Sjefstrateg om ukens høydepunkt

Det kommer i tillegg til inntjeningssesongen en rekke viktige nøkkeltall denne uken, der høydepunktet blir gitt fredag.

Eivind Yggeseth
Børs

De kommende ukene vil inntjeningssesongen være i fokus, både i USA og Europa. Det kommer i tillegg en rekke viktige nøkkeltall, der høydepunktet er arbeidsmarkedsrapporten fra USA på fredag.«Det ventes igjen en sterk rapport, med uendret arbeidsledighet på 3,8 prosent og 181.000 nye sysselsatte i april. Det ventes også høyere lønnsvekst, og som nevnt tidligere, er dette noe som kan legge press på selskapenes marginer fremover», skriver sjefstrateg Sigrid Wilter Slørstad i Nordea Markets i en oppdatering.Kan skuffeDet kommer også inflasjonstall fra USA, samt den ledende indikatoren ISM som er tett fulgt av investorer.Det kommer ledende indikatorer, PMI-er, også for en rekke andre regioner. Fra Kina får vi både de offisielle (NBS) og den uavhengige (Caixin) undersøkelsen for industrisektoren til uken.«Indeksene for industrisektoren i Kina har vist bedring de to siste månedene, og i og med at også andre indikatorer har vist tegn til bedring den siste tiden, vil markedet trolig bli skuffet dersom disse skulle falle tilbake», skriver Wilter Slørstad.I Europa kommer endelig avlesning av de ledende indikatorene, samt BNP-vekst for 1. kvartal.HoveddriverSentralbanken i USA (Fed) har vært hoveddriveren bak den sterke oppgangen i aksjemarkedet i år, så selv om det ikke ventes endringer i pengepolitikken, er rentemøtet viktig å få med seg.«Medlemmenes betraktning rundt inflasjon, og inflasjonsmålet vil trolig være det mest interessante. Forhandlingene mellom USA og Kina tas også opp igjen til uken, da handelsrepresentanter fra USA reiser til Kina på tirsdag. Visstnok er vise-statsminister Liu He ventet å reise til Washington tidlig i mai, og det spekuleres i om målet er å ha et utkast til avtale klart da», heter det i oppdateringen fra sjefstrategen.Inntjeningssesongen kommer til å fortsette å være i fokus, og i USA blir det travelt, med 166 selskaper på S&P500 som leverer resultater.

nordea markets
sigrid wilter slørstad
makro
viktige hendelser
Nyheter
Børs