Hjemmekontor: Økt produktivitet, mindre innovasjon

Produktiviteten på hjemmekontoret er den samme og til og med litt bedre. Skaden kommer i neste omgang, skal man tro NHH-professor Tor W. Andreassen.

TUNNELJOBBING: Ingen Zoom- eller Teams-funksjon eller raske e-poster kan kompensere for dialogen i fysiske møter, skriver Tor W. Andreassen, som støtter seg på forskning fra Wharton Business School i Pennsylvania. Foto: Bloomberg
Debattinnlegg

I en ny studie fra professor Michael Parke ved Wharton Business School, finner han at produktiviteten under covid-19 er stabil eller høyere for en rekke virksomheter som beveget seg over til hjemmekontor – motsatt av hva mange trodde. Mens dette er gode nyheter, er det dårlige nyheter at invensjonsjobbing (utvikling av noe nytt) har falt når både ledere og ansatte må jobbe hjemmefra og dermed føler seg koblet fra fellesskapet.

Tor W. Andreassen. Foto: Jone Frafjord

Nå er det ikke unaturlig at man under en krise opplever økt kommersiell risiko og kutter i investeringer til invensjonsprosjekter. All erfaring tilsier at sannsynligheten for en vellykket innovasjon (en invensjon som blir tatt i bruk av mange) er lav – selv under normale forhold. Men man finner også at invensjonsprosjektene blir færre når det er vanskelig å jobbe sammen. Ingen Zoom- eller Teams-funksjon eller raske e-poster kan kompensere for dialogen i fysiske møter hvor ideer bygger på hverandre i en dynamisk oppildnet, kreativ prosess hvor tankerekker utvikles, argumenter styrkes/svekkes, og deltagerne tegner på tavler og vegger.

Betydningen av dialogen og den kreative prosessen blir fremhevet av Steven Johnson i boken «Where do great ideas come from». Her beskriver han hvor viktig det er, i en iterativ prosess, å tenke alene og utvikle tanker og ideer i dialog med andre. Nøkkelen til gode invensjonsprosesser er dialog og samarbeid – noe som blir vanskeliggjort når det skal skje gjennom en PC-skjerm.

Parkes studie hentet stemmer fra 9.000 ledere og ansatte i 15 store virksomheter i ulike europeiske land med om lag 600 respondenter i hvert land. Bare 15 prosent av virksomhetene hadde fleksible arbeidsformer før pandemien. Innen sommeren hadde tallet økt til 76 prosent. Hele 88 prosent av de spurte regnet med at den fleksible arbeidsmåten ville fortsette etter pandemien.

Mens alt dette gode er bra for de ansatte og bedriften, lider altså invensjonsarbeidet i virksomheten

For bedriftens produktivitet er dette gode nyheter. Ansatte gir uttrykk for at livet er lettere. De slipper å stå i kø eller ta overfylt kollektivtrafikk, de kan ha en avslappet klesstil, ha hjemmeatmosfære på jobben og ofte et kjæledyr innen rekkevidde. Når man i tillegg ikke blir avbrutt av kolleger som stikker hodet inn på kontoret eller blir hengende ved kaffemaskinen, er det lett å forstå hvordan man hjemme kan konsentrere seg over lengre tid og dermed får gjort mye.

Mens alt dette gode er bra for de ansatte og bedriften, lider altså invensjonsarbeidet i virksomheten. Fordi invensjoner danner grunnlaget for morgendagens innovasjoner og fremtidige inntekter, er et fall i invensjonsarbeidet problematisk. For å ikke miste verdifull kraft i markedet, er det viktig at man finner løsninger.

Ifølge Parke er det tre ting ledere kan gjøre. For det første kan de gi de ansatte tilgang til en portefølje av ulike samarbeidsverktøy. Når de kan velge blant flere, finner de det som passer best for dem. For det andre må man trene de ansatte til å jobbe på avstand. Å jobbe hjemmefra er ikke en medfødt egenskap, og litt trening hjelper blant annet for å etablere gode arbeidsvaner – begynne, ha lunsj, og slutte på definerte tidspunkter. For det tredje er det viktig å finne frem til regulære kontaktpunkter med teamet og holde fast i dem.

I Norge har vi sett en økning i ensomhet og sosial isolasjon. Dette krever oppmerksomhet. Den andre lærdommen er at mens noen blir bedre av å jobbe hjemmefra, er det andre som gjør det dårligere. Spesielt gjelder det oppgaver hvor man er avhengig av dialog og prosesser for å utvikle nye måter å løse gamle problemer på – invensjonsoppgaver.

I en tjenesteøkonomi kan innovasjoner ofte være viktigere enn produktivitet for å skape kundeverdier

Effekten er ikke merkbar på kort sikt, men når virksomhetene sakter akterut ut i omfang og kraft i innovasjonene, blir man raskt oppfattet som mindre innovativ og dermed mindre attraktiv i markedet. Det siste er dårlig nytt for lojalitet, gjenkjøp, kundenes livstidsverdi, kundebasens økonomiske verdi og dermed firmaverdi.

I en tjenesteøkonomi kan innovasjoner ofte være viktigere enn produktivitet for å skape kundeverdier. Det er derfor å håpe at vi sammen finner en permanent løsning for pandemien. Ingen er trygge før alle er trygge!

Tor W. Andreassen

Professor ved NHH og leder av forskningssenteret Digital Innovations for Growth – DIG

nhh
dig
tor w. andreassen
hjemmekontor
wharton school of business
produktivitet
Nyheter
Arbeidsliv
Debattinnlegg