KjøpLogg inn
Publisert 28. feb. 2021 kl. 18.26
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 494 ord
HØYERE KVINNEANDEL: Det er altfor få kvinnelige teknologer i Norge. Det vil og må vi gjøre noe med, skriver Øystein Eriksen Søreide i Abelia. Foto: Iván Kverme

Kuren for Norges kompetanseunderskudd

Kvinner er løsningen på landets kompetanseunderskudd, skriver Øystein Eriksen Søreide.

Norge lider av en kronisk mangel på teknologer. Tre av fire bedrifter trenger mer IKT-kompetanse, og behovet vil vokse med 66 prosent innen tiåret er omme. Kvinner er løsningen på landets kompetanseunderskudd.

Norges mangel på teknologer er alvorlig. Det går på økonomien, omstillingen og jobbskapingen løs
Øystein Eriksen Søreide

Norges mangel på teknologer er alvorlig. Det går på økonomien, omstillingen og jobbskapingen løs.

I en fersk rapport har Samfunnsøkonomisk analyse vurdert etterspørselen etter, og tilbudet av, IKT-kompetanse i det norske arbeidslivet, i dag og framover. Ikke minst har de sett på konsekvensen av dette, på oppdrag fra Abelia, IKT-Norge, NITO, Digital Norway, Tekna, Negotia og El og IT Forbundet.

Rapporten viser at kompetanseunderskuddet er stort og økende. Det rammer økonomien. Dersom man ikke klarer å fylle gapet mellom antallet arbeidstakere med riktig kompetanse og etterspørselen fra arbeidslivet fram mot 2030 risikerer vi et verditap på intet mindre enn 2,2 milliarder hvert eneste år.

Samfunnsøkonomisk analyse har også funnet at IKT-næringene har bidratt til 80 prosent av den samlede produktivitetsøkningen fra 2003–2017. Om denne evnen svekkes vil omstillingen kunne stoppe opp. Teknologene er blant spydspissene i omstillingen av Norge. Som samfunn hadde vi aldri kunnet håndtere coronakrisen på måten vi har gjort.

Den kritiske teknologmangelen rammer også jobbskapingen. Det kan bli et av de største hindrene for nye arbeidsplasser, vekstbedrifter og eksportnæringer. Allerede i dag må annenhver teknologi- og kunnskapsbedrift utsette eller kansellere utvidelser. Det har vi ikke råd midt i en jakt på smartere og grønnere alternativer til oljesektoren.

Om vi skal henge med i det digitale skifte, lykkes med omstilling og sikre grønn finansiering av velferdsstaten, må vi tette det teknologiske kompetansegapet. Skal vi lykkes med det innen 2030, må det opprettes 1.760 nye studieplasser allerede i år og i årene fremover. Det er dessverre ikke realistisk.

Den teknologiske kompetanseutviklingen går for sakte. Da bekymrer det meg, at vi langt på vei tar til takke med å inkludere kun den ene halvparten av befolkningen. Det er altfor få kvinnelige teknologer i Norge. Det vil og må vi gjøre noe med.

For femte år på rad, kårer Oda-Nettverk og Abelia Norges 50 fremste tech-kvinner i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen. Det gjør vi for å løfte frem gode forbilder som kan inspirere flere kvinner til å velge teknologi. Jeg håper så mange som mulig blir med å løfte frem gode forbilder 8. mars, men også de andre 364 dagene i året. Det er et lite, men viktig bidrag til at den positive utviklingen kan fortsette.

Fra 2013 har andelen kvinner som jobber innen IKT økt fra 17 til 29 prosent
Øystein Eriksen Søreide

Fra 2013 har andelen kvinner som jobber innen IKT økt fra 17 til 29 prosent.

Kjenner du en kvinne som jobber med og for teknologi? Fortell henne gjerne at hun er viktig for vekst og verdiskaping. Fortell det til omverdenen. Det kan få flere til å skape den teknologikompetansen Norge så sårt trenger. Det er et viktig grep for omstilling og jobbskaping. Intet mindre.

Øystein Eriksen Søreide

Adm. direktør, Abelia