonsbildet og oljen skal opp opp opp de neste 5 årene:)

Men først, deflasjon og elendighet.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare
Vikusen
19.10.2020 kl 19:40 3013

Ja selskap som har en løftepris på 30-40$ fatet. Bare di sterke står igjen og skuffer penger. Som eqnr, akerbp. Nå kommer snart Noaka, tenker heve pris der blir 15$ fatet slik som på sverdrup. Kommer til å tjene penger uansett oljepris og all us shale går konkurs og markedet balansere seg selv. Mindre oljeetterspørsel, men også mindre oljerigger.
Redigert 21.01.2021 kl 06:31 Du må logge inn for å svare