Teknologiåret 2021

I Norge er teknologibruken skyhøy, men teknologikompetansen er så som så, skriver adm. direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide.

DIGITALISERING: En miks av fysisk og digital tilstedeværelse vil være det beste, skriver Øystein Eriksen Søreide, adm,. direktør i Abelia. Foto: Thomas Brun
Debattinnlegg

I fjor skrev jeg et innlegg til Finansavisen om det nye tiåret som lå foran oss. Ikke i mine villeste fantasier kunne jeg forutsett det året vi har vært gjennom. Men, en spådom traff jeg med. Den traff kanskje bedre enn jeg skulle ønske.

Teknologi og kunnskap vil være avgjørende for året og for tiåret som ligger foran oss.

Det var sant for ett år siden og ble enda mer sant da verden ble fysisk stengt. Vennemøter, legetimer og arbeidshverdagen ble flyttet til digitale rom.

Er det noe fjoråret har lært oss, så er det hvor viktig det er å kunne ta raske og faktabaserte beslutninger

Det var 2020. Men, hvilke teknologiske utviklinger kan vi stå ovenfor i det nye året og hva kan det bety for samfunnet? Her er noen teknologitrender som vil bety mye i 2021.

Øystein Eriksen Søreide, Foto: Iván Kverme

Er det noe fjoråret har lært oss, så er det hvor viktig det er å kunne ta raske og faktabaserte beslutninger. Det krever god informasjon og rask tilgang på data.

I Abelia har våre løpende medlemsundersøkelser og analyser av resultatene vært avgjørende for å kunne bidra til å håndtere koronakrisen for teknologi- og kunnskapsbedriftene. Rett beslutning til rett tid, krever tilgang til rett data til enhver tid.

I året som kommer vil vi se flere vinnere og flere tapere i skillet mellom datadrevne og ikke-datadrevne bedrifter, virksomheter og kommuner.

2020 ble året for nøddigitalisering av selskaper flest. Etter hvert har dugnadsadrenalinet avtatt, og vi innser at en miks av fysisk og digital tilstedeværelse vil være det beste. Det hamskiftet arbeidshverdagen har vært gjennom vil vi ha med oss lenge.

Digitaliseringen av arbeidsprosessene er derimot bare et første ledd. Det er de som evner å ta innover seg de digitale mulighetene gjennom omstilling av forretningsmodellen sin som vil bli vinnerne. 2021 kan bli året vi ser mange nye digitale plattformer og virksomheter med data og AI-drevne kjerner, vokse frem og befeste sin posisjon.

2021 ligger an til å bli året da de første 5G-tjenestene virkelig rulles ut. Det betyr raskere strømming og mindre hakking i videomøtene våre. Det er veldig bra, men for samfunnet betyr 5G-effekten langt mer.

Uten god elektronisk infrastruktur ville covid-pandemien blitt den økonomiske svartedauen

Uten god elektronisk infrastruktur ville covid-pandemien blitt den økonomiske svartedauen. 5G-effekten vil gi nye muligheter – for eksempel kan «tingenes internett» koble ting og mennesker enda tettere sammen. Mer data kan deles, flere sensorer kan aktiveres, og innsikt kan analyseres på helt nye måter. Infrastrukturen må legge til rette for dette, og 5G spiller en avgjørende rolle.

Mulighetene for bedriftene og for det offentlige er store, men i kjølvannet kommer personvern- og datautfordringer vi må håndtere klokt. Det krever en kompetanse jeg er usikker på om vi forstår omfanget av.

I Norge er teknologibruken skyhøy, men teknologikompetansen er så som så. Jeg frykter at vi i 2021 vil se sterkere skiller mellom de som virkelig kan og de som ikke kan bruke teknologien godt nok.

Øystein Eriksen Søreide

Adm. direktør i Abelia

abelia
øystein eriksen søreide
digitalisering
coronakrisen
5g
Nyheter
Debattinnlegg