Kjempevekst for Tollefsens Heimstaden

Ivar Tollefsens Heimstaden har merket lite til coronaviruset, selv om de eier over 100.000 leiligheter i seks forskjellige land. 

SOLID VEKST: FOR Ivar Tollefsen og Heimstaden. Foto: Håkon Sæbø
Bolig

Heimstaden Bostad fikk inn leieinntekter på 3.308 millioner svenske kroner første halvår i år. Det var en økning på 68 prosent sammenlignet med samme periode året før. 

Merket lite til corona

Selskapet skriver i halvårsrapporten sin at det er begrenset hvor mye pandemien har påvirket driften til selskapet. Heimstaden har fått inn 99 prosent av leieinntektene mens coronaviruset har herjet, og de beregner at viruset har hatt en negativ effekt som tilsvarer ca. 8 millioner svenske kroner. 

– Til tross for den ekstraordinære situasjonen, har den økonomisk og operativ utvikling for Heimstaden har vært positiv. Betydelig driftsfokus har bidratt til stabile, lave ledighetsnivåer og ingen økninger i ubetalt leie. I tråd med vår strategi har vi også den økonomiske soliditeten og fleksibiliteten som trengs for å fortsette vår ansvarlige og bærekraftige vekst fremover, sier adm. direktør Patrik Hall.

Heimstaden Bostad

(Mill. SEK)1.H/'201.H/'19
Leieinntekter3.3081.967
Driftsresultat1.734993
Resultat før skatt4.6872.189

Over 100.000 leiligheter

I løpet av første halvår har Heimstaden kjøpt boliger og eiendommer for tilsammen 18.805 millioner svenske kroner – hvorav 69 prosent gjelder Residomo-konsernet i Tsjekkia, som består av blant annet over 42.500 leiligheter.  

Urealiserte verdiendringer på eiendommer var 3.510 millioner svenske kroner, opp fra 2.341 samme periode i fjor. 

Ved utgangen av perioden var den totale porteføljeverdien på 135,1 milliarder svenske kroner, med til sammen 100.123 husholdninger. Heimstaden har i tillegg til Tsjekkia, leiligheter og næringslokaler i Sverige, Danmark, Norge, Nederland og Tyskland.

Heimstaden AB

  • Ivar Tollefsen kontrollerer 98,4 prosent av stemmene i Heimstaden AB, som på sin side kontrollerer 52 prosent av aksjene i datterselskapet Heimstaden Bostad, hvor mesteparten av virksomheten foregår.
  • Selskapet har de seneste årene mangedoblet eiendomsporteføljen.
  • Ivar Tollefsen ligger på 12. plass på Kapitals liste over Norges 400 rikeste med en estimert formue på 23 milliarder kroner.
heimstaden
ivar tollefsen
heimstaden bostad
Ivar Erik Tollefsen
Nyheter
Børs
Bolig