Aberdeen kjøpte Gjelsten-eiendom

Eieren var «et sentralt poeng».

Aberdeen Asset Management har på vegne av Aberdeen Eiendomsfond Norge I kjøpt en lager- og verkstedseiendom i Bølerveien 61 på Berger, melder Estate Nyheter. Eiendommen er et nybygg med samlet areal på 12.200 kvadratmeter, og er leid ut til Skanska Norge.- Dette er en eiendom med gode kvaliteter, en solid og langsiktig leietaker i et område vi har tro på. At eiendommen er utviklet og bygget for Fabritius Gruppen, en av markedets største aktører for denne typen eiendom, har også vært et sentralt poeng i beslutningen, sier fondsforvalter Knut Haraldson i Aberdeen til nettstedet.Prisen er ikke oppgitt, men Estate viser til nylige logistikktransaksjoner med yield (netto leieinntekter/salgssum) under 5-tallet, og mener det er grunn til å tro at denne transaksjonen har en av de skarpeste yieldene innen segmentet.Fabritius Gruppen er heleid av Gjelsten Holding, som igjen er heleid av Bjørn Rune Gjelsten.