+ mer
SKY HIGH: VCLG-ratene har gått rett til himmels i høst. Foto: Selskapet

Ingen aksje for pyser

Sliter du med nattesøvnen og tynnslitte nerver? Da er det all grunn til å holde seg unna Avance Gas.

Svingningene i shipping er enorme. Både når det gjelder inntjening og aksjekurser. Siden coronapandemien brøt ut i mars har det vært mer eller mindre bekmørkt for hele sektoren. Unntakene i høst har vært LNG og LPG, der både rater og aksjekurser har gått kraftig i været. Den største positive overraskelsen er nok LPG. Her har dagsratene for VLGC-ene (Very Large Gas Carrier) steget fra 17.500 dollar dagen i sommer og helt opp i 85.000 dollar dagen nå rett før jul. Dette er det høyeste ratenivået man har sett i dette markedet siden LPG-boomen i 2014 og 2015. For et rederi som Avance Gas  , som har drøye 60 prosent av skipene i spotmarkedet og cash-break-even-rater på rundt 20.000 dollar dagene, betyr det at pengene igjen renner inn i kassen.

Ekstreme kurssvingninger

2020 har vært ekstremt volatilt for Avance Gas-aksjonærene. Fra årsskiftet og frem til midten av juni falt aksjekursen med over 70 prosent fra 57,5 til 16,50 kroner. Siden i sommer har aksjekursen hentet inn det mye av det tapte, og torsdag denne uken ble Avance Gas handlet på nivåer rundt 43 kroner.

Dette er langt fra første gang Avance Gas-aksjonærene er utsatt for ekstreme svingninger i aksjekursen. Da selskapet gikk på børs i 2014 var det klondyke i LPG, og aksjekursen gikk rett til himmels. Ratene var på det høyeste oppe i over 150.000 dollar dagen, og LPG-rederiene tjente enormt med penger. Denne typen boomer har vanligvis kort levetid i shipping, og også den gangen ble markedet fullstendig smadret av kontraheringskåte redere. Nybyggene strømmet inn i markedet, og fra sommeren 2015 og frem til september 2016 falt Avance-aksjen med ekstreme 87,5 prosent, fra 140 og helt ned i 17 kroner. To nye år skulle gå før det virkelig ble fart i Avance Gas-aksjen i igjen. I 2019 var aksjen blant de aller sprekeste på Oslo Børs, med en oppgang på over 300 prosent.

Anders Karlsen.

Anders Redigh Karlsen, Danske Bank - kjøp

Danske Bank har en kjøpsanbefaling på Avance Gas. Hoveddriveren i LPG-markedet er amerikansk eksport av LPG. Eksporten av LPG fra USA vil også i 2020 vise en sterk vekst fra år til år, til tross for fallende amerikansk oljeproduksjon. Veksten er understøttet av ny infrastruktur som har kommet på plass, samt en økende etterspørsel etter LPG, særlig i Asia. Kina er igjen blitt en viktig importør av amerikansk LPG. Kinas etterspørsel forventes å øke ytterligere i 2021. Høy asiatisk etterspørsel har ført til en kraftig vekst i behovet for transport (tonnmil), som er bra for shipping. Kombinert med transportforsinkelser knyttet til infrastruktur, har dette ført til at spotratene i VLGC-segmentet har kommet kraftig opp i det siste, og er i skrivende stund rundt fire ganger selskapets cash-break-even-nivå, noe som vil kunne sikre en sterk start på 2021. Med cirka 63 prosent av kapasiteten i spotmarkedet for 2021, kan dette bli spennende for Avance. Det forventes ikke vesentlig vekst i amerikansk LPG-eksport neste år i henhold til EIAs siste prognoser, men OPECs eksport kan øke noe på basis av økende oljeproduksjon. Vi ser for oss et fortsatt sterkt LPG-marked i 2021, som vil kunne medføre en sterk kontantstrøm for Avance. Noe av denne kan komme aksjonærene til gode gjennom utbytte og en fortsatt positiv utvikling i aksjekursen.

Skygger banen

Omtrent like volatilt har det vært for aksjonærene i mange av de øvrige rederiene notert på Oslo Børs, og det er liten tvil om at shippingaksjer passer særdeles dårlig for aksjonærer som ønsker seg en rimelig forutsigbar avkastning på investeringene. En som i stor grad har holdt seg unna shipping de seneste årene er suksessforvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg Kapitalforvaltning. Han mener rett og slett at risikoen og volatiliteten i shipping er altfor høy.

– Hovedproblemet med råvareshipping er at hver gang ratene er gode, kontraheres det nye skip. Meglerleddet får store honorarer, og myndighetene stiller opp med garantier fordi skipsbygging er arbeidsintensivt. Dermed kan rederne bestille store serier med lite egenkapital. En fristelse som er for stor til å stå imot, sier han.

Lite egenkapital gjør imidlertid ifølge Eriksrød at rederiet raskt kommer i trøbbel når ratene er lave.

– Visibiliteten er på toppen av det hele dårlig i råvareshipping, noe som gjør ratene svært uforutsigbare fra måned til måned. Avance Gas er vel verken bedre eller dårligere enn resten av gjengen.

NEI TIL SHIPPING: Alfred Berg-forvalter Leif Eriksrød holder seg unna shipping. Foto: Helene Abusdal

Mer å hente?

