Nå skal NHH lære næringslivet innovasjon

Kundestemmene må komme inn mye tidligere for at innovasjoner skal lykkes, tror Tor W. Andreassen, leder for NHHs nye innovasjonssenter.

NYTT NHH-SENTER: Senterleder Tor W. Andreassen, her hos en av samarbeidspartnerne Telenor. Foto: Jone Frafjord
Aktuell

Tirsdag åpner NHHs nye innovasjonssenter, DIG – Digital Innovation for Growth, som det står i logoen. 

– Til deg vil jeg si «Digitale innovasjoner for bærekraftig vekst». Det er det vi holder på med, sier Tor W. Andreassen, professor ved NHH og leder for senteret.

– Ordet «sustainable» ødela logoen og akronymet DIG, som vi kan leke med.

NHHs forrige innovasjonssenter ble terminert i fjor.

– Hva er innovasjon i denne sammenhengen?

– Vi må skille mellom invensjon og innovasjon. Invensjon er å finne opp noe nytt. Innovasjon er å hente de økonomiske gevinstene av det, sier Andreassen.

– Det DIG skal holde på med er innovasjoner som tas inn i et kommersielt marked og rettet mot sluttkundene. Vi er ikke opptatt av innovasjoner som reduserer kostnadene i produksjonen, men verdiskapningen for kundene og å ta ut de økonomiske gevinstene av invensjonene.

Mange flopper

DIG skal ifølge NHH «svare på utfordringen om at ni av ti innovasjonsideer flopper fordi de ikke er godt nok forankret i markedet og kundenes behov».

– Men det ligger i innovasjonens natur at de fleste forsøk bommer?

– Akkurat. Dette er en risikosport. All historie har vist det, sier Andreassen.

– Hovedbudskapet for å gjøre brøken litt bedre er å bringe inn kundestemmene mye tidligere i invensjonsarbeidet, og samtidig ha interaksjon med kundene mens du er i utviklingsprosessen.

– Hvis ni av ti flopper er en for dårlig brøk, hva er en passe brøk?

– Det er litt sånn «hvor lang er en gummistrikk?». I dag er innovasjonsøkonomien nesten negativ – det er flaks hvis du får en suksess. Vi må bedre dette. Jeg tror aldri vi kommer i null flopper, men at vi nærmer oss at si seks eller syv av ti er en suksess. Det vil i seg selv være en betydelig forbedring i økonomien.

Næringslivet er veldig opptatt av «what's in it for me», på godt og vondt
Tor W. Andreassen

Alle buzzord er med

– Med både «digital», «innovasjon» og «bærekraftig» i senterets navn sitter vel pengene løst fra sponsorene?

– Jeg skulle ønske de gjorde det! Dette er ikke lett arbeid. Næringslivet er veldig opptatt av «what's in it for me», på godt og vondt. Du må ha et partnerskap, ikke et tjenerskap; næringslivet kan ikke bestille hva de skal ha fra akademia. Noen bedrifter er mer trente på den møteplassen enn andre, sier Andreassen.

– Pengene sitter mye løsere til reklame enn til å finansiere forskning. Dét er et lite stikk.

Den perfekte storm

Næringslivet går inn med 80 millioner kroner til senteret, hvorav halvparten er cash og resten er «ressurser og kompetanse». Finansieringen skal vare i åtte år. I tillegg skal det søkes om midler fra Forskningsrådet og EU, slik at årlig budsjett kan være på 10–15 millioner i alt. 

Telenor og Gjensidige er de største næringslivspartnerne. 

– Forsikring er i økende grad digitalisert, utsatt for deregulering, nye teknologier og nye forbrukeradferder, sier Gjensidige-sjef Helge Leiro Baastad.

– Vi driver med ulike ting som er mer eller mindre vellykket – chatboter som ikke fungerer, kunstig intelligens knyttet til skadeoppgjør. For oss er det viktig å være sammen med akademia og næringslivet, bryte meninger og finne løsninger som står seg.

De siste årene har Telenor snakket om den perfekte storm: Tingenes internett (IoT), kunstig intelligens og 5G.

– Det kommer til å forandre måten varer og tjenester blir produsert på, sier Telenor-sjef Sigve Brekke. 

– Det er bakgrunnen for at vi sa for en tid tilbake at vi er for små til å stå opp mot de store digitale plattformspillerne. Norge er for lite. Der vi har en sjanse, er hvis vi begynner å samarbeide på en bedre måte og lærer av hverandre, ifølge Brekke.

Mini-CV

Navn: Tor W. Andreassen (født 1955).

Stilling: Professor i strategi og markedsføring ved NHH.

Bakgrunn: Ved NHH siden 2013. Tidligere professor ved Handelshøyskolen BI. Utdannet siviløkonom fra NHH, med mastergrad fra Handelshøyskolen Bi og doktorgrad fra Stockholms universitet.

Aktuell: NHH oppretter nytt innovasjonssenter.

nhh
telenor
gjensidige
helge leiro baastad
sigve brekke
tor w. andreassen
innovasjon
digital innovation for growth
Nyheter
Aktuell