Equinor henter mer fra Statfjord-feltet

1.600 milliarder over 40 år. Og mer skal det bli.

FÅR LEVE LENGER: Statfjord A. Foto: Øyvind Hagen/Equinor.

Equinor og partnerne i Statfjord-området har besluttet å forlenge produksjonen mot 2040, skriver Equinor på sine hjemmesider torsdag. 

Planene om å stenge Statfjord A i 2022 legges dermed bort. Statfjord A skulle etter planen avvikles i 2022, men nå forlenges levetiden til 2027. 

Statfjord B og C skal forlenges forbi 2035. 

1.600 milliarder

Dette vil ifølge Equinor gi fortsatt høy verdiskapning fra feltet og sikre lønnsomme arbeidsplasser. Statfjord har gjennom 40 års produksjon skapt 1.600 milliarder kroner i brutto inntekter for eierne og det norske samfunnet.

En omfattende kartlegging av undergrunnen viser at det gjenværende potensialet i Statfjord-området fortsatt er stort. Derfor har Equinor sammen med partnerne besluttet en ny, ambisiøs forretningsplan for Statfjord-hovedfeltet og satellittfeltene.

– Vi har et ansvar overfor samfunnet og våre eiere for å realisere hele verdipotensialet fra våre produserende felter på norsk sokkel. Statfjord er et felt i verdensklasse som har levert enorme mengder energi til verden. Feltet har gitt høy verdiskapning og vært en hjørnestein for utviklingen av hele den norske petroleumsnæringen. Det er derfor gledelig at vi nå, sammen med våre partnere, kan forlenge produksjonsperioden og fortsette verdiskapingen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, i en kommentar.

100 nye brønner

Produksjonen fra Statfjord skal forlenges gjennom å modne nye reserver til utvinning og at det gjøres nødvendige oppgraderinger av plattformene. Dette vil øke aktivitetsnivået på feltet betydelig.

Ifølge Equinor skal det bores omtrent 100 nye brønner mot 2030. Brønnene skal bidra til en ambisjon om å opprettholde dagens produksjonsnivå fra Statfjord forbi 2025. Dette vil kreve vesentlig investeringer og oppgraderinger av de tre plattformene, heter det.

Vår Energi, Spirit Energy Norway, Petoro, Wintershall og Idemitsu Petroleum Norge er medeiere i Statfjord-området, mens Equinor Energy er operatør.

Les mer her.