Oljefondet må unngå mer enn korrupsjon

Nå skal Oljefondet reagere på all grov økonomisk kriminalitet, foreslår Etikkutvalget, ikke bare på korrupsjon.

OPPDATERT ETIKK: Professor Ola Mestad og etikkutvalget har gjennomgått de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland (SPU). Foto: NTB Scanpix
Aktuell

Etikkutvalget for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) leverte sin rapport til finansminister Jan Tore Sanner mandag. Blant de foreslåtte endringene er at korrupsjonskriteriet utvides til å gjelde også annen grov økonomisk kriminalitet.

– Skal det en rettskraftig dom til før utelukkelse?

– Vi sier at det ikke må en rettskraftig dom til, sier utvalgsleder, jusprofessor Ola Mestad.

– Men det som er ulempen med straffbare handlinger i selskapsadferd er at det er vanskelig å finne ut av det. Siden det er straffbart, vil det også være skjult. Og hvis ansatte i et selskap blir tatt for korrupsjon, vil selskapet si at «det er ikke vi, det er noen skurker som har jobbet hos oss som har utnyttet en situasjon». Men i prinsippet skal det ikke rettskraftig dom til. Vi har til og med prøvd å formulere litt rundt dette for å få kriteriet til å bli litt mer velfungerende.

Eksempelvis mange hvitvaskingssaker ender ikke med strafferettslig dom, men med at en bank inngår milliardforlik.

– Ja. Det er en av grunnene til at det ikke er så lett for Oljefondet å forfølge dette. Det er typisk tunge finansmyndigheter, for eksempel det amerikanske justisdepartementet, som går inn, sier Mestad.

Når vi utvider korrupsjonskriteriet til også annen grov økonomisk kriminalitet, kan det også ramme ulovlig skatteunndragelse – men ikke skatteparadiser i seg selv.
Ola Mestad, utvalgsleder

– I sin tid hadde vi Siemens-saken, der Etikkrådet overvåket Siemens parallelt med det amerikanske justisdepartementet. Lærdommen var at det hadde en egen funksjon, ved siden av straffeforfølgingen.

Skatteparadiser ikke verboten

– Er investeringer i skatteparadiser et sidespor i spørsmålet om etiske investeringer?

– Det er et sidespor i den forstand at skatteparadiser ikke er ulovlig i utgangspunktet, sier Mestad.

– Men mange uheldige sider med skatteparadiser blir motarbeidet internasjonalt. Norge deltar i arbeidet med det. Norges Bank har forventningsdokumenter om at selskaper ikke utnytter dem. Det vi såvidt er innom er at når vi utvider korrupsjonskriteriet til også annen grov økonomisk kriminalitet, kan det også ramme ulovlig skatteunndragelse – men ikke skatteparadiser i seg selv.

Samme standarder for alle

– Alle selskaper skal følge samme etiske standarder. Tilsier det lavere investeringer i fremvoksende markeder enn økonomiske kriterier alene skulle tilsi?

– Det kan være virkningen av det, sier Mestad.

– Dette vet ikke jeg sikkert, men det er vel også sånn at NBIM er mer varsom når den går inn i nye fremvoksende markeder. Det vil i alle fall skje trinnvis. Men dette ligger litt utenfor hva vi har sett på direkte.

Under atomparaplyen

– Hvordan kan det være galt å investere i selskaper som lager komponenter til kjernefysiske våpen når Norge er med i et NATO som har kjernefysiske våpen som en del av sin verktøykasse?

– Det har alltid ligget der som en kriterium. Nå har vi formulert det med komponenter i tillegg til å dekke de som lager selve våpenet, sier Mestad.

– Selv om Norge ligger under en atomvåpenparaply, så er det utrolig viktig å begrense atomvåpen til bare traktatmaktene som driver med det – tenker jeg meg at tenkingen var opprinnelig. Dette har vi ikke problematisert nå.

Eksemplene i menneskerettighetskriteriet foreslås strøket, for å tydeliggjøre at det gjelder alle grove brudd.

– Motsatt tas det inn en eksplisitt liste over våpen. Er det da en risiko for at nye typer våpen sklir gjennom nettet?

– Det er selvfølgelig alltid en risiko for det. Men vi har prøvd å være veldig forutseende ved å putte inn autonome våpen, enda det ennå ikke er kjent at noen faktisk lager dette. Dette er typisk et område hvor man må følge utviklingen nøye, for det kan skje nye ting.

Foruten listen over navngitte våpen er det også en generalklausul mot våpen som bryter med grunnleggende humanitærrettslige prinsipper.

Mener Oljefondet ennå er best

– Har dere skjelt til andre fonds etiske retningslinjer?

– Ja, absolutt. Vi har gått gjennom alle store, internasjonale fond, og diskutert med norske fond, sier Mestad.

– Det som blant annet slo oss var uttalelser om at Oljefondet var ledende i sin tid, da det fikk de etiske retningslinjene i 2004, men nå har havnet mer bakpå. Men da stiller vi oss spørsmålet: I forhold til hvem, egentlig? De finner vi ikke.

Mini-CV

Navn: Ola Mestad (født 1955).

Stilling: Professor i jus ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunn: Juridisk doktorgrad. Har vært forretningsadvokat, blant annet ledet olje og gass i BA-HR. Ledet Etikkrådet for Oljefondet fra 2010 til 2014, og Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv fra 2015 til 2019.

Aktuell: Leverte NOU fra Etikkutvalget for Statens pensjonsfond utland mandag.

ola mestad
jan tore sanner
oljefondet
nbim
skatteparadiser
korrupsjon
Nyheter
Aktuell