Blystad roses av forvalter

Til tross for uroen som herjet finansmarkedene i fjor høst plasserte ABG et milliardlån for Songa Container. Uten Arne Blystad i kulissene kunne det blitt vanskelig.

– Arne Blystads rykte i markedet er grunnen til at han var en av veldig få som klarte å hente penger mot slutten av fjerde kvartal i fjor, sier investeringsdirektør Morten E. Astrup i London-baserte Storm Capital Management til Hegnar.no.Børsuro og et kraftig fall i oljeprisen førte til at kredittpåslagene økte og at markedet for nyutstedelser av high yield-obligasjoner i praksis stengte i midten av november.Likevel evnet meglerne på obligasjonsdesken til ABG Sundal Collier få uker senere å hente inn 130 millioner dollar, om lag 1,1 milliarder kroner, til Blystads ferske containerrederi, Songa Container.Det skjedde gjennom utstedelsen av et senior sikret obligasjonslån med tre års løpetid.Lånet ble plassert til en rente på tre måneders LIBOR pluss 6 prosentpoeng.Hegnar.no kjenner til at det var stor interesse både blant norske og utenlandske investorer for lånet der nettoprovenyet skal benyttes til finansiering av «scrubbere» og nedbetaling av utestående gjeld.– God risk/rewardAstrup, forvalter av high yield-fondet Storm Bond Fund, var blant dem som benyttet anledningen til å kjøpe obligasjoner i rederiet.Siden oppstarten i 2017 har det bygget opp en flåte på 15 såkalte feeder-containerskip med plass til mellom 1.000 og 5.000 containere.Containerrederiet er fondets femte største posisjon, ifølge en fersk oversikt.– Markedet for feeder-containerskip har vært dårlig lenge og ordreboken er blitt tynnet ut. 55 prosent lånegrad og positiv kontantstrøm med rater som er cirka 50 prosent under det historiske snittet gir etter vår mening god risk/reward i selskapet, sier Astrup.Han sier at den høye kupongrenten og en sterk eier spilte inn.Blystad er, sammen med investor Magnus Roth, rederiets største aksjonær.Duoen som innehar 37,6 prosent hver av Songa Container, var også de største eierne i tørrlastrederiet Songa Bulk som solgte alle skipene sine til Star Bulk rett før sommeren i fjor.– Vi fokuserer på selskaper der det er sterke eiere operasjonelt og finansielt. Da har vi en god mulighet til å løse problemer som oppstår underveis, men også betydelig større sjanser til å få tilbake pengene, sier Astrup.Meravkastning– Arne Blystad har vist seg å være eksepsjonell til å ta mulighetene når de er der, men enda viktigere – han selger når tiden er inne. Som aksjonær eller obligasjonseier kan man være sikker på at hovedeier ikke utvikler noe kjærlighetsforhold til investeringene sine, fortsetter forvalteren.– I Songa Bulk ga den strategien betydelig meravkastning til obligasjonseierne da selskapet ble solgt i fjor, sier han.En annen velkjent norsk forvalter som har kjøpt en post i Songa Container-lånet er Erlend Lødemel i Fondsfinans. Han gikk riktignok inn etter emisjonen til en noe lavere kurs.– Sikrede obligasjoner med høy kupong innen containershipping fremstår som relativt attraktive investeringer synes vi, sier Lødemel.Også han viser til at det ble en hyggelig reise for obligasjonseierne i Songa Bulk


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også