Gjelsten kjøper mer eiendom i Bergen

Har slått kloa i kremtomt i sjøkanten.

HER VIL GJELSTEN BYGGE: Profier har sikret seg Hegreneset, og ser et betydelig potensial for boliger. Foto: Profier

Profier kjøper Rolf Olsen Hegrenes AS, som eier hele det tidligere industriområdet på Hegreneset i Bergen, går det frem av en pressemelding. 

– Boligmarkedet blir stadig mer selektivt. Skal vi være en stor aktør i Bergen, må vi ha de beste tomtene, sier Profiers Bergen-ansvarlige Gaute Henriksen i en kommentar.

Ifølge meldingen har Profier i tillegg kjøpt de resterende 50 prosentene i selskapene som eier utviklingseiendommene mellom Måseskjæret og Elsesro Brygge ved Bymuseet Gamle Bergen. 

Her har Profier over flere år vært utvikler og samarbeidspartner med Rolf Olsen Eiendomsselskap AS. Rolf Olsen-boden og Grønlandsboden med Mowi som leietaker følger også med i handelen.

Kjøpene gjennomføres i samarbeid med Profiers samarbeidspartner i Bergen, Storm Eiendom AS. Selger av samtlige eiendommer er Rolf Olsen Eiendomsselskap AS.

– Betydelig potensial

For tiden er mer enn 500 leiligheter under oppføring i Bergen i Profier-regi.

Nord på Hegreneset står enkle industribygg som selskapet forutsettes revet, og potensialet for boliger karakteriseres som stort.

Søndre del av Hegreneset preges av en over 50 meter kornsilo og bevaringsverdig bygningsmasse med pakkhus helt tilbake til 1760. Profier mener det her er et betydelig potensial for nye boliger «i samspill med det som skal bevares».

Selskapet har ansatt Gunnar Wiederstrøm som prosjektutvikler fra 1. januar 2020, og han vil jobbe mye med Hegreneset.

Profier eies av Profier Gruppen, hvor Bjørn Rune Gjelstens heleide Gjelsten Holding eier 80 prosent. Resten eies av daglig leder Lasse Lundhaug og hans Lundhaug Invest.