(
FinansavisenHverken kvinnen eller hennes advokat ønsker om å snakke med Finansavisen om søksmålet, bortsett fra å bekrefte at hun fortsatt er ansatt i Statoil.
): En oljemegler ansatt ved Statoil handelsbord i Stamford, Connecticut, USA, går rettens vei og krever minst 125.000 dollar, omlag én million kroner, i erstatning for kjønnsdiskriminerende lønnskompensering, skriver Finansavisen. Kvinnen, som etter hva Finansavisen forstår er i 40-årene, har jobbet i Statoil i 11 år. Hun jobber i et mannsdominert miljø, der det selges og kjøpes oljeprodukter for millioner av dollar hver eneste dag.Svært lønnsom meglerI stevningen til den føderale domstolen i Massachusetts hevder kvinnen ifølge Finansavisen at hun var den mest lønnsomme oljemegleren på sitt bord i årene 2013, 2014, 2015 og 2016. Likevel skal hun ha hatt dårligere grunnlønn og lavere bonusutbetalinger enn sine mannlige kolleger i samme team.Hun har hatt flere stillinger i selskapet. Da hun begynte i 2006 jobbet hun som analytiker. To år senere ble hun meglerassistent før hun i 2010 fikk stillingstittelen oljemegler. Hun jobber først og fremst med å megle olje som Statoil produserer ved Eagle Ford-feltet i Texas, og hun har hatt ansvar for ulike klientkontoer, blant annet til to raffinerier eid av PBF Energy.Ved Statoils kontor i Stamford arbeider det i underkant av 75 personer og rundt 35 prosent av de ansatte er kvinner. Saksøkeren jobber på et av oljemeglerbordene. Det ene håndterer globalt salg, og det andre, som hun tilhører, har ansvar for det nordamerikanske markedet. Alle de andre meglerne på bordet skal være menn.Bedt om å si hun var lesbiskI søksmålet nevner hun en episode da hun første gang kom til meglerbordet. Da skal en mannlig kollega ha sagt til henne «N.N., du er et lam i en løvehule, og du vil ikke lykkes»Kvinnen skal ha reagert negativt på måten hennes nye kollega ønsket henne velkommen og rapporterte kommentaren, som hun fant svært upassende, til sin leder. I søksmålet hevder hun at episoden aldri er fulgt opp videre mot vedkommende som kom med kommentaren.Da det ble klart at kvinnen skulle begynne på meglerbordet, henvendte en annen senior mannlig kollega seg til henne og spurte om hun var lesbisk. Hun svarte bekreftende på det. Da fikk hun, ifølge dokumenter som er oversendt retten, beskjed om at hun burde samle de andre meglerne på et møterom og fortelle dem alle om sin seksuelle legning før hun begynte å arbeide sammen med dem.– Statoil aksepterer ingen form for diskriminering på noe grunnlag. Vi oppfordrer enhver medarbeider som observerer noe de oppfatter som diskriminering til å ta dette opp med sin leder eller benytte vår varslingskanal der man også kan varsle anonymt dersom man ønsker det. Alle varsler om mulig diskriminering tas på alvor og følges grundig opp internt, skriver kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil i en e-post til Finansavisen.LikelønnsprinsippI avtaler Statoil har inngått med de ansatte heter det at «kvinner og menn skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi».I stevningen hevder advokaten at hans klient utfører likt arbeid som sine mannlige kolleger på meglerbordet, og hun har de samme ferdighetene som dem, legger ned den samme innsatsen og har det samme ansvaret. Hun skal også ha generert et større overskudd enn dem de siste tre årene, men likevel har hun lavere grunnlønn og bonusutbetaling enn sine kolleger.– Vi er uenig i påstanden om lønnsdiskriminering og kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av Statoil som gis i stevningen. Saken vil nå behandles i rettssystemet og vi er forberedt på å legge frem vårt syn der. Vi ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i media, uttaler Glad Pedersen i Statoil til Finansavisen.Les mer i dagens utgave av Finansavisen.