2. mai 2018 - Grand Hotel

Atferdskonferansen 2018

Konferansen for ledere som søker en forskningsbasert innsikt om atferdspåvirkning, mestring og atferdsøkonomi. I 2002 fikk professor og atferdsøkonom Daniel Kahnemann, («Thinking Fast and Slow») Nobelprisen i økonomi og i 2017 ble Nobelprisen igjen tildelt en atferdsøkonom; Professor Richard Thaler.

Se hele programmet

Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse:
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo
Sentralbord
Kundeservice