Børsnykommer: – Skal gjøre 1-2 oppkjøp per år

– Det tror vi er viktig for å vokse videre ut i Europa og etter hvert Amerika, sier konsernsjef i Volue, Trond Straume.

Børs

– Vi etablerte Volue VOLUE-ME fordi vi ser at våre kunder har et behov for ende-til-ende digitalisering av sine arbeidsprosesser. Det å ta selskapet på børs vil gi oss en mulighet til å søke konsolidering i det vi opplever som et veldig fragmentert konkurransemarked, sier konsernsjef i Volue, Trond Straume til Finansavisen. 

Han forteller at Volue, som i dag noteres på Merkur Market, ble lansert i mars i år, som et resultat av sammenslåingen av fire datterselskaper av Arendal Fossekompani: Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight.

– Vi er et selskap som i fjor omsatte for 800 millioner kroner, med en EBITDA-margin på 22 prosent. Våre endemarkeder øker sine investeringer 10 prosent år på år, og fra et software-perspektiv betyr det en dobling i software-«spend» , sier Straume, og fortsetter; 

– Vi tror på en årlig vekst over tid på 15 prosent, så jeg tror vi har ganske gode forutsetninger for å lykkes de neste årene i de markedene vi opererer i. 

– Et klart skifte

Volue-sjefen mener timingen for å gå på børs nå, er riktig for selskapet. 

– Vi opplevde som alle andre i midten av mars at vi med 500 ansatte fikk 500 hjemmekontor, og det var selvfølgelig en litt for spennende øvelse for oss, som for alle andre. Men vi opplevde at våre kunder tok kontakt med oss og ville ha trygghet og sikkerhet på at vi fortsatte å levere tjenester for de, sier Straume, og legger til:

–  Vi har sett en fin vekst på topp- og bunnlinjen gjennom coronaperioden, så vi er optimistiske for at behovet for digitale løsninger fra gode leverandører blir bare viktigere og viktigere, i et marked sånn som nå. 

– Også om man skulle gå fra en coronapandemi, tilbake til en mer normal hverdag?

– Ja, vi tror det. For det vi ser som et klart skifte, det er at de markedene vi opererer i, som har vært relativt konservative, de har gjort et veldig stort sprang på digitalisering gjennom denne perioden. Det er en digitalisering som vi er trygge på at bare vil fortsette og fortsette i årene fremover. 

Skal vokse gjennom oppkjøp

Når selskapet noteres i dag er det med en rekke kjente investorer på eiersiden. Blant annet Sissener, Andenæsgruppen, Centragruppen. ABG Sundal Collier og KLP. 

Også investeringsdirektør Pernille Christensen i C WorldWide Norge kunne under Investordagene 2020 fortelle at de er med som aksjonær i Volue

Straume beskriver den kjente aksjonærbasen som en flott anerkjennelse for selskapet. 

– I tillegg til at vi skal bidra til en aktiv konsolidering i markedet gjennom oppkjøp, så tror jeg det er med å styrke vår troverdighet. Vi er tross alt et relativt lite selskap i et lite land, så det å ha sterke og gode eiere med oss når vi skal vokse videre ut i Europa, det tror jeg skaper troverdighet og trygghet for våre kunder. 

Per i dag sier Straume at Volue ikke har noen direkte konkurrenter, men han er ydmyk på at det ikke kommer til å vare evig. 

– Vi tror på en konsolidering av markedet. Det som er typisk er hvis man ser på en leverandør til kraftmarkedet, så støtter de gjerne det vi kaller en "asset type", gjerne programvare for vannkraft, sol, vind eller termisk og kanskje integrasjon mot en kraftbørs, sier Straume, og fortsetter: 

– Volue støtter produksjon fra alle mulige slags krafttyper: vann, vind, sol, batteri og termisk mot flere forskjellige markedet på tvers av de europeiske kraftbørsene. Det tror vi en unik fordel for Volue.

Han mener selskapet har kapasitet og båndbredde til å gjøre 1-2 oppkjøp per år. 

– Det tror vi også er viktig for å vokse videre ut i Europa og også inn i Amerika, som vi tror på på sikt, sier Straume. 

– Hva slags selskap ser dere etter da?

– Vi ser typisk etter selskaper som operer i det europeiske landskapet, som har evnen til å styrke det vi tilbyr langs verdikjeden. Vi tror også på oppkjøp som kan være med å styrke vår markedstilgang i markeder hvor vi ikke er så sterke foreløpig. 

volue
kraft
kraftmarkedet
digitalisering
trond straume
pernille skarstein christensen
jan petter sissener
merkur market
Nyheter
Børs