Avance Gas-aksjen har steget med 160 prosent i løpet av de fem seneste månedene. I en volatil shippingverden betyr vel det at aksjonærene bør komme seg ut av aksjen så fort som mulig? Nei, mener shippinganalytikerne. Aksjen prises fortsatt med en rabatt på rundt 35 prosent i forhold til de underliggende verdiene. Ordreboken er ikke på mer enn 14 prosent av dagens flåte, mens den lå på rundt 40 prosent mot slutten av LPG-boomen i 2015. Og ikke minst er det ventet at eksporten av LPG fra USA, som primært går til det asiatiske markedet, vil holde seg på høye nivåer også i 2021 og 2022.

Shippinganalytiker Petter Haugen - Kepler Cheuvreux Foto: Kepler Cheuvreux

Petter Haugen, Kepler Cheuvreux - kjøp

Vårt positive syn på LPG-markedet er først og fremst basert på fremdeles høy eksport fra USA og måteholden flåtevekst fra en ordrebok som nå er om lag 14 prosent av dagens flåte. Gjennom neste år vil høyst sannsynlig også eksporten fra Midt-Østen øke etter hvert som oljeetterspørselen – og da oljeproduksjonen – kommer tilbake som følge av at verden vaksineres mot covid-19.

Kursmålet vårt på 52 kroner er basert på hva vi tror verdien av flåten skal være om ett år, tillagt inntjeningen over samme året. Av forsiktighetshensyn, og den høye usikkerheten forårsaket av covid-19, har vi justert flåteverdien ned 10 prosent fra vårt anslag, men likevel ser vi om lag 30 prosent oppside til dagens kurs.

Etter siste ukers oppgang er rateanslagene våre for 2021, som var mer optimistiske enn markedet da vi gjentok kjøpsanbefalingene våre i mars tidligere i år, nå lavere enn i forwardmarkedet.

Forrige gang vi så rater på dagens nivåer var ordreboken om lag 40 prosent av flåten, så selv om det er nokså åpenbar nedside på VLGC-ratene fra dagens nivåer på over 80.000 dollar pr. dag, er det liten grunn til å tro at ratefallet skal bli like brutalt og langvarig som det ble i de to årene fra 2. kvartal 2016 til og med 2. kvartal 2018, der ratene mer eller konsekvent lå under cash-break-even.

Til tross for at dagens rater er «for høye» er den lave prisingen av aksjene en indikasjon på at markedet er klar over dette. I et årsperspektiv ser vi god oppside, og har en tydelig kjøpsanbefaling.

Hoveddriveren i LPG-markedet har vært og er fortsatt amerikansk eksport av LPG. Etter utbruddet av covid-19 falt oljeproduksjonen i USA kraftig. I mai var oljeproduksjonen ned nesten 20 prosent, mens fallet i LPG-produksjonen bare var på 2 prosent. Årsveksten i amerikansk LPG-produksjon er nå tilbake på rundt seks prosent og det er ventet at veksten vil tilta ytterligere både i 2021 og 2022. Kina er igjen blitt en betydelig importør av amerikansk LPG, og det er ventet at den kinesiske importen vil øke ytterligere i 2021. Amerikansk LPG-eksport til Asia innebærer økte seilingsdistanser, som utvilsomt er positivt for LPG-rederiene.

Avance Gas

Bermudaregistrert rederi innen frakt av flytende propan med hovedkontor i Oslo.

Rederiet har sine røtter fra Stolt-Nielsen Gas LImited, som ble opprettet som et LPG-rederi i 2007.

Fikk sine første skip i 2009 og utvidet flåten da Sungas fikk 50 prosent eierskap i bytte mot tre skip.

John Fredriksens Frontline kom inne på eiersiden i 2013, og i 2014 gikk selskapet på Oslo Børs. Etter en solid oppgangsperiode i 2014 og 2015 havnet Avance i økonomisk uføre i 2016 og måtte emittere.

Rederiet har i dag en markedsverdi på 2,7 milliarder kroner og har 13 VLGC-ere i flåten.

Både Stolt-Nielsen og Sungas har i løpet av det seneste året solgt seg ut av Avance Gas.

Store ineffektiviteter

En annen faktor som har trukket LPG-ratene i været i høst er signifikante ineffektiviteter for VLGC-flåten. Flåteineffektiviteten inkluderer lang lossetid i Asia, samt store forsinkelser i Panamakanalen. Shippinganalytiker Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities har estimert at forsinkelser i Panamakanalen alene tar ut rundt syv prosent av den effektive flåtekapasiteten. Noen skip bruker nå ni dager på å navigere gjennom kanalen, mot normalt to dager. Dette fører igjen til at mange velger den cirka 12 dager lengre turen rundt Kapp det gode håp. Hannisdahl mener at en sannsynlig høyere flåteeffektivitet representerer en betydelig nedsiderisiko på VLGC-ratene i første kvartal 2021.

10 største aksjonærer

Nr.AksjonærEierandel
1.Hemen Holding (John Fredriksen)24,40%
2.Skandinaviska Enskilda Banken7,90%
3.Nordnet Bank4,10%
4.Morgan Stanley2,10%
5.Danske Bank1,90%
6.UBS Switzerland1,70%
7.Brown Brothers1,70%
8.Citybank1,60%
9.Stavern Helse og Forvaltning1,60%
10.Caceis Bank1,50%

Regnskapstall

(Mill. USD)3.kv./20203.kv./20192020 YTD2019 YTD
Driftsinntekter36,370,9154,7160,1
Driftsresultat7,431,94142,4
Resultat2,324,724,119,6

Lørdag
Ukens selskap