+ mer
FORTID OG FREMTID:  MV Hawk (t.v.) frakter stålfundament til utbygging av vindparken Moray East i den britiske Nordsjøen. Mot slutten av neste år får OHT lever sitt første turbininstallasjonsfartøy (t.h.) og kan da ta på seg mer lønnsomme oppdrag. Foto: OHT

Noen må frakte vindturbinene til havs. Her er aksjen som kan levere

Et mettet marked med dårlige utsikter, eller et vekstmarked med sprengt kapasitet? Veivalget er enkelt og lønnsomt for OHT.

Å frakte tunge moduler eller hele rigger fra oppdrag til oppdrag var levebrødet for tungtransportrederiet Offshore Heavy Transport frem til i år.

Selskapet hadde noen gullår, men særlig etter oljepriskollapsen og oljeselskapenes innstramminger har markedet blitt tøffere.

Pilene peker motsatt vei innen vindkraft. Der er det fullt fart fremover og ikke bare blir det stadig flere prosjekter som realiseres, utbyggingene blir også større.

Vi vet ikke om vi skal kalle det flaks, dyktighet eller kombinasjon, men for et tradisjonelt oljeservice-dominert selskap som OHT åpner det en fantastisk mulighet til å blåse nytt liv i selskapet ved å gå over til å frakte og installere moduler til havvind i stedet.

2020 blir også det første i selskapets historie hvor over halvparten av inntektene kommer fra oppdrag knyttet til fornybar energi, men det er bare starten.

Ingeniørene som designer vindparkene som kommer fremover bygger bare større og større moduler og det åpner et svært attraktivt vekstmarked å skulle frakt og installere disse modulene.

Et oppjekkbart fartøy til installering av offshore vindturbiner. Offshore Heavy Transport (OHT) har bestilt to stykker fra Kina med opsjoner på ytterligere to. Foto: OHT

På under ti år har tårnene på havvindparker vokst slik at turbinene nå plasseres nesten 150 meter over havet mot 85-90 meter før. Vekten har gått fra 300-400 tonn til over tusen. Turbinene og bladene vokser også i størrelse.

– Før kunne vi frakte åtte 3,6 MW turbiner pr. tur med de skipene som ble levert for 6-8 år siden. Med neste generasjons turbiner kan de samme skipene frakte to til tre pr. tur etter en betydelig oppgradering, hvis en slik oppgradering i det hele tatt er mulig. Det vil trolig bare være et fåtall eksisterende skip der det vil være regningssvarende å foreta slike oppgraderinger, sier Adm. direktør Torgeir Ramstad i OHT.

OHT AS

Oslo-basert tungtransport og installasjonsrederi etablert i 1999 og kjøpt opp av Dockwise i 2001.

Reetablert i 2004 av Arne Blystad Group og endret navn fra Ocean HeavyLift til Offshore Heavy Transport i 2009 og OHT i dag.

Har en flåte på fem tungtransportskip samt to fartøy for installasjon av havvindparker under konstruksjon.

Torgeir Ramstad er Daglig Leder mens Rune Magnus Lundetræ er styreleder.

Aksjen er notert på Euronext Growth og selskapet har en markedsverdi på 2,3 milliarder kroner.

Tyngre og lenger reise

En annen trend som gir økt fraktbehov er at stålfundamenter i stadig større grad blir produsert i Asia og dermed må fraktes av aktører som OHT fra Asia til Europa.

Utfordringen er imidlertid at utviklingen har gått så fort at det ligger an til mangel på skip som kan installere de nye store modulene i de nye havvindparkene som kommer.

Eller som OHT selv skriver i sin presentasjon av markedsutviklingen:

«You’re gonna need a bigger boat».

VED RORET: Torgeir Ramstad, med fortid fra blant annet Fred Olsen-systemet leder OHT. Foto: Eivind Yggeseth

Og det er her bull-caset for OHT kommer inn. Hittil har man kun snudd seg om og fraktet utstyr til havvindparker med skip som tidligere fraktet utstyr og rigger for olje- og gassbransjen.

Nå går man fullt inn med nye spesialbygde installasjonsskip som kan installere de større modulene som kommer innen havvind.

Selskapet skal etter planen ta levering av skipet Alfa Lift i fjerde kvartal neste år som da vil gå rett i arbeid med å installere fundamenter på havbunnen på Equinor-utbyggingen Dogger Bank i den britiske Nordsjøen.

Den endelige investeringsbeslutningen for utbyggingen kom forrige uke og denne uken meldte OHT at de har aktivert kontrakten for byggingen av turbininstallasjonsskipet Vind1 ved et kinesisk verft. Rederiet er i tillegg i sluttforhandlinger om bygging av et søsterskip.

Regnskapstall

(mill. usd)3.kv./203.kv./1920192018
Driftsinntekter18166156
Ebitda1-1-6-13
Resultat før skatt4-2-8-13
Resultat etter skatt4-2-8-13

Bedre forhandlingskort

Litt forenklet kan man si at den første kontrakten med Equinor var en prestisjekontrakt for OHT som de bruker som et fundament for å vokse flåten med de nye installasjonsfartøyene og som et kvalitetsstempel for nye oppdrag.

