Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank enige om fusjonsplan

Sammenslåingen ventes å bli gjennomført i september.

BLIR SJEF I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN: Ola Setsaas i Stadsbygd Sparebank. Foto: Iván Kverme
Bank

Styrene i Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank har besluttet å inngå avtaler om sammenslåing og vedtatt fusjonsplan, opplyser bankene i separate meldinger.

I fjor sommer meldte bankene at det var innledet forhandlinger om en sammenslåing. Bankene har som ønske å være «bedre rustet i møtet med en stadig mer krevende fremtid».

En sammenslåing vil ifølge bankene også gi grunnlag for å utvide dagens virksomhetsområde til hele Trøndelag.

Gjennomføring til høsten

Mandag har styrene i de to bankene kommet til enighet om en hovedavtale, en gjennomføringsavtale og en fusjonsplan.

Det ventes nå at fusjonen vil bli gjennomført 1. september 2020, betinget av aksept fra eierne i begge banker samt nødvendig myndighetsgodkjennelse.

Bankenes eiere skal behandle fusjonsforslaget i generalforsamlinger 26. mars.

Setsaas blir sjefen

Ørland Sparebank blir overtagende bank i fusjonen, mens Stadsbygd Sparebank-sjef Ola Setsaas skal være adm. banksjef i den sammenslåtte banken.

Joar Dyrendahl, i dag assisterende banksjef og økonomisjef i Ørland Sparebank, blir assisterende adm. banksjef i den nye banken. Banksjef i Ørland Sparebank, Pål Talmo, vil bli styreleder i den sammenslåtte banken.

Partene er enige om et bytteforhold på 44,3 prosent til Stadsbygd Sparebank og 55,7 prosent til Ørland Sparebank, opplyses det. I henhold til fusjonsavtalene skal det utstedes 460.000 egenkapitalbevis i Ørland Sparebank til egenkapitalbeviseierne i Stadsbygd Sparebank, til en kurs på 101,61 kroner.

ørland sparebank
stadsbygd sparebank
fusjon
sammenslåing
trøndelag
fosen
Nyheter
Børs
Bank