Ni av ti bedrifter ser lyspunkt i krisen

Ni av ti norske virksomheter mener at det kan komme noe positivt ut av coronakrisen.

BENYTT ANLEDNINGEN: – Når situasjonen først er som den er, gjør vi klokt i å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Even Bolstad, leder for HR Norge. Foto: Lysbordet
Arbeidsliv

Over 10 prosent av den norske arbeidsstyrken er permittert, og det er bråstans i nye ordre for veldig mange bedrifter. 

Likevel er ikke alt mørkt, viser en fersk undersøkelse utført av HR Norge. Der svarer ni av ti norske virksomheter at det kan komme noe positivt ut av coronakrisen.

77 prosent av respondentene i undersøkelsen tror situasjonen vil øke de ansattes digitale kunnskap, mens halvparten mener virksomheten vil oppleve økt samhandling.

– Tunge tider kan styrke mange i etterkant, sier Even Bolstad, leder for HR Norge. 

– Veldig mange selskap trenger økt digital kunnskap, og situasjonen vi er i løfter nok manges kompetanse opp på et minimumsnivå. Økt samhandling og bedre internkommunikasjon er også svært positivt for enhver bedrift, sier Bolstad.

Kommunikasjon

Av andre positive effekter tror nesten halvparten av virksomhetene på økt fokus på internkommunikasjon. Fire av ti tror på større kreativitet, mens to av ti ser muligheten for mer innovasjon.

– Dette har selskap ofte ikke tid til i en vanlig hverdag. Nå står vi i noe som er høyst uvanlig, og kan benytte muligheten.

– Coronakrisen er fæl for enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet totalt sett. Men når situasjonen først er som den er, gjør vi klokt i å gjøre det beste ut av situasjonen. Å benytte anledningen til å stimulere innovasjon og investere i kompetanse for fremtiden, kan i det lange løp være noe av den beste skadebegrensningen AS Norge, virksomhetene og den enkelte kan gjøre, sier Bolstad.

Kompetanse

– Også permitterte har en interesse av å bygge kompetanse, nå er det jo også klart at man ikke blir trukket i dagpenger hvis man velger å studere.

– Og det finnes mye gratis eller billig der ute, sier han.

 Tror du ikke en erfaring mange gjør seg nå er at videomøter og digital kontakt ikke kan erstatte vanlige møter?

– Det er nok riktig, men jeg tror at vi ved å bli pushet ut i randsonen av hva som er mulig, forserer den utviklingen vi ellers ville sett over en lang periode. Selv om videomøter ikke er ideelt, fungerer det i mange tilfeller. Det kan også føre til at mange organiserer driften i mindre team, en utvikling vi tror vil komme i fremtiden, sier Bolstad.

HR Norge
coronavirus
even bolstad
Nyheter
Arbeidsliv