Bouvet deler ut 43.751 bonusaksjer

2.256 bonusaksjer ble tildelt primærinsidere i selskapet.

BONUSAKSJER: Bouvet har tildelt 43.751 bonusaksjer til deltagere i aksjekjøpsprogrammet for 2017. Foto: Helene Abusdal

Bouvet har ifølge en melding tildelt 43.751 bonusaksjer til deltagere i aksjekjøpsprogrammet for 2017. 

Bonusaksjene er kostnadsfrie for mottagerne. 

Bouvet eier etter dette 23.953 egne aksjer. Transaksjonene er gjennomført som et ledd i det etablerte aksjekjøpsprogrammet for selskapets ansatte.

Aksjer til primærinsidere

2.256 bonusaksjer ble tildelt primærinsidere i selskapet. Axel Borge ble tildelt 177 aksjer, og eier etter dette 5.745 aksjer i selskapet. 

Per Gidfors ble tildelt 177 aksjer, og sitter etter dette med 2.404 aksjer i selskapet. Bjarte Gudmundsen ble tildelt 177 aksjer. Etter dette eier Gudmundsen 10.941 aksjer i selskapet. 

Anne Hasselgreen ble tildelt 177 aksjer i selskapet, og ny beholdning er dermed 19.642 aksjer i selskapet. Arne Hermansen ble tildelt 177 aksjer. Etter dette eier Hermansen 17.016 aksjer i selskapet. 

Trude Hole ble tildelt 177 aksjer, og sitter dermed på 1.808 aksjer i selskapet, mens administrerende direktør Sverre Hurum ble tildelt 177 aksjer og eier nå 491.956 aksjer i selskapet. 

Laila Jøssund ble tildelt 44 aksjer. Etter dette eier Jøssund 2.706 aksjer i selskapet. Bjørg Peggy Lyngstad ble tildelt 44 aksjer, og sitter nå på 2550 aksjer i selskapet, mens Jochen Mueller ble tildelt 44 aksjer, og eier 2456 aksjer i selskapet. 

Erik Stubø ble tildelt 177 aksjer, og sitter nå på 23.8456 aksjer i selskapet, mens Per Gunnar Tronsli ble tildelt 177 aksjer og eier 6.253 aksjer i selskapet. 

Eirik Vefsnmo ble tildelt 177 aksjer, og sitter dermed på 56.956 aksjer i selskapet, mens Lisbeth Sneve Viker ble tildelt 177 aksjer og sitter på 7.630 aksjer i selskapet. 

Anders Volle ble tildelt 177 aksjer. Etter dette eier Volle 11.6328 aksjer i selskapet.