Vi trenger smilefjes for bilvask

Det omsettes svarte bilvasktjenester for mer enn 200 millioner kroner årlig, skriver Iman Winkelman i Virke Handel.

MYE SNUSK: I markedet for bilvask er det krevende for forbrukerne å velge riktig, skriver artikkelforfatteren. Foto: Dreamstime
Debattinnlegg

Bilvaskbransjen er blitt hyppig kontrollert de senere år. Samtidig konkluderte A-krimsenteret nylig med at det fremdeles avdekkes skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på arbeidsmiljøloven og ulovlig arbeid i deler av bransjen.

Iman Winkelman. Foto: Virke

Økt kontroll- og tilsynsvirksomhet i seg selv ikke er nok for å komme den useriøse delen av bilvaskbransjen til livs. Skal kampen mot useriøsitet vinnes, må myndighetene også gjøre det lett for forbrukerne å velge riktig.

Besøker vi et spisested, gir Smilefjes-ordningen oss informasjon om de hygieniske forholdene på stedet

I markedet for bilvask er det krevende for forbrukerne å velge riktig. Dette er et marked der mange av aktørene tilsynelatende opptrer i tråd med myndighetenes krav. Samtidig har Samfunnsøkonomisk Analyse beregnet at det omsettes svarte bilvasktjenester for mer enn 200 millioner kroner årlig. Satt i perspektiv, tilsvarer dette beløpet bilvaskomsetningen til en middels stor bensinstasjonskjede. Mange forbrukere opplever det som vanskelig å avgjøre om virksomheten de oppsøker, driver seriøst eller ikke.

Myndighetene har etablert ordninger som gjør det lett for forbrukerne å finne frem til godkjente bilverksteder. Besøker vi et spisested, gir Smilefjes-ordningen oss informasjon om de hygieniske forholdene på stedet. Dette reduserer markedsgrunnlaget til de useriøse aktørene. Vi mener myndighetene må gjøre det like lett å velge finne frem til et seriøst bilvaskfirma som et profesjonelt bilverksted.

Da A-krimsenteret i Oslo og Akershus kontrollerte 37 bilvaskvirksomheter i fjor høst, ble det uten unntak funnet brudd på arbeidsmiljøloven. I halvparten av virksomhetene fant kontrollørene personer som ikke har vært registrert som ansatte eller hadde fått innberettet lønn. Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å få øye på dette som forbruker. Vi ber med utgangspunkt i dette Stortinget bidra til at det kommer på plass en godkjenningsordning for bilvask. Kampen mot arbeidslivskriminalitet må vinnes gjennom å involvere forbrukerne tettere i kampen mot useriøsitet. Ensidig satsing på kontrollvirksomhet er ikke nok.

Iman Winkelman

Leder i Virke Servicehandel

virke
iman winkelman
bilvask
smilefjesordningen
skatteunndragelse
svart arbeid
Nyheter
Debattinnlegg