Valutastrateg: Dagens tall blant de aller viktigste

Det blir ikke mindre oppmerksomhet om de amerikanske nøkkeltallene fremover, ifølge DNB Markets-strateg Magne Østnor i DNB Markets.

Med en mer forsiktig og dataavhengig sentralbank, blir det ikke mindre oppmerksomhet om de amerikanske nøkkeltallene fremover, skal vi tro valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.«I så måte er dagens arbeidsmarkedstall blant de aller viktigste», skriver han i morgenrapporten fredag.- Skal stige videreStrategen peker på at arbeidsmarkedet i USA fortsetter å stramme seg til. I januar venter både DNB Markets og konsensus en halvering av jobbveksten til hhv. 150.000 og 165.000.«Dermed skal ikke nedstengningen av offentlig sektor ha påvirket sysselsettingstallene, men det kan ha påvirket arbeidsledigheten på samme måte som det løftet gårsdagens tall for førstegangssøkende til ledighetstrygd», skriver Østnor.Etter hvert som arbeidskraftsreserven tappes, som vi allerede ser tegn til ved at stadig flere bedrifter allerede melder om vanskeligheter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, tror valutastrategen lønnsveksten skal stige videre.«Selv om vi venter at også lønnsveksten avtar noe i januar (fra 0,4 prosent over måneden i desember til 0,3 prosent i januar), vil tallslippet fortsatt understøtte at arbeidsmarkedet i USA blir stadig strammere», heter det.Forsiktig oppgangFallet i energiprisene bidrar til at inflasjonen har falt i eurosonen. Men til tross for at lønnsveksten har tatt seg opp, har kjerneinflasjonen lenge holdt seg nær én prosent.«I januar ventes kjerneinflasjonen uendret på 1,0 prosent, og fremover venter vi en veldig forsiktig oppgang i inflasjonen, siden arbeidsmarkedet fortsetter å strammes til. Etter store svingninger i PMI for industrien her hjemme i sommer, har indeksen stabilisert seg på et nivå som indikerer solid aktivitet i industrien, til tross for oppbremsingen i Europa», skriver Østnor.Han mener utviklingen speiler både signalene fra Norges Bank egne regionale nettverk og sentralbankenes vurdering av norsk økonomi.Dagens tall, som er ventet å falle noen tideler til 55,5, vil ifølge Østnor neppe endre på de vurderingene.«Ei heller ledighetstallene bør gjøre det, det er sesongvariasjoner som vi tror skal løfte den registrerte ledigheten med en tidel til 2,4 prosent», avslutter strategen i rapporten.