Dette er ikke en e-post fra Finansavisen!

Mange har mottatt denne e-posten, den er ikke sendt ut av Finansavisen. Det er beklagelig at dette skjer, men veldig lite man får gjort noe med. Vi oppfordrer til å markere e-posten som useriøs/spam og slette den. 

Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse:
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo
Sentralbord
Kundeservice