Næringsminister Iselin Nybø om små og mellomstore bedrifter, sykelønn og rush av noteringer på Merkur Market

Næringsminister Iselin Nybø (V) tror tilstrømningen til Merkur Market primært skyldes behovet for tilgang til kapital.

IKKE ENIGE OM FORMUESSKATTEN: Tidligere Venstre-politiker og SMB Norge-sjef Olaf Thommessen mener formuesskatten er skadelig, men næringsminister Iselin Nybø (V) vil ikke love noe. Foto: SMB Norge
Aktuell

– Knapt en dag går uten at et nytt SMB-selskap melder sin ankomst på Merkur Market. Ser du noen faresignaler i det?

– Merkur Market er jo måte bedriftene kan få kapital på. Det er i hvert fall ikke negativt i seg selv, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Ligger det bobletendenser i bunnen her, særlig med tanke på ferske selskaper som har grønn verdiskapning som forretningsidé?

– Jeg registrerer det samme som deg, at mange selskaper søker notering på Merkur Market. Jeg vil tro det primært handler om tilgangen til kapital. Om det er bobletendenser, er ikke jeg den rette til å uttale meg om.

– Hvordan er rikets tilstand blant små og mellomstore bedrifter (SMB) nå?

– Akkurat her og nå er mye preget av corona. Pandemien har rammet noen av dem veldig hardt, og det gjenspeiles i økonomien til mange av disse selskapene, som jeg liker å kalle hverdagsnæringslivet i Norge.

Mini-CV

Navn: Iselin Nybø (39).

Stilling: Næringsminister og Venstrepolitiker.

Bakgrunn: Utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Jurist i Skatteetaten 2006-09. Advokatfullmektig i Steenstrup Stordrange fra 2009-11. Advokat i Simonsen Vogt Wiig siden 2011. Stortingsrepresentant 2013-2017. Forsknings- og høyere utdanningsminister (2018-2020). Næringsminister siden 24. januar 2020.

Aktuell: Holdt innledning på SMB Norges høstseminar onsdag formiddag.

– Men SMB-feltet er stort, så noen er hardere rammet enn andre.

Fortvilelse i næringslivet

Nybø holdt innledningsforedraget på et SMB Norge-seminar onsdag formiddag. Arrangementet skulle ha blitt holdt på halvåret, men det ble flyttet og døpt om til høstseminar.

– Det er ikke vanskelig å kjenne den fortvilelsen mange bedriftsledere kjente på da, og som mange fortsatt kjenner på, sa hun.

– Når skal reiselivet, kultursektoren og annet næringsliv frigjøre seg fra statsstøtten og stå på egne ben?

– De fleste gjør jo det nå. Vi har hatt en generell kompensjonsordning som avsluttes nå. Men vi har utvidet permisjonsregelverket, og det nyter en del godt av. Så er det noen deler av næringslivet som er veldig begrenset av at de fleste land i Europa er farget røde, og at vi ikke forflytter oss slik vi pleier. Så noen kommer fortsatt til å få hjelp gjennom høsten og vinteren, og det jobber vi med nå.

I januar 2019 var det registrert i underkant av 600.000 bedrifter i Norge. Under 1 prosent av disse har over 100 ansatte, ifølge statistikk fra SMB Norge. Organisasjonen het tidligere Bedriftsforbundet.

Det er stor variasjon i SMBene, skriver organisasjonen i en oppsummering: Noen bedrifter, som serveringssteder, tilbyr sine tjenester kun i et lokalt marked. Andre leverer inn i en verdikjede, for eksempel som underleverandør til en større bedrift. Flere av bedriftene i den maritime klyngen på nordvestlandet er eksempler på denne typen.

Den tredje kategorien bygger på innovasjoner. Disse har gjerne store vekstambisjoner og er rettet inn mot det globale markedet helt fra starten.

Ingen løfter på skatt og sykelønn

– Sykelønn og formuesskatt er de sakene de små og mellomstore bedriftene i Norge virkelig er opptatt av, uttalte SMB Norge-leder Olaf Thommessen i sin innledning.

– Når kommer de store grepene fra regjeringen på disse sektorene?

– Det er riktig at SMB Norge lenge har løftet de to problemstillingene. Men regjeringen styrer på Granavolden-plattformen og har ikke noe mål å endre sykelønnen. Når det gjelder formuesskatten har vi et forskningsoppdrag gående for å utrede konsekvensene. 

– SMB Norge har lagt frem en fersk rapport som slår fast at formueskatten er skadelig for norske små og mellomstore bedrifter. Bryr du deg ikke om funnene?

– Jeg skjønner at mange opplever denne skatten som belastning og at det er et tema. Men jeg kan ikke love noe konkret her. Regjeringens økonomiske politikk kunngjøres i statsbudsjettet, og det blir offentlig neste uke.

iselin nybø
merkur market
smb norge
olaf thommessen
sykelønn
formuesskatt
Nyheter
Politikk
Næringsliv
Aktuell