Valutastrateg spår resesjon i 2021

I 2021 tror DNB Markets-strateg Magne Østnor at amerikansk økonomi går inn i en resesjon, og at Fed svarer med rentekutt.

Den amerikanske sentralbanken (Fed) hevet som ventet styringsrentene med 25 basispunkter til 2-2,25 prosent på gårsdagens møte.«Etter åtte rentehevinger så langt i denne rentehevingssykelen og en rente ikke alt for langt fra det normale, fjernet sentralbanken henvisningen til at pengepolitikken er veldig støttende, skriver strateg Magne Østnor i DNB Markets i morgenrapporten.Det skyldes nok ifølge Østnor at ledigheten er lavere enn hva Fed mener er et langsiktig nivå, samtidig som inflasjonen er på målet.«Likevel, Fed signaliserer gradvise rentehevinger fremover, med en renteheving til i år, tre neste år og ytterligere en i 2020. Rentetoppen i denne sykelen ventes fortsatt på 3,5 prosent», heter det fra strategen. Han viser til at vurderingen av den langsiktige nøytrale renten ble løftet fra 2,9 prosent til 3,0 prosent.«De første anslagene for 2021 viser at mens median-forventningen til medlemmene i komiteen er at renten holdes uendret, er det noen som venter ytterligere rentehevinger og andre igjen som venter rentekutt. Det siste er godt i tråd med våre prognoser».ResesjonDNB Markets venter at Fed leverer ytterligere en renteheving i år og fire neste år, for så å avstå fra renteendringer i 2020. I 2021 tror Østnor at amerikansk økonomi går inn i en resesjon, og at Fed svarer med rentekutt.«Risikobildet vurderes fortsatt som balansert, og på pressekonferansen svarte sentralbanksjef Powell at tross mange bekymringer, var det vanskelig å se spor av handelskrig i tallene så langt».Vekstanslaget for 4. kvartal i år ble løftet med 0,3 prosentpoeng til 3,1 prosent for å reflektere den sterke utviklingen i det siste, ellers var det små endringer i makroanslagene.Falt tilbakeØkonomene i Nordea Markets tror fortsatt at sterk amerikansk vekst, store utbud av statsobligasjoner og det faktum at amerikanske renter er lite attraktive for utenlandske investorer som valutasikrer, vil gi tiårs-renter rundt 3,25 prosent ved årsslutt og godt over 3,5 prosent neste år. «Ti-års renter hadde steget over 25 basispunkter i ukene før møtet og det hadde nok bygget seg opp forventninger til at FED også skulle vise en høyere nøytral rente i sitt dotplot. De gjorde de ikke, og rentene falt derfor tilbake noen basispunkter etter møtet og handler nå rundt 3.04 prosent», heter det i morgenrapporten fra Lars Mouland.


Les også