Aker Offshore Wind – Det Røkke skal leve av etter oljen

Aker Offshore Wind har kun 30 ansatte, svært få eiendeler, og er snart verdt like mye som Aker Solutions. Likevel er aksjen trolig et godt kjøp.

HAVVIND: Slike vindparker skal Aker Offshore Wind bygge og eie. Dette bildet er "lånt" fra Equinor ettersom Aker foreløpig ikke har noe å vise til. Foto: Equinor/Øyvind Gravås
Ukens selskap

Undertegnede må innrømme at det var med et kritisk blikk vår lille, overfladiske analyse av dette selskapet startet. 

Aker Offshore Wind er ett av de to grønne børsbabyene til Kjell Inge Røkke, som nettopp ble skilt ut av Aker Solutions. Vi er alle kjent med at markedet kaster seg over grønne aksjer om dagen, og Røkkes vindmølleselskap er intet unntak.

Aker er flinke til å skape verdier, men her kunne man fort mistenke at de har klart å skape kortsiktige verdier, heller en langsiktige, basert på den massive grønne boblen.

Snakk om et selskap i tidlig fase. Egentlig er det helt utrolig at det er børsnotert. Ikke eier de en vindmølle. Ikke bygger de en vindpark. Ikke har de engang fått lov til å bygge en vindpark. Alt de sitter på er noen eiendeler som bokføres til 137 millioner kroner. 137 millioner! Det hindrer ikke at markedet verdsetter selskapet til 1,8 milliarder kroner.

1,8 milliarder er faktisk bare 700 millioner kroner mindre enn Aker Solutions. Aker Solutions, med sine 15.000 ansatte og 29 milliarder kroner i inntekter i fjor. Til sammenligning har Aker Offshore Wind 30 ansatte og 0 i inntekter. Fun fact: Den andre av de to børsbabyene, Aker Carbon Capture, er nå like mye verdt som Aker Solutions.

Aker Offshore Wind

*Norsk havvindselskap spunnet ut av Aker Solutions

*Ca. 30 ansatte lokalisert i Aker-bygget på Fornebu, samt i USA og Sør-Korea.

*Notert på Merkur Market siden 26. august 2020.

*Børsverdi på rundt 1,8 milliarder kroner.

*Eier 20% av havvindteknologiselskapet Principle Power og har eierandeler i to prosjekter i henholdsvis USA og Sør-Korea.

*Aker (gjennom Aker Horizons) er største eier med 51% av aksjene.

*Astrid S. Onsum er adm.direktør og Henrik O. Madsen er styreleder.

Kilder: Infront/Newsweb/Aker

Røkke kler ikke vindbransjen

Røkke & Co. har alltid vært flinke til å skape verdier gjennom gode transaksjoner og utnytte nedturer i sykliske bransjer, som i oljebransjen. Men i vindkraftbransjen kan man bare glemme det sykliske aspektet. 

Og hvor lett er det egentlig å finne gode dealer i et marked som er avhengig av subsidier og der Aker Offshore Wind får konkurranse i anbudsprosesser fra allerede godt etablerte aktører – som danske Ørsted? Og hvor lett blir det å finne gode dealer når også en gjeng oljeselskaper, inkludert Equinor, også satser hardt på vind?  

Røkke kler liksom ikke vindbransjen. Men her kommer innvendingen: BORTSETT fra når det gjelder Aker-systemets prosjektkompetanse, nettverk og evnen til å skaffe billig finansiering. 

SJEF: Astrid S. Onsum er adm. direktør i Aker Offshore Wind. Foto: Siv Dolmen

Et norsk Ørsted

Røkkes drøm er nok at Aker Offshore Wind skal bli et norsk Ørsted. Ørsted er verdens største havvindselskap og er omtrent like mye verdt på København-børsen som det Equinor er på Oslo Børs. Ørsted var en gang et lite oljeselskap med et dårlig navn (DONG). Nå er det blitt det perfekte energiselskap i investorers øyne.  Men Ørsted var tidlig ute i dette markedet og skaffet seg et solid forsprang. 

Marginene var også bedre fordi vindkraftteknologien utviklet seg raskere for fem år siden enn den gjør nå. Det vil si at lønnsomheten i prosjektet ble raskt mye bedre fra det året du satte i gang prosjektet til vindparken sto ferdig, fordi for eksempel vindmøllene du installerte var mer effektive enn du regnet med. Flytende havvind på dypt vann, som Aker skal satse mest på, er det nye grenselandet i denne bransjen. Trolig er det her kapitalavkastningen blir best fremover. Det kan veie litt opp for den ekstreme konkurransen og modningen av teknologien.

Jørgen V. Bruaset, Nordea Markets

Flytende havvind har gått fra et utopisk fremtidsscenario til en realitet. Denne uken ble det annonsert at supermajor Total og investeringsgigant Macquire har planer om å bygge 2 GW med havvind i Sør-Korea ved utgangen av 2023. Equinor skal bygge 800 MW innen 2026, også i Sør-Korea. Altså er det ikke bare Aker-konsernet som har sett lyset, men noen av de tyngste aktørene i verden har rettet fokus mot nettopp Sør-Korea. Lærdommen fra da vi børsnoterte Dong Energy (nå: Ørsted) i 2016 har vært at kombinasjonen å være early-mover i nytt marked, men ny teknologi – supplert av politisk villighet til å subsidiere kraftig i tidlig fase for å modne markedet – kan bli en svært lønnsom affære, for både utbygger og aksjonærer. Storbritannia spilte rollen som hjemmemarkedet for industrialisering av bunnfast havvind, og ga grunnlag for en syklus av superprofitt fra 2010 til 2016 som ga grunnlaget for det Ørsted er i dag. Regjeringen i Sør-Korea planlegger nå å bygge 12 GW havvind innen 2030, og fornybar energi skal vokse fra 8 prosent til 20 prosent av total energimix i samme periode. Alt tyder på at Sør-Korea vil være «ground-zero» for den fjerde revolusjonen i fornybar energi, og hvis det er tilfellet kan Aker-systemet allerede ha fanget gullkalven.

