Publisert 13. sep. 2020 kl. 19.29
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 528 ord
INGEN NIKKEDUKKE: Abelia har høye forventninger til Arbeiderpartiets programkomité og Jonas Gahr Størenår det gjelder å bidra til utviklingen av et kunnskapsbasert, innovativt og globalt konkurransedyktig næringsliv. Foto: NTB Scanpix

Ganske så enig med Digital-Jonas

Jonas Gahr Støre nikker til jobbskaping, eksportnæringer og digitalisering, det liker Abelia og Øystein Søreide Eriksen.

Mens NHOs ferske veikart har preget norske medier den siste tiden, kan Klassekampen rapportere at Jonas Gahr Støre nikker til behovet for flere jobber, mer eksportnæring og digitalisering. Det er utvilsomt viktig nikking, uten at Støre skal beskrives som noen nikkedukke av den grunn.

En av de viktigste oppgavene som leder av Arbeiderpartiet og partiets programkomité er å bidra til utviklingen av et kunnskapsbasert, innovativt og globalt konkurransedyktig næringsliv

Dette viser at Arbeiderpartiet og Abelia på flere områder har felles ståsted. Derfor har jeg også store forventninger til utkastet til deres partiprogram som nå er i støpeskjeen.

En av de viktigste oppgavene som leder av Arbeiderpartiet og partiets programkomité er å bidra til utviklingen av et kunnskapsbasert, innovativt og globalt konkurransedyktig næringsliv. Dette vil være avgjørende for å sikre framtidig velferd, sysselsetting og et næringsliv som skal bidra til å løse vår tids største utfordringer.

Øystein E. Søreide. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Det er fort gjort å la seg rive med av polemikk og debatter om skattenivå, privatisering og offentlig sektors andel av BNP. Dette er enormt viktige temaer som skal og må debatteres, men som fort kan gi tunnelsyn. La oss heller rette blikket mot det Støre nikker til, nemlig jobbskaping, eksportnæringer og digitalisering.

For å utvikle jobber for fremtiden er vi avhengige av å ha de rette virkemidlene. Samfunnsutfordringene vi står overfor går på tvers av sektorer og er tverrfaglige. Det er behov for innovasjonsvirkemidler som inkluderer hele samfunnet; privat næringsliv, offentlig sektor og sivilt samfunn.

Eksport er viktig for mange typer bedrifter, ikke bare de som driver med gass eller fisk. De fleste norske bedrifter har et begrenset vekstpotensial i Norge eller Norden. Derfor er det viktig at norsk innovasjons- og næringspolitikk har som mål at bedrifter skal vokse i internasjonale vekstmarkeder. Norske oppstarts- og vekstbedrifter bør tidlig eksponere seg for det internasjonale markedet. Dette krever en særskilt oppmerksomhet i næringspolitikken på alle nivåer, fra det kommunale til det internasjonale virkemiddelapparatet. Samtidig må politikken gjøre Norge til et attraktivt land å bygge innovasjoner og nytt næringsliv i.

Norge må ha som utgangspunkt og ambisjon å bygge en datadrevet økonomi i verdensklasse. Det krever at deling av offentlige data er regelen, ikke unntaket, og at Norge fortsetter det internasjonale samarbeidet for datadeling og regulering

Ser vi på digitaliseringsfronten, er det tydelig at muliggjørende teknologier som kunstig intelligens og tilgangen til data er en forutsetning for å kunne fostre digitale økosystemer for fremtiden. Hvordan vi evner å tilegne og nyttiggjøre oss data i Norge vil ha betydning for vår fremtidige vekst og kan gi oss et reelt konkurransefortrinn. Norge må ha som utgangspunkt og ambisjon å bygge en datadrevet økonomi i verdensklasse. Det krever at deling av offentlige data er regelen, ikke unntaket, og at Norge fortsetter det internasjonale samarbeidet for datadeling og regulering.

Det gleder norske teknologi- og kunnskapsbedrifter når Jonas Gahr Støre nikker til jobbskaping, eksport og digitalisering. Jeg håper og tror nikkingen fører til politikk som skaper jobber med gode fremtidsutsikter, og som bringer de nye eksporteventyrene opp og frem. Med andre ord en politikk som gir Norge muligheten til å ta klatretrøya, og på sikt ledertrøya, i digitaliseringsracet.

Øystein E. Søreide

Adm. direktør i Abelia