– Oslo har nådd pristoppen for nå

Ifølge sjefen for Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, er pristoppen nådd i hovedstaden. Den nasjonale toppen vil snart nås, mener han.

TOPPEN NÅDD: – Etter prisfall to måneder på rad, konstaterer vi at Oslo har nådd pristoppen for nå, og vi tror at den nasjonale pristoppen snart nås, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Foto: Iván Kverme
Bolig

– Etter prisfall to måneder på rad, konstaterer vi at Oslo har nådd pristoppen for nå, og vi tror at den nasjonale pristoppen snart nås, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Han viser til at boligmarkedet fortsatt er preget av høy omsetning over store deler av landet. 

– Samtidig ser vi tendenser til at flere trekker ut av Oslo til fordel for mindre byer i nærhet til Oslo. Dette må særlig ses i sammenheng med prisnivå, men også endrede boligpreferanser under pandemien, sier Geving.

Svak utvikling i april

Boligprisene steg med 0,2 prosent i april, ifølge tall fra Eiendom Norge onsdag. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent.

Boligprisene er nå 12,2 prosent høyere enn for ett år siden.

I Oslo falt boligprisene 0,6 prosent på månedsbasis i april, men er likevel 15,7 prosent høyere enn for ett år siden.

– Når samfunnet gjenåpnes vil nye forbruksmuligheter og noe høyere renter reversere priseffektene i boligmarkedet. Det er mer sannsynlig med en moderat priskorreksjon ned fra svært høye nivåer enn videre prisvekst gjennom 2021, sier Geving.

På lengre sikt tror han på en vesentlig mer forsiktig boligprisvekst enn vi har sett under pandemien.

Gode nyheter

Fallende boligpriser er gode nyheter, ifølge Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

– En gledelig nyhet og lettelse for alle som skal inn på boligmarkedet, sier han.

Sjeføkonomen mener den kraftige boligprisveksten det siste året har vært meget uheldig. 

– Økte boligpriser og økt gjeld går hånd i hånd. Tosifret boligprisvekst svekker både finansiell stabilitet og langsiktig vekstevne i norsk økonomi. Samtidig skapes det et klasseskille mellom de som eier bolig og de som står utenfor boligmarkedet. sier Frengstad Bjerknes.

Spesielt interessant er det ifølge sjeføkonomen at boligprisene nå har falt to måneder på rad i hovedstaden. 

– Oslo er ofte en bjellesau for den nasjonale utviklingen. Nedkjølingen kan nok til en viss grad tilskrives videreføringen av utlånsforskriften og utsikter til økt rente. Innstrammingen blir tydeligst i det euforiske Oslo-markedet hvor bankene i størst grad har benyttet fjorårets midlertidige unntak i utlånsforskriften, sier Frengstad Bjerknes.

Han peker samtidig på at det fortsatt er en enorm etterspørsel etter bolig og at det selges rekordmange boliger. 

– Det er derfor viktig å understreke behovet for økt byggetakt i pressområder samt at det fortsatt haster med en renteøkning, sier Frengstad Bjerknes.