POSITIV: Jørgen Bruaset, analytiker i Nordea Markets. Foto: Jone Frafjord

Seks år til kontantstrøm

Aker Offshore Winds første inntekter kommer i 2025. Men dette er småpenger. Hvis alt går etter planen skal inntektene komme fra et vindprosjekt utenfor Californias kyst, der de planlegger en vindpark på 150 megawatt (netto 75 megawatt), som er tilpasset kapasiteten til det lokale strømnettet. Endelig investeringsbeslutning skal tas i 2024 og i løpet av 2025 skal vindparken være i drift.

Året etter, 2026, blir det store året for selskapet. De eier 31 prosent av et prosjekt i Sør-Korea som har en plan om å bygge en vindpark på 500 megawatt, med potensial på opptil 1,5 gigawatt på sikt. Her satses det på en endelig investeringsbeslutning i 2024 og kommersiell drift fra 2026. Høsten 2021 skal det søkes om lisens. 

I dag, med subsidier, får vindkraftprodusenter solgt strømmen for rundt 250 dollar pr. megawatttime i Sør-Korea. Med 24 timer i døgnet, 365 dager i året og en effektivitet (oppetid) på 40 prosent (det blåser ikke så mye der..), kan første fase av prosjektet gi selskapet netto 136 millioner dollar i inntekter i året. Men subsidiene skal ned på sikt, så trolig blir inntektene noe lavere.

La oss si de får 200 dollar pr. megawatttime når parken utvides til 1,5 gigawatt. Det vil gi årlige netto inntekter på 326 millioner dollar. 

La oss på minne om at Ørsted i dag prises til ca. fem ganger 2019-inntektene. Det er mulig Ørsted er en ESG-boble akkurat nå, men uansett: Hvordan tror du da Aker Offshore Wind prises ved slutten av dette tiåret? Trolig mye mer enn 1,8 milliarder kroner. 

Apropos Ørsted, så har faktisk Aker Offshore Wind fått noen Ørsted-folk på laget, deriblant prosjektdirektør Leif Holst.

Enorme investeringer

Aker Offshore Wind oppgir også tilstedeværelse i Norge og Skottland. Her er det ingen prosjekter i boks ennå, men dette er satsningsområder hvor selskapet skal delta i lisensrunder for å vinne prosjekter. Når det gjelder Norge, handler det i første omgang om å delta i lisensrunden for «Sørlige Nordsjø 2» og «Utsira Nord» som starter i januar.

Største aksjonærer

PlassAksjonærEierandel
1Aker Horizons35,57%
2Aker Kværner Holding18,03%
3Folketrygdfondet3,55%
4Aker ASA2,83%
5SEB (meglerkonto)1,38%
6Aker Solutions1,36%
7KLP Alfa Global1,23%
8Goldman Sachs1,07%
9Danske Invest Norge Vekst0,98%
10Nordea Norge Verdi0,82%

Men først skal det investeres masse penger i dette, og et anslag for investeringskostnadene har Røkke & Co. ennå ikke sagt noe om. 50 milliarder kroner, basert på dagens prosjektportefølje på 1,7 gigawatt, mener analytiker Jørgen Bruaset i Nordea Markets. 

Lenge å vente

Det typiske i denne bransjen er at investorer må vente lenge på lønnsomheten, og ikke minst utbytter. Vindmarkedet er i sterk vekst, og vil man vokse raskt, slik Aker Offshore Wind sikkert vil, tviler undertegnede på at bunnlinjen blir positiv i dette tiåret. Investeringene vil være enorme. Så Aker kan bare glemme noe bidrag til kassa før etter 2030.

Beyond 2030 passer egentlig ganske bra. På det tidspunktet er trolig norsk oljeproduksjon på vei ned igjen, og peak oil demand er nådd. Ikke bra for Aker BP, ikke bra for Aker Solutions. Heldigvis har Røkke og Røkke jr. også selskaper som Aker Offshore Wind.

Kurstriggere i vente

Du kan godt protestere på verdsettelsen her. 1,8 milliarder er i overkant mye for en start-up. Dette er også en start-up i en bransje som aldri blir superlønnsom. Men når Røkke først har bestemt seg for å satse i denne bransjen, og han kan dra nytte av Aker-konsernets lange erfaringer fra oljebransjen, kan dette fort ikke bare bli en ESG-favoritt på kort sikt, men også et langsiktig godt case. Den «premien» du må betale i dag, er kanskje bare noe du må tåle for å være med på Røkkes fremtidige storsatsing. 

Aker Offshore Wind kommer til å vinne anbudsrunder i vindprosjekter fremover. Tror du det vil få kursen opp eller ned?...Nettopp.

christer.teigen@finansavisen.no

kjell inge røkke
aker
Aker Offshore Wind
esg
fornybar energi
flytende havvind
Lørdag
Ukens selskap