Digital topplassering innen rekkevidde

Norge er på pallen i EUs digitaliseringskåring. Tar flere steget inn i skyen, kan vi nå helt til topps, skriver Hans-Henrik Merckoll. 

I TET I EU-KÅRING: Norge er på pallen i EUs digitaliseringskåring takket være at vi har en befolkningen som er digitalt modne. Foto: Liv Tone Otterholt
Debattinnlegg

På pallen. Norge ble nylig kåret til en tredjeplass i EUs digitaliseringskåring. Det er Europakommisjonen som står bak indeksen som publiseres hvert andre år. Vi er enig med digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) i at dette er gledelig, og at regjeringens satsning på digitalisering gir resultater. Samtidig er det interessant å se bak tallene.

Det som er spesielt for Norge er at befolkningen er digitalt modne. Både unge og gamle

Det som er spesielt for Norge er at befolkningen er digitalt modne. Både unge og gamle. Andelen eldre som er på internett nærmer seg 90 prosent. Og hele 98 prosent av dem bruker nettbank. Det viser tall fra Siva og Finans Norge. Det er intet mindre enn imponerende. Stort sett samtlige av oss andre er på internett, og vi bruker digitale løsninger aktivt, både i private og sosiale sammenhenger, og i forbindelse med studier og arbeid.

Hans-Henrik Merckoll. Foto: Henrik Charlesen

Vi har god nettilgang også. Uansett hvor vi er. Norge skårer høyt på utbredelse av bredbånd og mobilnett. Det har vi nytt godt av i forbindelse med coronapandemien. Det gjorde at vi kunne holde viktige funksjoner i gang.

Vi har den mest digitalt modne befolkningen, og sammen med Danmark har vi den beste nettilgang av alle land i Europa. Det er særlig disse to faktorene som skiller oss fra andre land som ikke når opp i kåringen. Vår digitalt modne befolkning er et viktig nasjonalt fortrinn for oss. Ikke minst er det en viktig drivkraft fremover. Befolkningen vil forvente og stille krav til gode digitale løsninger i alle livets situasjoner, enten vi opptrer som privatpersoner, kunder, brukere, studenter eller arbeidstakere. For å holde tritt, må både næringslivet og offentlig sektor utvikle morgendagens digitale løsninger. Det forutsetter at de har den digitale grunnmuren – infrastrukturen – på plass.

Flere må opp i skyen. Da kan de konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, og raskere svinge seg rundt når de ser nye muligheter. Kostnader kan reduseres og produktiviteten kan økes

Mange virksomheter har både data og ideer som kan brukes til å utvikle nye digitale løsninger, men er innelukket på gamle plattformer. Det er lite gunstig eller umulig å bygge noe nytt basert på et slikt utgangspunkt. Flere må opp i skyen. Da kan de konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, og raskere svinge seg rundt når de ser nye muligheter. Kostnader kan reduseres og produktiviteten kan økes. Fordelene er så mange at alternativene blir uinteressante for de fleste.

Noen har gått foran. Norske banker har gjort en formidabel jobb, og er langt fremme. Vi har gått fra bankkøer, sjekkhefter og reisesjekker til nettbank, Vipps og tæpping på noen tiår. Skatteetaten likeså. Flere av oss grøsser ved tanke på den tiden da vi måtte fylle ut selvangivelsen og stille oss i kø ved ligningskontoret før midnatt for å rekke fristen. Overgangen til ferdigutfylt selvangivelse og nettbaserte løsninger har gitt store gevinster, både for oss skatteytere og for Skatteetaten. Dette er de gode eksemplene. Andre deler av næringslivet og offentlig sektor har mye å gå på.

Velferdssamfunnet vårt knaker i sammenføyningene

Topplassering innen rekkevidde. For vi står foran noen utfordringer. Velferdssamfunnet vårt knaker i sammenføyningene. Vi trenger å omstille oss. Både i næringslivet og i offentlig sektor.

Med omstilling kommer behovet for å rendyrke egen kjernevirksomhet og utvikle nye digitale løsninger. Løsninger som kan komme oss til gode. I form av bedre produkter og tjenester. I form av bedre kommunikasjon. I form av mer produktive arbeidsprosesser. I form av fremtidig verdiskapning.

Mulighetene teknologien gir har kommet til et punkt der det nesten blir umulig å skille mellom forretningsstrategier og IT-strategier. Virksomhetene blir teknologiselskaper. Da er skyløsninger en viktig del av svaret. Det gir best tilgang til ny programvare, teknologi, sikkerhet, skalerbarhet og effektiv drift. Alle virksomheter i Norge, både offentlige og private, må i skyen for å kunne bære morgendagens digitale løsninger. Da er også topplasseringen innen rekkevidde.

Hans-Henrik Merckoll

Adm. direktør i IBM Norge