Nye regler i arbeidsmiljøloven har trådt i kraft

Verstingtall var triggeren.

Fra 1. januar i år trådte flere endringer i arbeidsmiljøloven i kraft.Endringene omfatter blant annet skjerpede krav til fast ansettelse og utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse. Det er også vedtatt begrensninger i muligheten til å inngå tariffavtale om innleie av arbeidskraft.Advokatene i Deloitte Advokatfirma spør om lovgiver tatt høyde for konsekvensene endringene får for eiendomsbransjen og bemanningsbyråene.Konklusjonen er at lovendringene ikke er den beste måten å håndtere ulovlig innleie på.- Nedslående resultaterIfølge 2018-rapporten fra NHO Service og Handel er 33 prosent av bemanningsbransjens aktivitet i Norge knyttet til bygg og anlegg. En rapport fra FAFO som ble presentert i fjor høst viser at andelen innleie innen bygg og anlegg ligger på rundt seks prosent av årsverkene. I Oslo ligger andelen riktignok en del høyere. I lovens forarbeider er andelen anslått til 15 prosent. Men historisk sett har kontroller på byggeplasser ifølge Deloitte gitt «verstingtall» og nedslående resultater med andeler høyere enn dette.Eiendomsadvokat Christine Downing viser til at en rekke bemanningsbyråer ikke er organisert, noe som reelt sett løfter andelen innleide.- Dobling på fire år- Å iverksette tiltak for å håndtere de kritikkverdige og ulovlige forholdene som historisk har vært avdekket i bygg- og anleggsbransjen, har vært nødvendig. Vi stiller likevel spørsmål ved om endringene som trådte i kraft ved nyttår er den beste måten å håndtere problematikken på, sier eiendomsadvokat Christine Downing til Hegnar.no.Hun viser til en rapport basert på en undersøkelse gjennomført med fokus på byggebransjen i Oslo, utført av Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Oslo Bygningsarbeiderforening avdeling 603, Fellesforbundet Rørleggernes Fagforening avdeling 605 og Fellesforbundet Tømrer- og Byggfagforeningen avdeling 601.- I rapporten er det foretatt undersøkelser på 59 byggeplasser i Oslo/Akershus, og det konkluderes med at innleie på byggeplassene til de tariffbundne hovedentreprenørene er fordoblet fra 17 til 35 prosent i en 4-årsperiode, påpeker Downing.Kan kreve fast ansettelseHun viser til at deler av bygg- og anleggsbransjen kan være preget av uforutsigbarhet og kortvarige prosjekter som nødvendiggjør fleksibilitet, men påpeker samtidig at regelverket kan få uønskede konsekvenser for en innleier som ikke har kontroll på regelverket.- Regelendringen innebærer en utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse. Det utgjør en risiko i forbindelse med videre utleie, og at de må sitte med en kostnad som kan medføre at kun de store overlever. Det blir dermed enda viktigere for bransjen å ha gode rutiner for oppfølgning av bruk av innleid arbeidskraft, fortsetter Downing.Langt flere deltidsansatteLovendringen begrenser seg imidlertid ikke til bygg- og anleggsbransjen, og den stiller naturlig nok strenge krav til bemanningsbransjen.- For de store og seriøse bemanningsbyråene er det ingen grunn til å tro at lovendringene får større konsekvenser, sier advokat Thomas Talén i Deloitte til Hegnar.no.Han ser imidlertid at reglene som har trådt i kraft vil medføre mer administrasjon knyttet til etablering og opphør av arbeidsforhold.- Det er grunn til å anta at de færreste bemanningsbyråer vil velge å ansette personell for utleie i full stilling. En direkte konsekvens er dermed at det vil bli langt flere deltidsansatte enn tidligere, fortsetter Talén.- I tillegg kan man nok oppleve at bemanningsbyråene vil være mer selektive ved ansettelser, slik at en del som tidligere fikk en inngangsport til arbeidslivet nok risikerer å bli stående utenfor. Ingen av disse effektene for arbeidstakerne var vel tilsiktet fra lovgivers side, føyer han til.- KonkurransevridendeIfølge advokat Talén vil konsekvensene av endringene i adgangen til å inngå lokal avtale om innleie av arbeidskraft neppe vil ha store utslag.- Men om noen, vil det ha en konkurransevridende effekt til fordel for de store aktørene i markedet, da de vil ha større fleksibilitet enn de mindre virksomhetene, avslutter han.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også