Rekordsalg av boliger for Notar: − Det er egentlig helt vanvittige resultater

Til tross for coronasituasjon og ferietid, kan Notar vise til rekordmange boligsalg.

GODT DRIV: I juni og juli solgte eiendomsmeglerforetaket Notar 479 boliger, noe som er en økning på 52 prosent sammenlignet med samme måneder i fjor. Her ved daglig leder Erik Pettersen. Foto: Privat
Bolig

− Det er egentlig et helt vanvittige resultater. Spesielt med tanke på den spesielle situasjonen vi har vært i, og strengt tatt fortsatt er i, sier Erik Pettersen, administrerende direktør i Notar, til Finansavisen.

Coronapandemien har ikke påvirket boligmarkedet i den grad man hadde fryktet. I juni og juli solgte eiendomsmeglerforetaket 479 boliger, noe som er en økning på 52 prosent sammenlignet med samme måneder i fjor.

Rask omstilling 

For Notars del mener Pettersen at rask omstilling og gode tilpasninger har vært avgjørende for at de nå leverer gode resultater i det som oppfattes som en utfordrende tid.

− Da lock-down ble en realitet, var vi raske til å iverksette tiltak. Allerede 17. mars, to virkedager etter at coronaen slo inn, var vi igang. Som et tiltak for å kutte kostnader ble alle ansatte i alle ledd delvis permittert. Men allerede 1. mai kunne vi bevege oss mot en normalisert situasjon igjen, sier Pettersen.

Da hadde meglersjefen gjort ulike tilpasninger og justeringer. Fokus på virtuell visning, gode bilder, og individuelle visninger var blant tilpasningene som ble gjort tidlig. I tillegg opprettholdt Notar salgsgarantien «No Cure, No Pay», som gjør at de som skal selge bolig ikke løper noen risiko ved å ha sine boliger ute for salg.

Lav rente påvirker

− Det er klart at rentesituasjonen har sitt å si. Den lave renten åpner opp for muligheter for mange, og det har vist seg å være høy etterspørsel etter brukte boliger i perioden, sier Pettersen.

I tillegg har det vært veldig bra trykk på markedet for fritidsboliger, som nok også delvis kan tilskrives situasjonen vi befinner oss i.

− Dermed oppnår vi gode salgspriser på boligene som selges. Det er også en viss kjøpekraft for førstegangsetablerere, i tillegg til at det er gunstig å gå inn i boligmarkedet nå, sier meglersjefen.

Lenger salgstid

Noe som må sies å være en konsekvens av coronatiden, er ifølge Pettersen at omløpshastigheten, tiden det tar å få solgt bolig, har økt på flere steder. 

− Det har ført til at vi sitter med større porteføljer av boliger for salg, og gjør at det krever mer arbeid for å få solgt boligene. Det er vel kanskje først og fremst på dette området at vi har lykkes, ved at vi var så tidlig ute med gode løsninger og tilrettelegginger for både egne ansatte, boligkjøpere og boligselgere, at vi har kunnet jobbe godt og hardt i tiden med begrensninger, påpeker han.

I sum har det altså gjort at Notar kan tegne seg for en rekordsommer. I tillegg har de økt markedsandelene i områdene der de har kontorer. Eiendomsmeglerforetaket har også benyttet tiden til å rekruttere mange nye ansatte i perioden.

Omsetningstallene viser en økning på 60 prosent og antall boliger som ble solgt viser en økning på 52 prosent i juni og juli. I 2019 hadde Notar en omsetning på 107,7 millioner kroner, og et driftsresultat på 12,6 millioner kroner før skatt.

− I et utfordrende år ligger vi faktisk godt an til at 2020 blir nok et år med vekst for selskapet, sier Pettersen.

notar
eiendomsmarkedet
boligmarkedet
boligsalg
Nyheter
Børs
Bolig