Debatt om grønnvasking for døve ører?

Bærekraft som begrep er i ferd med å bli uthulet: fancy bærekraftsrapporter, grønne reklamebudskap, festtaler uten bevisførsel. Det skriver Silje Bareksten og Ida Pernille Hatlebrekke.

HAR FLERE KANDIDATER: Poenget er ikke å henge ut Elkjøp som enkeltaktør. Aktører som XXL, Boozt, Komplett og Lyko har deltatt i lignende grønnvaskingskampanjer, hevder artikkelforfatterne. Foto: Jørgen Hyvang
Debattinnlegg

I et innlegg i Finansavisen tidligere denne uken utfordret vi varehandelsbransjen, Virke og NHO til å ta tak i den utbredte praksisen med grønnvasking i norsk næringsliv; sist demonstrert gjennom Elkjøps «Green Weekend». Vi registrerer at Virke-direktør Ivar Horneland Hansen, i sitt tilsvar til oss, ber regjeringen om drahjelp for å sikre omstilling. Det er positivt at Virke kjemper for rammebetingelser som kan gjøre bærekraftig forretningsdrift lønnsomt. Men her mener vi Horneland unnviker debattens hovedtema, og legger ansvaret over på det offentlige. Grønnvasking er et gjennomgående problem i norsk varehandel, hvor samtlige av Virkes medlemmer er representert, og nå må det tas grep.

Det grepet er det vi, bransjen og næringslivet selv som må ta. Vi kan ikke sitte og vente på politiske vedtak og at offentlig byråkrati skal iverksette handling, det vil ta årevis. Det må tas et oppgjør med hvordan varehandelen proklamerer ambisjoner på bærekraft i det ene øyeblikket og initierer tvilsomme markedsføringstiltak som girer forbruk i det neste – og hvem er bedre til å gjøre det enn bransjen selv? Vi viste til nettopp Elkjøps «Green Weekend»-kampanje fordi Elkjøp selv er bevisst på forvekslingen som skjer med miljøinitiativer. Hvorfor velger Elkjøp å legge seg så tett opp til en miljøkampanje at en egen disclaimer er nødvendig? Det er villedende, flaut, og det strider trolig mot markedsføringsloven.

Silje Bareksten. Foto: Nor-Shipping
Ida Pernille Hatlebrekke. Foto: OIW

Poenget er ikke å henge ut Elkjøp som enkeltaktør. Aktører som XXL, Boozt, Komplett og Lyko har deltatt i lignende grønnvaskingskampanjer. Poenget er den alvorlige og diametrale motsetningen mellom handling og ord i varehandelens miljøarbeid. Bærekraft som begrep er i ferd med å bli uthulet: fancy bærekraftsrapporter, grønne reklamebudskap, festtaler uten bevisførsel. Virkemidler som lurer forbrukere, tillitsbrudd, løgn. Alle vil ha gode karakterer, men ingen vil følge med i timen og gjøre leksene. Sånn kan det ikke fortsette.

Varehandelen er i en særstilling, tett på forbrukerne med unik mulighet for å informere og oppfordre til bedre miljøvalg. Vi mener at det kan gi store miljøgevinster på sikt om varehandelen benytter denne tilliten til å gjøre godt. Det er en ærlig sak at bærekraftsarbeid er «work in progress», og vi forstår at kommunikasjonsavdelingen enkelt kan bli gitt jobben med å snakke om bærekraft.

Det er ikke en skam å ikke ha klart å bli bærekraftig i 2020, det er det de aller færreste som er. Men: det er en skam å utnytte virksomheter som jobber hardt, investerer og innoverer for å omstille seg til grønnere drift. Retningslinjer som setter en stopper for grønnvasking, samt en holdningsendring må derfor til. Vi foreslår et knippe konkrete tiltak mot grønnvasking som kan være til hjelp:

Så, Erik Sønsterud og Elkjøp – hva er planen?
  • Utarbeide en plakat mot grønnvasking initiert av bransjeorganisasjonene og Forbrukertilsynet, i samarbeid med aktører som Markedsføringsforeningen, næringslivsorganisasjonen Skift og Miljøorganisasjonen Zero, med mål om bred forankring og oppslutning fra hele varehandelen.
  • Etablere en bransjespesifikk kommunikasjonsveileder som belyser vanlige fallgruver, og gir tydelige retningslinjer for hvor grensen for ulovlig markedsføring og grønnvasking går.

Vi mener også at:

  • Forbrukertilsynet bør vurdere å iverksette hardere økonomiske sanksjoner for brudd på markedsføringsloven, spesielt rettet mot grønnvasking
  • Virke og NHO bør etablere en proaktiv dialog med sine medlemmer om markedsføring som er i gråsonen og grenser til grønnvasking
  • Bransjeorganisasjonene bør etablere egne arenaer, prosjekter og prosesser hvor virksomhetene som demonstrerer mest kreativitet og slagkraft i arbeidet med å bli bærekraftige, gjenkjennes og premieres.

Det aller viktigste og beste virkemiddelet er at toppledelsen går aktivt inn og setter miljø og miljøtiltak på agendaen i sine virksomheter. Vi synes det er på sin plass at bransjen selv svarer oss forbrukere på hva de har tenkt å gjøre.

Så, Erik Sønsterud og Elkjøp – hva er planen?

Silje Bareksten

Bærekraftsansvarlig i 3 Norske

Ida Pernille Hatlebrekke

Kommersielt ansvarlig og bærekraftsleder i Looping

elkjøp
xxl
3 norske
looping
bærekraft
grønnvasking
virke