Jaguar leverer taxier i Oslo med trådløs lading – kontrakt verdt 15 millioner kroner

Oslo kommune investerer 8,4 millioner kroner og blir verdens første by med trådløst ladenettverk for drosjer. NorgesTaxi kjøper 25 Jaguar I-Pace spesialbygget til formålet. 

GÅR FOR ELEKTRISK: Dag Kibsgaard-Petersen er administrerende direktør i NorgesTaxi. Nå har han bestilt 25 Jaguar I-Pace elbiler som skal kunne lades trådløst.  Foto: Iván Kverme
Bil

Torsdag ble det kjent at Jaguar Land Rover skal levere el-drosjer med trådløs lading til NorgesTaxi for bruk mot Oslo kommunes mål for nullutslipp i drosjenæringen innen 2024. Nå letter kjøperen på sløret rundt detaljene. 

– Verdien på bilflåten som løyvehaverne anskaffer i forbindelse med prosjektet for trådløs hurtiglading i Oslo er estimert til cirka 15 millioner kroner. Det er liten tvil om at forventningene og ambisjonene våre er store, skriver NorgesTaxis adm. direktør, Dag Kibsgaard-Petersen, i en e-post til Finansavisen. 

Han har forpliktet seg til å kjøpe 25 eksemplarer av Jaguars spesialbygde I-Pace for Oslo. 

Standardversjonen (med konvensjonell lading via kabel) av Jaguar I-Pace, som er tilgjengelig for privatpersoner, har for tiden en startpris på 649.900 kroner. 

ElectriCity

  • Prosjekt organisert av Oslo kommune. Samler en rekke aktører mot kommunens mål om kun bruk av nullutslippskjøretøyer i drosjenæringen innen første kvartal 2024. 
  • Utbyggingen av trådløs lading av el-drosjer er en del av denne satsningen. Bedriftene som bidrar her er Jaguar Land Rover, Cabonline (NorgesTaxi), Recharge Infra og amerikanske Momentum Dynamics. 
  • Oslo blir da verdens første by med trådløs hurtiglading. 

Oslo kommune leder prosjektet

– Det er svært gledelig at dette omfattende samarbeidsprosjektet har kommet i mål med både tekniske, praktiske og økonomiske løsninger som gjør at NorgesTaxi og Cabonline kan være først ut med å tilby taxier med denne verdensledende teknologien, fortsetter Kibsgaard-Petersen. 

Både Jaguar Land Rover og NorgesTaxi ble rekruttert til prosjektet av Recharge Infra (tidligere Fortum Recharge), og kjøpet av de 25 bilene gjøres av NorgesTaxis løyvehavere. I dag er kun 86 av totalt 1.800 drosjeløyver i Oslo elektriske. 

25 BLIR TAXI: Jaguar Land Rover leverer 25 eksemplarer av I-Pace til NorgesTaxi og Oslo kommunes prosjekt mot fossilfri drosjenæring i hovedstaden. Foto: Gard Setsaas

– Målet med prosjektet er å vise at trådløs hurtiglading for taxi er en løsning som fungerer godt ved at ellers uvirksom ventetid utnyttes til lading, uten at bilfører behøver å foreta seg noe som helst, skriver taxisjefen. 

Vil bytte ut hele bilflåten

Kibsgaard-Petersen forteller at NorgesTaxi og Cabonline ønsker å gå foran i arbeidet  i konvertering fra fossilt til fornybart drivstoff. Selskapet mener det vil være en viktig motivasjonsfaktor at kunder i stadig økende grad foretrekker miljøvennlige taxier, og at dette blir viktigere og viktigere som differensieringsfaktor også i et deregulert marked. 

– Vi har derfor iverksatt arbeidet med å bytte ut hele vår bilflåte i løpet av de neste tre årene. Dette betyr at hvert eneste bilbytte som våre løyvehavere foretar fremover, fortrinnsvis må gjøres til fordel for grønt drivstoff, forklarer Kibsgaard-Petersen. 

Pilotprosjekt til 8,4 mill.

Det er Fortum Recharge som leverer ladeprosjektet til hovedstaden, og som først kom med forslaget til kommunen. Sture Portvik er prosjektleder for elbil i Oslo kommune:

– Prosjektet har en ramme på 8,4 millioner kroner, for tre lokasjoner med trådløs lading installert i bakken. De samme stedene vil også ha mulighet for konvensjonell lynlading, sier Portvik. 

Induksjonsladerne som plasserer i bakken er håndbygget av amerikanske Momentum Dynamics, leveres til Recharge Infra som gjennomfører installasjon og drift, og koster 500.000 kroner stykket. Det er omtrent 20 prosent dyrere enn de som er langs veiene i dag. Portvik forteller at en konvensjonell ladestasjon med kabel til sammenligning ville kostet 420.000 kroner. 

ELBILPÅDRIVER: Sture Portvik er prosjektleder for elbil i Oslo. Kommunen har som mål at taxinæringen skal være «nullutslipp» innen første kvartal 2024. De trådløse ladestasjonene er et av virkemidlene for å nå dit. Foto: Privat

– Når vi ser hvordan piloten går kan vi enkelt gjøre om til bare kabel eller bare induksjon. Det er mer kostnadseffektivt enn å måtte gjøre alt på nytt en annen gang etter at vi har fått erfaring med denne løsningen. Hardwaren er ikke så dyr, det er byggingen som koster mest. Slik kan vi i fremtiden oppgradere ladepunktene enklere. 

Laderne vil i første omgang dukke opp i Olav Vs gate og deretter og delvis parallelt ved Skøyen drosjeholdeplass og Nydalen taxi-stand. I 2021 vil også Oslo S få trådløs lading ved sjøsiden. 

Portvik forteller at disse vil ha et mye mindre visuelt fotavtrykk enn konvensjonelle ladere da mesteparten er gjemt under bakken. 

Effektiviserer lading

 – Oslo kommune har som mål å redusere biltrafikken med 20 prosent. Samtidig er nyttetransporten ventet å øke med 36 prosent i de største byene i verden. Greier man altså ikke å gjøre denne transporten grønn, vil gevinsten av private elbiler blir spist opp av økt nyttetransport. Taxi er en del av dette segmentet, som vi forventer at vil vokse. Da blir det viktigere å stille miljøkrav, sier Portvik til Finansavisen. 

Det trådløse pilotprosjektet vil derfor spille en viktig rolle i Oslos miljøsatsning. Fra før av kan drosje- og varebilsjåfører søke støtte fra kommunen om å etablere ladepunkt på sin hjemmeadresse. Med trådløs lading åpnes muligheten for å fylle opp bilen nok til å gå i kontinuerlig skift, og lading skjer mens taxien eksempelvis venter på kunder, forteller Portvik. 

jaguar land rover
oslo kommune
Norgestaxi
taxi
Oslo
elbil
Motor
Nyheter
Nyheter
Bil