– Vi forventer at de får bedre priser på de neste kontraktene enn for de første fasene av Dogger Bank utviklingen. De ligger på et ebitda-bidrag på rundt 35 millioner dollar i året på kontrakten de har inngått men vi anslår at de vil komme opp på 100-120 millioner dårlig i årlig ebitda-bidrag totalt fra de to skipene i 2024, sier analytiker Bård Rosef i Pareto.

Som Kapital skrev tidligere denne uken anslår Rystad Energy at behovet for installasjonsskip vil være 4-5 ganger høyere i 2030 enn det er i dag.

Dette er selvfølgelig det som bull-caset rundt OHT bygger på og det virker som et solid fundament.

For selv om det er konkurrerende aktører i markedet som Fred Olsen og Bonheur, som har operative installasjonsfartøy i dag, så går utviklingen rett og slett for fort for dem. Større installasjoner gir bedre økonomi i strømproduksjonen og da er det det alle vil ha.

– For de vindparkene som installeres nå og til neste år er det god dekning og til dels overdekning. De eksisterende aktørene har ventet og tenkt at de kan oppgradere utstyret sitt men når størrelsene går i været så blir det vanskelig. De nyeste spesifikasjonene viser seg å være større og tyngre enn man trodde for bare under et år siden, sier Ramstad.

Største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1Songa Corp51,7%
2Lotus Marine25,9%
3Skagen Vekst Vpf2,9%
4Klaveness Marine Finance1,9%
5Morgan Stanley & Co.1,7%
6Nordea Norge Verdi1,6%
7Goldman Sachs & Co1,5%
8KLP Alfa Global Energi1,2%
9Morgan Stanley & Co. LLC1,1%
10Danske Invest Norge Vekst0,7%

Når kommer konkurrentene?

Aksjen har fått en noe lunken mottakelse siden den gikk på børs i slutten av september.

Emisjonen på 574 millioner kroner i den forbindelse ble gjort til en kurs på 20 kroner mens aksjen i dag handles til 18 kroner. Et fall på nøyaktig 10 prosent.

Rosef mener det kan være en “blessing in disguise” for selskapet på sikt. Hans teori bygger på at hvis aksjen hadde blitt bedre mottatt og skutt i været, så ville det ført til et rush av andre aktører mot børs, som igjen ville brukt kapitalen de hentet inn til å bestille egne installasjonsfartøy.

Han teller fem bestillinger av installasjonsskip som er på plass i dag og elleve som er under vurdering.

– Vi ser at det er en stor grad av disiplin i bransjen og ser derfor ikke tegn til overkontrahering av skip. Vi tenker at volumet og etterspørselen i markedet vil ligge foran tilbud i lang tid og hvert fall så langt som vi klarer å se. Vi ser for hvert kvartal som går at det kommer høyere og høyere ambisjoner fra ulike myndigheter og regioner hva gjelder havvind, sier Ramstad.

De store potensielle overskuddene i OHT ligger noen år frem i tid, med mindre det tradisjonelle fraktmarkedet strammer seg kraftig inn før de nye installasjonsfartøyene kommer i arbeid.

De neste triggerne vil sannsynligvis være kunngjøring av kontrakter for de nye Vind1 og Vind2-skipene.

«Ledetider for kontrakter har økt etter hvert som mangelen på installasjonsskip med kapasitet til å installere den seneste generasjonen av turbiner har blitt stadig tydeligere», skriver Rosef i sin analyse og konkluderer.

«Forvent attraktive kontrakter for nybyggene snarlig».

Kim André Uggedal analytiker Pareto Securities

Vi ser konturene av en ny super-sykel for offshore vind det neste tiåret, med stort potensiale for installasjonskontraktørene. Markedet for offshore vind er estimert å vokse fra dagens installerte kapasitet på ca 35 GW til over 200 GW ved utgangen av 2030. Dette vil kreve rundt 20.000 nye turbiner. Med stadige større turbiner ser vi allerede begrensninger i dagens installasjonsflåte, med etterspørsel etter større og mer sofistikert kapasitet.

OHT er posisjonert for denne veksten med ny høy-ende installasjonskapasitet for både fundamenter og turbiner. De har allerede sikret nybygget Alfa Lift på kontrakt for Equinors Dogger Bank prosjekt. Vi forventer også en kontrakt for turbininstallasjonfartøyet Vind1 i nær fremtid, med betingelser som reflekterer det stramme markedet for denne type tonnasje. Som følge av den sterke veksten og mangel på installasjonskapasitet ser vi at utviklerne allerede er ute med anbud for arbeid som strekker seg inn i 2025. OHT byr på kontrakter for 1,7 milliarder dollar og vi forventer tildeling på flere av disse jobbene i løpet av de neste kvartalene. OHT og andre sammenlignbare vindinstallasjons selskaper handler på en rabatt sammenlignet med andre ESG og fornybaraksjer. Vi mener denne rabatten bør reduseres når estimater konverteres til kontrakter.

Kjøp, kursmål 32 kroner

Analytiker Kim Andre Uggedal i Fearnley Securities. Foto: Fearnley Securities.

Lørdag
Ukens selskap